Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 440 | Date: 15-Apr-1986
જગમાં જ્યાં તું જાણે સર્વ કાંઈ, પ્રભુ અણજાણ તું કેમ બને
Jagamāṁ jyāṁ tuṁ jāṇē sarva kāṁī, prabhu aṇajāṇa tuṁ kēma banē

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 440 | Date: 15-Apr-1986

જગમાં જ્યાં તું જાણે સર્વ કાંઈ, પ્રભુ અણજાણ તું કેમ બને

  No Audio

jagamāṁ jyāṁ tuṁ jāṇē sarva kāṁī, prabhu aṇajāṇa tuṁ kēma banē

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1986-04-15 1986-04-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1929 જગમાં જ્યાં તું જાણે સર્વ કાંઈ, પ્રભુ અણજાણ તું કેમ બને જગમાં જ્યાં તું જાણે સર્વ કાંઈ, પ્રભુ અણજાણ તું કેમ બને

હૈયેથી કરું કરુણ પોકાર, પ્રભુ મૌન ત્યાં તું કેમ ધરે

વાત મારી તું તો સમજે બધી, પ્રભુ કર્મો મારાં નીરખી રહે

ભૂલો કરતો હું તો સદાય, પ્રભુ તું તો સદા મને માફ કરે

જગમાં હું તો ગોથાં ખાતો, પ્રભુ તું અંતરથી સાદ પાડે

રસ્તે જ્યાં હું અટવાઈ જાઉં, ત્યાં તું તો માર્ગ બતાવે

લાલચમાં જ્યાં લપટાવું હું, પ્રભુ સાન મારી તું ઠેકાણે લાવે

તારે માર્ગે ચાલતા પ્રભુ, કંટકને પણ તું ફૂલ બનાવે

અસહાય બની જ્યાં હું જાઉં, પ્રભુ સહાય તું તો તરત કરે

કદમ મારાં જ્યાં ડગમગે, પ્રભુ તું તો મારો સહારો બને
View Original Increase Font Decrease Font


જગમાં જ્યાં તું જાણે સર્વ કાંઈ, પ્રભુ અણજાણ તું કેમ બને

હૈયેથી કરું કરુણ પોકાર, પ્રભુ મૌન ત્યાં તું કેમ ધરે

વાત મારી તું તો સમજે બધી, પ્રભુ કર્મો મારાં નીરખી રહે

ભૂલો કરતો હું તો સદાય, પ્રભુ તું તો સદા મને માફ કરે

જગમાં હું તો ગોથાં ખાતો, પ્રભુ તું અંતરથી સાદ પાડે

રસ્તે જ્યાં હું અટવાઈ જાઉં, ત્યાં તું તો માર્ગ બતાવે

લાલચમાં જ્યાં લપટાવું હું, પ્રભુ સાન મારી તું ઠેકાણે લાવે

તારે માર્ગે ચાલતા પ્રભુ, કંટકને પણ તું ફૂલ બનાવે

અસહાય બની જ્યાં હું જાઉં, પ્રભુ સહાય તું તો તરત કરે

કદમ મારાં જ્યાં ડગમગે, પ્રભુ તું તો મારો સહારો બને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jagamāṁ jyāṁ tuṁ jāṇē sarva kāṁī, prabhu aṇajāṇa tuṁ kēma banē

haiyēthī karuṁ karuṇa pōkāra, prabhu mauna tyāṁ tuṁ kēma dharē

vāta mārī tuṁ tō samajē badhī, prabhu karmō mārāṁ nīrakhī rahē

bhūlō karatō huṁ tō sadāya, prabhu tuṁ tō sadā manē māpha karē

jagamāṁ huṁ tō gōthāṁ khātō, prabhu tuṁ aṁtarathī sāda pāḍē

rastē jyāṁ huṁ aṭavāī jāuṁ, tyāṁ tuṁ tō mārga batāvē

lālacamāṁ jyāṁ lapaṭāvuṁ huṁ, prabhu sāna mārī tuṁ ṭhēkāṇē lāvē

tārē mārgē cālatā prabhu, kaṁṭakanē paṇa tuṁ phūla banāvē

asahāya banī jyāṁ huṁ jāuṁ, prabhu sahāya tuṁ tō tarata karē

kadama mārāṁ jyāṁ ḍagamagē, prabhu tuṁ tō mārō sahārō banē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Our Guruji (Master) Shri Devendra Ghiaji well-known as Kakaji has written many devotional hymns which are a treasure of knowledge. Here Kakaji is imparting the knowledge as how generous, graceful , and merciful is the Almighty. Just we all need to do is to keep faith in the Supreme.

In the world where you know everything,

O'Almighty why do you become ignorant.

I am calling you devastatingly from my heart.

O'Almighty why are you silent.

You understand all my word's, O'Almighty is overviewing my Karma (deeds)

I have always done mistakes, but O'Almighty you always forgive me.

In the world I am plunging, though you call me internally.

In the path wherever I get stuck you show me the way.

Whenever I am wrapped up in temptations, you get my senses in the right place.

O 'Almighty while walking on your path you turn thorns into flowers.

Being helpless wherever I go, O'Almighty you help me immediately.

Wherever my foot steps falter, O'Almighty you become my support.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 440 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...439440441...Last