Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 496 | Date: 11-Aug-1986
વહેલાં રે વહેલાં આવજો માડી, દર્શન દેવાને વહેલાં આવજો
Vahēlāṁ rē vahēlāṁ āvajō māḍī, darśana dēvānē vahēlāṁ āvajō

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 496 | Date: 11-Aug-1986

વહેલાં રે વહેલાં આવજો માડી, દર્શન દેવાને વહેલાં આવજો

  No Audio

vahēlāṁ rē vahēlāṁ āvajō māḍī, darśana dēvānē vahēlāṁ āvajō

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-08-11 1986-08-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1985 વહેલાં રે વહેલાં આવજો માડી, દર્શન દેવાને વહેલાં આવજો વહેલાં રે વહેલાં આવજો માડી, દર્શન દેવાને વહેલાં આવજો

આતુર નયને જોઈ રહ્યા છે, બાળુડા તારી વાટ રે - દર્શન...

પ્રેમના તારા છાંટણા, બાળકો પર સદા વરસાવજે - દર્શન...

તારા હૈયાના અમીરસનું પાન માડી સદા કરાવજે - દર્શન...

નથી જાણતા મંત્ર કે તંત્ર, છીએ તારા જ બાળ રે - દર્શન...

સાંભળ્યું છે રે માડી, અમને કરે છે તું સહાય રે - દર્શન...

તારી લીલામાં અટવાઈ થાક્યા છીએ, અમે બાળ રે - દર્શન...

કર્મનો હિસાબ, નથી કંઈ જાણતા, જાણે છે તું એ માત રે - દર્શન...

હિસાબમાં માડી, રહી છે સદા પુણ્યની ખોટ રે - દર્શન...

તારા આશિષ અનેરા દઈને માડી, પૂરજે એ ખોટ રે - દર્શન...
Increase Font Decrease Font

વહેલાં રે વહેલાં આવજો માડી, દર્શન દેવાને વહેલાં આવજો

આતુર નયને જોઈ રહ્યા છે, બાળુડા તારી વાટ રે - દર્શન...

પ્રેમના તારા છાંટણા, બાળકો પર સદા વરસાવજે - દર્શન...

તારા હૈયાના અમીરસનું પાન માડી સદા કરાવજે - દર્શન...

નથી જાણતા મંત્ર કે તંત્ર, છીએ તારા જ બાળ રે - દર્શન...

સાંભળ્યું છે રે માડી, અમને કરે છે તું સહાય રે - દર્શન...

તારી લીલામાં અટવાઈ થાક્યા છીએ, અમે બાળ રે - દર્શન...

કર્મનો હિસાબ, નથી કંઈ જાણતા, જાણે છે તું એ માત રે - દર્શન...

હિસાબમાં માડી, રહી છે સદા પુણ્યની ખોટ રે - દર્શન...

તારા આશિષ અનેરા દઈને માડી, પૂરજે એ ખોટ રે - દર્શન...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
vahēlāṁ rē vahēlāṁ āvajō māḍī, darśana dēvānē vahēlāṁ āvajō

ātura nayanē jōī rahyā chē, bāluḍā tārī vāṭa rē - darśana...

prēmanā tārā chāṁṭaṇā, bālakō para sadā varasāvajē - darśana...

tārā haiyānā amīrasanuṁ pāna māḍī sadā karāvajē - darśana...

nathī jāṇatā maṁtra kē taṁtra, chīē tārā ja bāla rē - darśana...

sāṁbhalyuṁ chē rē māḍī, amanē karē chē tuṁ sahāya rē - darśana...

tārī līlāmāṁ aṭavāī thākyā chīē, amē bāla rē - darśana...

karmanō hisāba, nathī kaṁī jāṇatā, jāṇē chē tuṁ ē māta rē - darśana...

hisābamāṁ māḍī, rahī chē sadā puṇyanī khōṭa rē - darśana...

tārā āśiṣa anērā daīnē māḍī, pūrajē ē khōṭa rē - darśana...
Increase Font Decrease Font

English Explanation
in this Gujarati Bhajan Kakaji is in desperation for the Divine Mother's glance so he is requesting her again and again to come early.
Kakaji pleads
Come early come early O Mother and give your vision.
Eager eye's are watching, children are waiting for your vision.
Sprinkle the showers of love, on your kids always- vision
Make us taste the nectar of your heart - vision
Don't know any incantations & mechanisms I am your child -vision.
Listening O'Mother you are always supporting us - vision.
Tired of being stuck in your illusions, We your kids - vision.
We don't know about our Karma's (actions) account you know it Mother - vision.
In accounting O'Mother there has always been a loss of virtue - vision.
Bless us in plenty O'Mother, and fulfill this loss - vision.
Gujarati Bhajan no. 496 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...496497498...Last