Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 484 | Date: 23-Jul-1986
કરતી લીલા તું તો એવી માડી, જે સમજી ના સમજાય
Karatī līlā tuṁ tō ēvī māḍī, jē samajī nā samajāya

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 484 | Date: 23-Jul-1986

કરતી લીલા તું તો એવી માડી, જે સમજી ના સમજાય

  No Audio

karatī līlā tuṁ tō ēvī māḍī, jē samajī nā samajāya

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-07-23 1986-07-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1973 કરતી લીલા તું તો એવી માડી, જે સમજી ના સમજાય કરતી લીલા તું તો એવી માડી, જે સમજી ના સમજાય

લીલામાં પડી તું ભુલાતી, મુખ તારું જોતાં લીલા પણ વિસરાય

આશા-નિરાશા હૈયાને જકડે, જકડી રાખે એ તો સદાય

તારા મુખનું દર્શન કરતાં, માડી એ તો છૂટી જાય

સુખદુઃખ તો રહેતાં સદાય સાથે, ભૂલ્યાં ના ભુલાય

તારા મુખનું દર્શન કરતાં માડી, એ તો વીસરી જવાય

કામ-ક્રોધ હૈયે જાગે જ્યારે માડી, હૈયામાં ઊથલપાથલ થાય

તારા મુખનું દર્શન કરતાં માડી, એ તો શાંત બની જાય

હૈયું મારું લોભી છે માડી, એ તો ક્યાં ને ક્યાં તણાય

તારા મુખનું દર્શન કરતાં માડી, એ તો રાજી-રાજી થાય

મનડું તુજ નામનું રટણ કરતું માડી, તોય ક્યાંનુ ક્યાં જાય

તારા મુખનું દર્શન કરતાં માડી, એ ભાવમાં ડૂબી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


કરતી લીલા તું તો એવી માડી, જે સમજી ના સમજાય

લીલામાં પડી તું ભુલાતી, મુખ તારું જોતાં લીલા પણ વિસરાય

આશા-નિરાશા હૈયાને જકડે, જકડી રાખે એ તો સદાય

તારા મુખનું દર્શન કરતાં, માડી એ તો છૂટી જાય

સુખદુઃખ તો રહેતાં સદાય સાથે, ભૂલ્યાં ના ભુલાય

તારા મુખનું દર્શન કરતાં માડી, એ તો વીસરી જવાય

કામ-ક્રોધ હૈયે જાગે જ્યારે માડી, હૈયામાં ઊથલપાથલ થાય

તારા મુખનું દર્શન કરતાં માડી, એ તો શાંત બની જાય

હૈયું મારું લોભી છે માડી, એ તો ક્યાં ને ક્યાં તણાય

તારા મુખનું દર્શન કરતાં માડી, એ તો રાજી-રાજી થાય

મનડું તુજ નામનું રટણ કરતું માડી, તોય ક્યાંનુ ક્યાં જાય

તારા મુખનું દર્શન કરતાં માડી, એ ભાવમાં ડૂબી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karatī līlā tuṁ tō ēvī māḍī, jē samajī nā samajāya

līlāmāṁ paḍī tuṁ bhulātī, mukha tāruṁ jōtāṁ līlā paṇa visarāya

āśā-nirāśā haiyānē jakaḍē, jakaḍī rākhē ē tō sadāya

tārā mukhanuṁ darśana karatāṁ, māḍī ē tō chūṭī jāya

sukhaduḥkha tō rahētāṁ sadāya sāthē, bhūlyāṁ nā bhulāya

tārā mukhanuṁ darśana karatāṁ māḍī, ē tō vīsarī javāya

kāma-krōdha haiyē jāgē jyārē māḍī, haiyāmāṁ ūthalapāthala thāya

tārā mukhanuṁ darśana karatāṁ māḍī, ē tō śāṁta banī jāya

haiyuṁ māruṁ lōbhī chē māḍī, ē tō kyāṁ nē kyāṁ taṇāya

tārā mukhanuṁ darśana karatāṁ māḍī, ē tō rājī-rājī thāya

manaḍuṁ tuja nāmanuṁ raṭaṇa karatuṁ māḍī, tōya kyāṁnu kyāṁ jāya

tārā mukhanuṁ darśana karatāṁ māḍī, ē bhāvamāṁ ḍūbī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is saying...

Never had right thoughts even at the right time, always remained engrossed in wrong thoughts and wasted all the moments and time.

Life is just dragging aimlessly like a boat without rudder,and kept on worrying that life is going to end any second. Tragic end is always visualised, and heart is filled with sense of tragedy.

Did not value the actions or the time, and got enamoured looking for something extra ordinary, and wasted this extra ordinary life.

When awareness cropped up, then there was shortage of time.

In the moment of truth, thoughts of karmas (actions), blinked in front of eyes. That moment of truth showed true direction of life, as if there was a flash of lightning, and overwhelmed the heart with waves of joy. Heart experienced the joy like never before, forgetting everything else including me.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 484 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...484485486...Last