BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 493 | Date: 07-Aug-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

હજારો વાત તુજને કરતો રહ્યો માડી

  Audio

hajaro vata tujane karato rahyo madi

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1986-08-07 1986-08-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1982 હજારો વાત તુજને કરતો રહ્યો માડી હજારો વાત તુજને કરતો રહ્યો માડી,
   હજી એક વાત કરવી તને બાકી છે
માયામાં રાચતો હું તો જીવ છું માડી,
   આ વાત માડી તારા લક્ષ્યમાં તું રાખજે
અથડાઈ-અકળાઈ ભટક્યો છું ખૂબ માડી,
   સદા કૃપા મેં તો તારી યાચી છે
પ્રેમભૂખ્યું હૈયું મારું, જગમાં સદા ઝંખતું રહ્યું,
   હૈયું હવે મારું માડી, તારા પ્રેમને પાત્ર છે
કીધાં તે કામ કંઈક માડી, હૈયે આશ વધુ જાગે છે,
   આશ પૂરજે એવી માડી, આશ રહે ના બાકી રે
લોભ-લાલચે લપટાયો, સદા હું તો માડી,
   તારાં દર્શનનો હૈયે લોભ સદા જગાવજે
કામ-ક્રોધમાં હૈયે સદા ડૂબ્યો છું માડી,
   કૃપા કરીને તારી, એને તું બાળી નાખજે
દુઃખી કીધાં અનેકને, ખુદ દુઃખી રહ્યો છું,
   માથે હાથ ફેરવી માડી, દિલાસો આપજે
જાવું જગમાં ક્યાં માડી, સંજોગ ઊલટા છે,
   મુખ તારું ના ફેરવતી માડી, વાત ધ્યાનમાં રાખજે
https://www.youtube.com/watch?v=FMFWmxgv6Vc
Gujarati Bhajan no. 493 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હજારો વાત તુજને કરતો રહ્યો માડી,
   હજી એક વાત કરવી તને બાકી છે
માયામાં રાચતો હું તો જીવ છું માડી,
   આ વાત માડી તારા લક્ષ્યમાં તું રાખજે
અથડાઈ-અકળાઈ ભટક્યો છું ખૂબ માડી,
   સદા કૃપા મેં તો તારી યાચી છે
પ્રેમભૂખ્યું હૈયું મારું, જગમાં સદા ઝંખતું રહ્યું,
   હૈયું હવે મારું માડી, તારા પ્રેમને પાત્ર છે
કીધાં તે કામ કંઈક માડી, હૈયે આશ વધુ જાગે છે,
   આશ પૂરજે એવી માડી, આશ રહે ના બાકી રે
લોભ-લાલચે લપટાયો, સદા હું તો માડી,
   તારાં દર્શનનો હૈયે લોભ સદા જગાવજે
કામ-ક્રોધમાં હૈયે સદા ડૂબ્યો છું માડી,
   કૃપા કરીને તારી, એને તું બાળી નાખજે
દુઃખી કીધાં અનેકને, ખુદ દુઃખી રહ્યો છું,
   માથે હાથ ફેરવી માડી, દિલાસો આપજે
જાવું જગમાં ક્યાં માડી, સંજોગ ઊલટા છે,
   મુખ તારું ના ફેરવતી માડી, વાત ધ્યાનમાં રાખજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hajārō vāta tujanē karatō rahyō māḍī,
hajī ēka vāta karavī tanē bākī chē
māyāmāṁ rācatō huṁ tō jīva chuṁ māḍī,
ā vāta māḍī tārā lakṣyamāṁ tuṁ rākhajē
athaḍāī-akalāī bhaṭakyō chuṁ khūba māḍī,
sadā kr̥pā mēṁ tō tārī yācī chē
prēmabhūkhyuṁ haiyuṁ māruṁ, jagamāṁ sadā jhaṁkhatuṁ rahyuṁ,
haiyuṁ havē māruṁ māḍī, tārā prēmanē pātra chē
kīdhāṁ tē kāma kaṁīka māḍī, haiyē āśa vadhu jāgē chē,
āśa pūrajē ēvī māḍī, āśa rahē nā bākī rē
lōbha-lālacē lapaṭāyō, sadā huṁ tō māḍī,
tārāṁ darśananō haiyē lōbha sadā jagāvajē
kāma-krōdhamāṁ haiyē sadā ḍūbyō chuṁ māḍī,
kr̥pā karīnē tārī, ēnē tuṁ bālī nākhajē
duḥkhī kīdhāṁ anēkanē, khuda duḥkhī rahyō chuṁ,
māthē hātha phēravī māḍī, dilāsō āpajē
jāvuṁ jagamāṁ kyāṁ māḍī, saṁjōga ūlaṭā chē,
mukha tāruṁ nā phēravatī māḍī, vāta dhyānamāṁ rākhajē

Explanation in English:
Have told you a thousand things oh divine mother, but still I have one more thing to tell.

