Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 425 | Date: 04-Apr-1986
સુખમાં, દુઃખમાં તું અંબે-અંબે બોલ
Sukhamāṁ, duḥkhamāṁ tuṁ aṁbē-aṁbē bōla

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 425 | Date: 04-Apr-1986

સુખમાં, દુઃખમાં તું અંબે-અંબે બોલ

  Audio

sukhamāṁ, duḥkhamāṁ tuṁ aṁbē-aṁbē bōla

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-04-04 1986-04-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1914 સુખમાં, દુઃખમાં તું અંબે-અંબે બોલ સુખમાં, દુઃખમાં તું અંબે-અંબે બોલ

   `મા' નાં ચરણે ચિત્તડું તારું જોડ

`મા' ની પાસે રહીને સદાય, હૈયું તારું ખોલ

   પૂરશે માડી સદાય, એ તો તારા કોડ

રૂપ છે એનું અદ્દભુત અને એવું અણમોલ

   એની માયામાં પડી, તારું માથું તું ના ફોડ

ભક્તોને રક્ષવા જ્યાં દીધા છે એણે કોલ

   મૃગજળ પાછળ ભટકવું હવે તો તું છોડ

નહીં આવશે જગમાં કોઈ, જગમાં `મા' ની તોલ

   શરણું લઈ લે તું એનું, હવે એને ના છોડ

હૈયે એના ભાવ ભરીને, એમાં તું નિત્ય ડોલ

   ચિંતા બધી `મા' ને ધરીને, ચિંતા હવે તો તું છોડ

એક વખત તો `મા' નો થઈ જા તું, માડી ઝાલશે તારા બોલ

   ચરણે એના બધું ધરીને, જગની ઉપાધિ છોડ

સાથે આવશે એક જ નામ એનું, હવે અંબે-અંબે બોલ

   પકડીને `મા' નું શરણું, હૈયેથી માયા બધી તોડ
https://www.youtube.com/watch?v=4hJADjcsVcA
View Original Increase Font Decrease Font


સુખમાં, દુઃખમાં તું અંબે-અંબે બોલ

   `મા' નાં ચરણે ચિત્તડું તારું જોડ

`મા' ની પાસે રહીને સદાય, હૈયું તારું ખોલ

   પૂરશે માડી સદાય, એ તો તારા કોડ

રૂપ છે એનું અદ્દભુત અને એવું અણમોલ

   એની માયામાં પડી, તારું માથું તું ના ફોડ

ભક્તોને રક્ષવા જ્યાં દીધા છે એણે કોલ

   મૃગજળ પાછળ ભટકવું હવે તો તું છોડ

નહીં આવશે જગમાં કોઈ, જગમાં `મા' ની તોલ

   શરણું લઈ લે તું એનું, હવે એને ના છોડ

હૈયે એના ભાવ ભરીને, એમાં તું નિત્ય ડોલ

   ચિંતા બધી `મા' ને ધરીને, ચિંતા હવે તો તું છોડ

એક વખત તો `મા' નો થઈ જા તું, માડી ઝાલશે તારા બોલ

   ચરણે એના બધું ધરીને, જગની ઉપાધિ છોડ

સાથે આવશે એક જ નામ એનું, હવે અંબે-અંબે બોલ

   પકડીને `મા' નું શરણું, હૈયેથી માયા બધી તોડ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sukhamāṁ, duḥkhamāṁ tuṁ aṁbē-aṁbē bōla

`mā' nāṁ caraṇē cittaḍuṁ tāruṁ jōḍa

`mā' nī pāsē rahīnē sadāya, haiyuṁ tāruṁ khōla

pūraśē māḍī sadāya, ē tō tārā kōḍa

rūpa chē ēnuṁ addabhuta anē ēvuṁ aṇamōla

ēnī māyāmāṁ paḍī, tāruṁ māthuṁ tuṁ nā phōḍa

bhaktōnē rakṣavā jyāṁ dīdhā chē ēṇē kōla

mr̥gajala pāchala bhaṭakavuṁ havē tō tuṁ chōḍa

nahīṁ āvaśē jagamāṁ kōī, jagamāṁ `mā' nī tōla

śaraṇuṁ laī lē tuṁ ēnuṁ, havē ēnē nā chōḍa

haiyē ēnā bhāva bharīnē, ēmāṁ tuṁ nitya ḍōla

ciṁtā badhī `mā' nē dharīnē, ciṁtā havē tō tuṁ chōḍa

ēka vakhata tō `mā' nō thaī jā tuṁ, māḍī jhālaśē tārā bōla

caraṇē ēnā badhuṁ dharīnē, jaganī upādhi chōḍa

sāthē āvaśē ēka ja nāma ēnuṁ, havē aṁbē-aṁbē bōla

pakaḍīnē `mā' nuṁ śaraṇuṁ, haiyēthī māyā badhī tōḍa
English Explanation: Increase Font Decrease Font


Explanation 1:

In happiness or sorrow just take the name of Divine mother- Ambe, Ambe

Connect your mind with her at the feet of the Divine Mother.

Remain with the divine Mother always, open your heart to her,

She will have all the solutions to your problems.

Her form is wonderful and precious,

Don't fall in her illusion (maya) and break your head.

She protects her devotees whenever they call,

Now stop running behind every mirage.

No one will come in this world who can be compared to her,

Take a refuge under her and don't leave her.

Fill your heart with love for her, that in that you dance,

Surrender all your worries to divine mother and leave all your tensions.

Just truly come once to the divine Mother, she will listen to all your prayers,

Leave everything at her feet, give up all the problems of this world.

It's only that one name that shall accompany you, now recite Ambe Ambe (Divine Mother),

Hold on to the protection of divine mother and break all the barriers of illusion.

Explanation 2:

Shri Sadguru Devendra Ghia lovingly called Kakaji by his followers, he is drenched in worshipping the Divine Mother with intensity. He has written this Ambe Mata Bhajan in Gujarati.

He teaches us in a very simple way that there is only one name which will help you sail the boat of life in sanctity, wiping all your sorrows.

Either in happiness or sorrow just take one name Ambe Ambe (Divine Mother)

Leave your mind at the feet of the Mother.

Stay near to the Mother & open your heartily sentiments.

She shall be helpful in whatever you demand for

Her beauty is awesome & invaluable. Don't fall in her love & blow your head off.

She shall protect her devotees as they call.

Stop running behind hallucinations.

There is nobody in the universe who can be compared to her.

Take a refuge under her and don't leave her.

Fill your hearts with her sentiments and then you roam.

Give her all your tensions and pressures and leave them.

Just be once of hers, the Mother shall burn all your worries.

Leave everything at her feet and retire from the title of the world.

And in the end Kakaji explains, It's only that one name that shall accompany you Ambe Ambe (Divine Mother) in your life after death, rest all shall be left behind.

Catch her shelter and break all the attachments
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 425 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

સુખમાં, દુઃખમાં તું અંબે-અંબે બોલસુખમાં, દુઃખમાં તું અંબે-અંબે બોલ

   `મા' નાં ચરણે ચિત્તડું તારું જોડ

`મા' ની પાસે રહીને સદાય, હૈયું તારું ખોલ

   પૂરશે માડી સદાય, એ તો તારા કોડ

રૂપ છે એનું અદ્દભુત અને એવું અણમોલ

   એની માયામાં પડી, તારું માથું તું ના ફોડ

ભક્તોને રક્ષવા જ્યાં દીધા છે એણે કોલ

   મૃગજળ પાછળ ભટકવું હવે તો તું છોડ

નહીં આવશે જગમાં કોઈ, જગમાં `મા' ની તોલ

   શરણું લઈ લે તું એનું, હવે એને ના છોડ

હૈયે એના ભાવ ભરીને, એમાં તું નિત્ય ડોલ

   ચિંતા બધી `મા' ને ધરીને, ચિંતા હવે તો તું છોડ

એક વખત તો `મા' નો થઈ જા તું, માડી ઝાલશે તારા બોલ

   ચરણે એના બધું ધરીને, જગની ઉપાધિ છોડ

સાથે આવશે એક જ નામ એનું, હવે અંબે-અંબે બોલ

   પકડીને `મા' નું શરણું, હૈયેથી માયા બધી તોડ
1986-04-04https://i.ytimg.com/vi/4hJADjcsVcA/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=4hJADjcsVcA
સુખમાં, દુઃખમાં તું અંબે-અંબે બોલસુખમાં, દુઃખમાં તું અંબે-અંબે બોલ

   `મા' નાં ચરણે ચિત્તડું તારું જોડ

`મા' ની પાસે રહીને સદાય, હૈયું તારું ખોલ

   પૂરશે માડી સદાય, એ તો તારા કોડ

રૂપ છે એનું અદ્દભુત અને એવું અણમોલ

   એની માયામાં પડી, તારું માથું તું ના ફોડ

ભક્તોને રક્ષવા જ્યાં દીધા છે એણે કોલ

   મૃગજળ પાછળ ભટકવું હવે તો તું છોડ

નહીં આવશે જગમાં કોઈ, જગમાં `મા' ની તોલ

   શરણું લઈ લે તું એનું, હવે એને ના છોડ

હૈયે એના ભાવ ભરીને, એમાં તું નિત્ય ડોલ

   ચિંતા બધી `મા' ને ધરીને, ચિંતા હવે તો તું છોડ

એક વખત તો `મા' નો થઈ જા તું, માડી ઝાલશે તારા બોલ

   ચરણે એના બધું ધરીને, જગની ઉપાધિ છોડ

સાથે આવશે એક જ નામ એનું, હવે અંબે-અંબે બોલ

   પકડીને `મા' નું શરણું, હૈયેથી માયા બધી તોડ
1986-04-04https://i.ytimg.com/vi/Ah8PY09-HLs/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=Ah8PY09-HLs


First...424425426...Last