Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 409 | Date: 15-Mar-1986
જગમાં માડી તારા સિવાય કોઈ પાસે સત્તા નથી
Jagamāṁ māḍī tārā sivāya kōī pāsē sattā nathī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 409 | Date: 15-Mar-1986

જગમાં માડી તારા સિવાય કોઈ પાસે સત્તા નથી

  No Audio

jagamāṁ māḍī tārā sivāya kōī pāsē sattā nathī

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1986-03-15 1986-03-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1898 જગમાં માડી તારા સિવાય કોઈ પાસે સત્તા નથી જગમાં માડી તારા સિવાય કોઈ પાસે સત્તા નથી

તારા સિવાય માડી, મારી વાત મારે કોઈને કહેવી નથી

દુઃખમાં કરતા સૌ પોતાના કાન બંધ, તું બંધ કરતી નથી

મારા દુઃખની વાત માડી, તારા વિના કોઈને કહેવી નથી

દુઃખમાં દેતા દિલાસો સૌ, સાથ કોઈ તો દેતું નથી

દુઃખમાં માડી જગમાં તારા સિવાય, સાથ કોઈનો લેવો નથી

સાથ સૌનો હોયે અધૂરો, સાથ પૂરો કોઈ દઈ શકતું નથી

તારો સાથ હોયે પૂરો માડી, તારા વિના સાથ કોઈનો લેવો નથી

જગમાં કોઈ કોઈની પૂરી સંભાળ માડી રાખી શકતું નથી

તારી સંભાળની તોલે માડી, કોઈની સંભાળ આવતી નથી

જગમાં માડી તારા વિના, સુખદુઃખ કોઈ મિટાવી શકતું નથી

કરવી છે અરજી માડી તને, બીજા કોઈને અરજી કરવી નથી
View Original Increase Font Decrease Font


જગમાં માડી તારા સિવાય કોઈ પાસે સત્તા નથી

તારા સિવાય માડી, મારી વાત મારે કોઈને કહેવી નથી

દુઃખમાં કરતા સૌ પોતાના કાન બંધ, તું બંધ કરતી નથી

મારા દુઃખની વાત માડી, તારા વિના કોઈને કહેવી નથી

દુઃખમાં દેતા દિલાસો સૌ, સાથ કોઈ તો દેતું નથી

દુઃખમાં માડી જગમાં તારા સિવાય, સાથ કોઈનો લેવો નથી

સાથ સૌનો હોયે અધૂરો, સાથ પૂરો કોઈ દઈ શકતું નથી

તારો સાથ હોયે પૂરો માડી, તારા વિના સાથ કોઈનો લેવો નથી

જગમાં કોઈ કોઈની પૂરી સંભાળ માડી રાખી શકતું નથી

તારી સંભાળની તોલે માડી, કોઈની સંભાળ આવતી નથી

જગમાં માડી તારા વિના, સુખદુઃખ કોઈ મિટાવી શકતું નથી

કરવી છે અરજી માડી તને, બીજા કોઈને અરજી કરવી નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jagamāṁ māḍī tārā sivāya kōī pāsē sattā nathī

tārā sivāya māḍī, mārī vāta mārē kōīnē kahēvī nathī

duḥkhamāṁ karatā sau pōtānā kāna baṁdha, tuṁ baṁdha karatī nathī

mārā duḥkhanī vāta māḍī, tārā vinā kōīnē kahēvī nathī

duḥkhamāṁ dētā dilāsō sau, sātha kōī tō dētuṁ nathī

duḥkhamāṁ māḍī jagamāṁ tārā sivāya, sātha kōīnō lēvō nathī

sātha saunō hōyē adhūrō, sātha pūrō kōī daī śakatuṁ nathī

tārō sātha hōyē pūrō māḍī, tārā vinā sātha kōīnō lēvō nathī

jagamāṁ kōī kōīnī pūrī saṁbhāla māḍī rākhī śakatuṁ nathī

tārī saṁbhālanī tōlē māḍī, kōīnī saṁbhāla āvatī nathī

jagamāṁ māḍī tārā vinā, sukhaduḥkha kōī miṭāvī śakatuṁ nathī

karavī chē arajī māḍī tanē, bījā kōīnē arajī karavī nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


This Hymn written by Shri Devendra Ghiaji (Kakaji) in Gujarati is relating to understanding about being oneness with the Divine Mother. As

the divine is the only reliable source in the universe. Which is there for you anytime, anywhere.

He is praying in devotion

In this world O' Mother nobody is powerful like you.

It's only you O' Mother with whom I want to share my talks.

In pain & sorrow our near & dear ones close their ears, but you don't close it.

Infact I don't want to talk to anybody else about my pain's rather you.

In grief all come to comfort me, but nobody comes along to support.

In sorrow O' Mother I don't want to take support from anybody else rather you.

The accompaniment by people is incomplete, nobody can complete the accompaniment.

Your company is complete O' Mother. I don't want anybody else to accompany me.

No one in the world can take full care of anyone.

The way you care is incomparable to anyone.

You only can erase happiness & sorrow in the world.

I just want to apply you my request O' Mother and I don't want to apply to anybody else.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 409 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...409410411...Last