Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 438 | Date: 13-Apr-1986
મનડાને સાથે લઈ પગથિયાં ચડતો, માડી આવવું છે તારી પાસે રે
Manaḍānē sāthē laī pagathiyāṁ caḍatō, māḍī āvavuṁ chē tārī pāsē rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 438 | Date: 13-Apr-1986

મનડાને સાથે લઈ પગથિયાં ચડતો, માડી આવવું છે તારી પાસે રે

  No Audio

manaḍānē sāthē laī pagathiyāṁ caḍatō, māḍī āvavuṁ chē tārī pāsē rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1986-04-13 1986-04-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1927 મનડાને સાથે લઈ પગથિયાં ચડતો, માડી આવવું છે તારી પાસે રે મનડાને સાથે લઈ પગથિયાં ચડતો, માડી આવવું છે તારી પાસે રે

પગથિયે-પગથિયે અસુરો મળતા, વર્ણવું માડી તને તો કેટલા રે

પકડી લેતા એ તો પગ મારા, મુશ્કેલ કરે આવવું તારી પાસે રે

માયા હૈયાને એવી તો વળગી, કઠણ બને ભરવા ડગલાં તારી પાસે રે

ઘડીએ ઘડીએ રૂપ એનું બદલે, મુશ્કેલ બને એને ઓળખવી રે

નિરાશા સદા હૈયાને ઢંઢોળે, ક્રોધ એ તો સાથે લાવે રે

લોભ પણ એનો ભાવ તો ભજવે, વિચલિત સદા બનાવે રે

કામ કંઈ કરવું બાકી ન છોડે, હાલ બેહાલ મારા બનાવે રે

અધૂરામાં પૂરું, હૈયે મદ ના હઠતો, માર્ગ અવળો સુઝાડે રે

બોલ મારી માડી, આ બધા પગ મારા પાછા પાડતા રે
View Original Increase Font Decrease Font


મનડાને સાથે લઈ પગથિયાં ચડતો, માડી આવવું છે તારી પાસે રે

પગથિયે-પગથિયે અસુરો મળતા, વર્ણવું માડી તને તો કેટલા રે

પકડી લેતા એ તો પગ મારા, મુશ્કેલ કરે આવવું તારી પાસે રે

માયા હૈયાને એવી તો વળગી, કઠણ બને ભરવા ડગલાં તારી પાસે રે

ઘડીએ ઘડીએ રૂપ એનું બદલે, મુશ્કેલ બને એને ઓળખવી રે

નિરાશા સદા હૈયાને ઢંઢોળે, ક્રોધ એ તો સાથે લાવે રે

લોભ પણ એનો ભાવ તો ભજવે, વિચલિત સદા બનાવે રે

કામ કંઈ કરવું બાકી ન છોડે, હાલ બેહાલ મારા બનાવે રે

અધૂરામાં પૂરું, હૈયે મદ ના હઠતો, માર્ગ અવળો સુઝાડે રે

બોલ મારી માડી, આ બધા પગ મારા પાછા પાડતા રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

manaḍānē sāthē laī pagathiyāṁ caḍatō, māḍī āvavuṁ chē tārī pāsē rē

pagathiyē-pagathiyē asurō malatā, varṇavuṁ māḍī tanē tō kēṭalā rē

pakaḍī lētā ē tō paga mārā, muśkēla karē āvavuṁ tārī pāsē rē

māyā haiyānē ēvī tō valagī, kaṭhaṇa banē bharavā ḍagalāṁ tārī pāsē rē

ghaḍīē ghaḍīē rūpa ēnuṁ badalē, muśkēla banē ēnē ōlakhavī rē

nirāśā sadā haiyānē ḍhaṁḍhōlē, krōdha ē tō sāthē lāvē rē

lōbha paṇa ēnō bhāva tō bhajavē, vicalita sadā banāvē rē

kāma kaṁī karavuṁ bākī na chōḍē, hāla bēhāla mārā banāvē rē

adhūrāmāṁ pūruṁ, haiyē mada nā haṭhatō, mārga avalō sujhāḍē rē

bōla mārī māḍī, ā badhā paga mārā pāchā pāḍatā rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan he wants to seek help from the Eternal Mother to remove the hindrances coming in his way of spirituality.

He is pleading

I am taking my mind and climbing the steps O'Mother, I want to come to you.

Every step as I climb up I meet demon's.

How much shall I describe you O'Mother, as they hold my feet and make it difficult for me to come near you.

Illusions cling to the heart in such a way that it is hard to pick up any step to come near you.

Every moment it's form changes and it becomes difficult to figure it out.

Despair reveals into the heart and brings anger with it.

Even greed also plays it's role, and keeps distracted and it does not allow to do any work, keeps my condition deteriorating.

Being incomplete I think myself to be complete.

The heart is full of arrogance and stubbornness.

Kakaji is pleading to the Divine

Show me the way and tell me O'Mother what shall I do, understand my state as all these hindrances are kicking my legs back.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 438 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...436437438...Last