I am a soul living in illusions O'Mother, always keep this in your notice.

Colliding on my way, always in frustrations, I am wandering a lot O'Mother,
I am always begging for your grace.

My heart hungry for God’s love, was longing in the world,
My heart now O'Mother deserves your love.

You have done such work O'Mother, many hopes are arising in my heart,
Fulfill it in such a way that nothing is left incomplete.

I was always engrossed in lust and greed O'Mother,
Shower your blessings and burn these away.

I have caused suffering to many, and I have suffered a lot too,
Caress me oh mother and comfort me.

Where should I go in this world, the circumstance is always opposite,
Don't turn away your face O'Mother, keep this plea in your sight.

હજારો વાત તુજને કરતો રહ્યો માડીહજારો વાત તુજને કરતો રહ્યો માડી,
   હજી એક વાત કરવી તને બાકી છે
માયામાં રાચતો હું તો જીવ છું માડી,
   આ વાત માડી તારા લક્ષ્યમાં તું રાખજે
અથડાઈ-અકળાઈ ભટક્યો છું ખૂબ માડી,
   સદા કૃપા મેં તો તારી યાચી છે
પ્રેમભૂખ્યું હૈયું મારું, જગમાં સદા ઝંખતું રહ્યું,
   હૈયું હવે મારું માડી, તારા પ્રેમને પાત્ર છે
કીધાં તે કામ કંઈક માડી, હૈયે આશ વધુ જાગે છે,
   આશ પૂરજે એવી માડી, આશ રહે ના બાકી રે
લોભ-લાલચે લપટાયો, સદા હું તો માડી,
   તારાં દર્શનનો હૈયે લોભ સદા જગાવજે
કામ-ક્રોધમાં હૈયે સદા ડૂબ્યો છું માડી,
   કૃપા કરીને તારી, એને તું બાળી નાખજે
દુઃખી કીધાં અનેકને, ખુદ દુઃખી રહ્યો છું,
   માથે હાથ ફેરવી માડી, દિલાસો આપજે
જાવું જગમાં ક્યાં માડી, સંજોગ ઊલટા છે,
   મુખ તારું ના ફેરવતી માડી, વાત ધ્યાનમાં રાખજે
1986-08-07https://i.ytimg.com/vi/FMFWmxgv6Vc/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=FMFWmxgv6Vc
હજારો વાત તુજને કરતો રહ્યો માડીહજારો વાત તુજને કરતો રહ્યો માડી,
   હજી એક વાત કરવી તને બાકી છે
માયામાં રાચતો હું તો જીવ છું માડી,
   આ વાત માડી તારા લક્ષ્યમાં તું રાખજે
અથડાઈ-અકળાઈ ભટક્યો છું ખૂબ માડી,
   સદા કૃપા મેં તો તારી યાચી છે
પ્રેમભૂખ્યું હૈયું મારું, જગમાં સદા ઝંખતું રહ્યું,
   હૈયું હવે મારું માડી, તારા પ્રેમને પાત્ર છે
કીધાં તે કામ કંઈક માડી, હૈયે આશ વધુ જાગે છે,
   આશ પૂરજે એવી માડી, આશ રહે ના બાકી રે
લોભ-લાલચે લપટાયો, સદા હું તો માડી,
   તારાં દર્શનનો હૈયે લોભ સદા જગાવજે
કામ-ક્રોધમાં હૈયે સદા ડૂબ્યો છું માડી,
   કૃપા કરીને તારી, એને તું બાળી નાખજે
દુઃખી કીધાં અનેકને, ખુદ દુઃખી રહ્યો છું,
   માથે હાથ ફેરવી માડી, દિલાસો આપજે
જાવું જગમાં ક્યાં માડી, સંજોગ ઊલટા છે,
   મુખ તારું ના ફેરવતી માડી, વાત ધ્યાનમાં રાખજે
1986-08-07https://i.ytimg.com/vi/heHot0aexKk/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=heHot0aexKk
First...491492493494495...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall