BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 9635
   Text Size Increase Font Decrease Font

જોતા મુખડું માડી તારું, અમને એ અમારું ને અમારું લાગે છે

  No Audio

Jota Mukhadun Madi Tarun, Amane E Amarun Ne Amarun Lage Chhe

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1900-01-01 1900-01-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=19122 જોતા મુખડું માડી તારું, અમને એ અમારું ને અમારું લાગે છે જોતા મુખડું માડી તારું, અમને એ અમારું ને અમારું લાગે છે
બનીએ મસ્ત અમે એમાં જ્યાં, અમને એ પ્યારું ને પ્યારું લાગે છે
રહીએ અમે એને નીરખતાને નીરખતા, અમને એ દુઃખ હરનારું લાગે છે
ના કંટાળીએ જોતા અમે એને, અમને અમારી એ દોલત લાગે છે
જોઈએ જયાં તારા મુખડાને, અમારા હર ભાવને એ સમાવનારુ લાગે છે
મલકતું મુખડું તારું, અમારા સઘળા સંતાપ હરનારું એ લાગે છે
મુખડું જોતા મળે શાંતિ એવી, અમારી સઘળી ચિંતા હરનારું એ લાગે છે
જોઈ એને ખોઈએ સઘળી ભાન અમારી, એ ચિત્ત ચોરનારું લાગે છે
Gujarati Bhajan no. 9635 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જોતા મુખડું માડી તારું, અમને એ અમારું ને અમારું લાગે છે
બનીએ મસ્ત અમે એમાં જ્યાં, અમને એ પ્યારું ને પ્યારું લાગે છે
રહીએ અમે એને નીરખતાને નીરખતા, અમને એ દુઃખ હરનારું લાગે છે
ના કંટાળીએ જોતા અમે એને, અમને અમારી એ દોલત લાગે છે
જોઈએ જયાં તારા મુખડાને, અમારા હર ભાવને એ સમાવનારુ લાગે છે
મલકતું મુખડું તારું, અમારા સઘળા સંતાપ હરનારું એ લાગે છે
મુખડું જોતા મળે શાંતિ એવી, અમારી સઘળી ચિંતા હરનારું એ લાગે છે
જોઈ એને ખોઈએ સઘળી ભાન અમારી, એ ચિત્ત ચોરનારું લાગે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jōtā mukhaḍuṁ māḍī tāruṁ, amanē ē amāruṁ nē amāruṁ lāgē chē
banīē masta amē ēmāṁ jyāṁ, amanē ē pyāruṁ nē pyāruṁ lāgē chē
rahīē amē ēnē nīrakhatānē nīrakhatā, amanē ē duḥkha haranāruṁ lāgē chē
nā kaṁṭālīē jōtā amē ēnē, amanē amārī ē dōlata lāgē chē
jōīē jayāṁ tārā mukhaḍānē, amārā hara bhāvanē ē samāvanāru lāgē chē
malakatuṁ mukhaḍuṁ tāruṁ, amārā saghalā saṁtāpa haranāruṁ ē lāgē chē
mukhaḍuṁ jōtā malē śāṁti ēvī, amārī saghalī ciṁtā haranāruṁ ē lāgē chē
jōī ēnē khōīē saghalī bhāna amārī, ē citta cōranāruṁ lāgē chē
First...96319632963396349635...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall