Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 433 | Date: 10-Apr-1986
મંગળ વરસાવજે `મા' તું મંગળ વરસાવજે
Maṁgala varasāvajē `mā' tuṁ maṁgala varasāvajē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 433 | Date: 10-Apr-1986

મંગળ વરસાવજે `મા' તું મંગળ વરસાવજે

  Audio

maṁgala varasāvajē `mā' tuṁ maṁgala varasāvajē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-04-10 1986-04-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1922 મંગળ વરસાવજે `મા' તું મંગળ વરસાવજે મંગળ વરસાવજે `મા' તું મંગળ વરસાવજે,

   આવી છે `મા' તારાં નોરતાંની રાત

કુમકુમનાં પગલાં માડી તારાં તું પાડજે, તારાં તું પાડજે,

   સઘળે આનંદ-ઉલ્લાસ છવાય

બાળકો હૈયે આતુરતાથી માડી, આતુરતાથી માડી,

   જોઈ રહ્યાં છે તારી વાટ

કૃપાનાં છાંટણાં તારાં તું છાંટજે માડી, તારાં તું છાંટજે,

   જોજે ખાલી ના જાયે આ નોરતાંની રાત

દયાનાં દાન માડી તું તો દેજે, તું તો દેજે,

   બાળકો જોઈ રહ્યાં છે એની વાટ

આનંદ અનેરો ઊભરાયે માડી, ઊભરાયે માડી,

   જોજે ઓટ એમાં ન આવી જાય

રાસ ને ગરબા માડી ગવાયે તારા, ગવાયે તારા,

   આવીને એ તું સાંભળતી જા

દેવ, ગંધર્વ, મુનિવર સૌ નીરખી રહ્યા છે, નીરખી રહ્યા છે,

   એ તો ફૂલડાં વરસાવે સારી રાત

હૈયેહૈયું તલસી રહ્યું છે માડી, તલસી રહ્યું છે,

   તારાં દર્શન કરવાને માત
https://www.youtube.com/watch?v=QIzfm9747DM
View Original Increase Font Decrease Font


મંગળ વરસાવજે `મા' તું મંગળ વરસાવજે,

   આવી છે `મા' તારાં નોરતાંની રાત

કુમકુમનાં પગલાં માડી તારાં તું પાડજે, તારાં તું પાડજે,

   સઘળે આનંદ-ઉલ્લાસ છવાય

બાળકો હૈયે આતુરતાથી માડી, આતુરતાથી માડી,

   જોઈ રહ્યાં છે તારી વાટ

કૃપાનાં છાંટણાં તારાં તું છાંટજે માડી, તારાં તું છાંટજે,

   જોજે ખાલી ના જાયે આ નોરતાંની રાત

દયાનાં દાન માડી તું તો દેજે, તું તો દેજે,

   બાળકો જોઈ રહ્યાં છે એની વાટ

આનંદ અનેરો ઊભરાયે માડી, ઊભરાયે માડી,

   જોજે ઓટ એમાં ન આવી જાય

રાસ ને ગરબા માડી ગવાયે તારા, ગવાયે તારા,

   આવીને એ તું સાંભળતી જા

દેવ, ગંધર્વ, મુનિવર સૌ નીરખી રહ્યા છે, નીરખી રહ્યા છે,

   એ તો ફૂલડાં વરસાવે સારી રાત

હૈયેહૈયું તલસી રહ્યું છે માડી, તલસી રહ્યું છે,

   તારાં દર્શન કરવાને માત
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

maṁgala varasāvajē `mā' tuṁ maṁgala varasāvajē,

āvī chē `mā' tārāṁ nōratāṁnī rāta

kumakumanāṁ pagalāṁ māḍī tārāṁ tuṁ pāḍajē, tārāṁ tuṁ pāḍajē,

saghalē ānaṁda-ullāsa chavāya

bālakō haiyē āturatāthī māḍī, āturatāthī māḍī,

jōī rahyāṁ chē tārī vāṭa

kr̥pānāṁ chāṁṭaṇāṁ tārāṁ tuṁ chāṁṭajē māḍī, tārāṁ tuṁ chāṁṭajē,

jōjē khālī nā jāyē ā nōratāṁnī rāta

dayānāṁ dāna māḍī tuṁ tō dējē, tuṁ tō dējē,

bālakō jōī rahyāṁ chē ēnī vāṭa

ānaṁda anērō ūbharāyē māḍī, ūbharāyē māḍī,

jōjē ōṭa ēmāṁ na āvī jāya

rāsa nē garabā māḍī gavāyē tārā, gavāyē tārā,

āvīnē ē tuṁ sāṁbhalatī jā

dēva, gaṁdharva, munivara sau nīrakhī rahyā chē, nīrakhī rahyā chē,

ē tō phūlaḍāṁ varasāvē sārī rāta

haiyēhaiyuṁ talasī rahyuṁ chē māḍī, talasī rahyuṁ chē,

tārāṁ darśana karavānē māta
English Explanation Increase Font Decrease Font


Our Spiritual Guru Sadguru Shri Devendra Ghiaji lovingly called Kakaji by all his followers, a highly passionate devotee of (MÃA) the Divine Mother. This is a Garba song (folk song of India ) written by him in glory of the Divine Mother which is sung in Navratri (auspicious nine nights ) praying to the Mother.

Pour divine happiness, O'Mother Pour divine happiness.

Your Navratri nights ( auspicious nine nights) have come.

Come in footsteps of vermilion, O'Mother! Come in footsteps of vermilion.

There is joy and happiness spread all over.

Childrens are sighing eagerly from their hearts, awaiting for you.

Sprinkle the springs of your grace and blessings.

See that the Navratri (pious nine nights )does not pass by empty.

Donate your kindness O'Mother, give it, give it.

Childrens are awaiting, to rejoice in fun O'Mother

See that no obstacles come into it.

The song of Garba (folk song of India)is being sung O'Mother.

Come and listen to it.

Dev (Dieties), Gandharva (Demi God's), Munivar ( Sages). are all looking at you.

They are showering flowers all night

I am yearning to see your vision O'Mother, Yearning to see your vision O' Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 433 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

મંગળ વરસાવજે `મા' તું મંગળ વરસાવજેમંગળ વરસાવજે `મા' તું મંગળ વરસાવજે,

   આવી છે `મા' તારાં નોરતાંની રાત

કુમકુમનાં પગલાં માડી તારાં તું પાડજે, તારાં તું પાડજે,

   સઘળે આનંદ-ઉલ્લાસ છવાય

બાળકો હૈયે આતુરતાથી માડી, આતુરતાથી માડી,

   જોઈ રહ્યાં છે તારી વાટ

કૃપાનાં છાંટણાં તારાં તું છાંટજે માડી, તારાં તું છાંટજે,

   જોજે ખાલી ના જાયે આ નોરતાંની રાત

દયાનાં દાન માડી તું તો દેજે, તું તો દેજે,

   બાળકો જોઈ રહ્યાં છે એની વાટ

આનંદ અનેરો ઊભરાયે માડી, ઊભરાયે માડી,

   જોજે ઓટ એમાં ન આવી જાય

રાસ ને ગરબા માડી ગવાયે તારા, ગવાયે તારા,

   આવીને એ તું સાંભળતી જા

દેવ, ગંધર્વ, મુનિવર સૌ નીરખી રહ્યા છે, નીરખી રહ્યા છે,

   એ તો ફૂલડાં વરસાવે સારી રાત

હૈયેહૈયું તલસી રહ્યું છે માડી, તલસી રહ્યું છે,

   તારાં દર્શન કરવાને માત
1986-04-10https://i.ytimg.com/vi/QIzfm9747DM/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=QIzfm9747DM


First...433434435...Last