Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 497 | Date: 11-Aug-1986
હે માત રે
Hē māta rē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 497 | Date: 11-Aug-1986

હે માત રે

  No Audio

hē māta rē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1986-08-11 1986-08-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1986 હે માત રે હે માત રે

રંગી દે, રંગી દે, મારા મનડાને માડી, તારા રંગમાં તું આજ રે

હે માત રે

દઈ દે, દઈ દે, દર્શન તારાં માડી, બુઝાવી દે હૈયાની પ્યાસ રે

હે માત રે

મૂકજે તું, મૂકજે, તારો હૂંફાળો હાથ, મુજ મસ્તકે આજ રે

હે માત રે

સ્વીકારજે, સ્વીકારજે, મારા હૈયા કેરા તું પ્રણામ આજ રે

હે માત રે

લૂછજે, તું લૂછજે, મુજ નયનો કેરાં આંસુડાં આજ રે

હે માત રે

પીવરાવજે, તું પીવરાવજે, તારાં નયનોનું અમીરસ પાન રે

હે માત રે

દેજે તું, દેજે તું, ભાવિ કેરું સદા દાન રે

હે માત રે

કાઢજે, તું કાઢજે, મને માયાના કીચડમાંથી આજ રે

હે માત રે

બચાવજે, તું બચાવજે, મને સંસારના તોફાનમાંથી આજ રે

હે માત રે

લઈ જા, તું લઈ જા, મારી નાવને કિનારે તું આજ રે
View Original Increase Font Decrease Font


હે માત રે

રંગી દે, રંગી દે, મારા મનડાને માડી, તારા રંગમાં તું આજ રે

હે માત રે

દઈ દે, દઈ દે, દર્શન તારાં માડી, બુઝાવી દે હૈયાની પ્યાસ રે

હે માત રે

મૂકજે તું, મૂકજે, તારો હૂંફાળો હાથ, મુજ મસ્તકે આજ રે

હે માત રે

સ્વીકારજે, સ્વીકારજે, મારા હૈયા કેરા તું પ્રણામ આજ રે

હે માત રે

લૂછજે, તું લૂછજે, મુજ નયનો કેરાં આંસુડાં આજ રે

હે માત રે

પીવરાવજે, તું પીવરાવજે, તારાં નયનોનું અમીરસ પાન રે

હે માત રે

દેજે તું, દેજે તું, ભાવિ કેરું સદા દાન રે

હે માત રે

કાઢજે, તું કાઢજે, મને માયાના કીચડમાંથી આજ રે

હે માત રે

બચાવજે, તું બચાવજે, મને સંસારના તોફાનમાંથી આજ રે

હે માત રે

લઈ જા, તું લઈ જા, મારી નાવને કિનારે તું આજ રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

hē māta rē

raṁgī dē, raṁgī dē, mārā manaḍānē māḍī, tārā raṁgamāṁ tuṁ āja rē

hē māta rē

daī dē, daī dē, darśana tārāṁ māḍī, bujhāvī dē haiyānī pyāsa rē

hē māta rē

mūkajē tuṁ, mūkajē, tārō hūṁphālō hātha, muja mastakē āja rē

hē māta rē

svīkārajē, svīkārajē, mārā haiyā kērā tuṁ praṇāma āja rē

hē māta rē

lūchajē, tuṁ lūchajē, muja nayanō kērāṁ āṁsuḍāṁ āja rē

hē māta rē

pīvarāvajē, tuṁ pīvarāvajē, tārāṁ nayanōnuṁ amīrasa pāna rē

hē māta rē

dējē tuṁ, dējē tuṁ, bhāvi kēruṁ sadā dāna rē

hē māta rē

kāḍhajē, tuṁ kāḍhajē, manē māyānā kīcaḍamāṁthī āja rē

hē māta rē

bacāvajē, tuṁ bacāvajē, manē saṁsāranā tōphānamāṁthī āja rē

hē māta rē

laī jā, tuṁ laī jā, mārī nāvanē kinārē tuṁ āja rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this beautiful Gujarati Bhajan Kakaji wants to merge with the Divine Mother and be in oneness with her.

Kakaji is requesting

O'Mother colour me with your colours of virtue and love today.

O'Mother give me, give me, your vision and extinguish my hearts thirst.

O'Mother put it, put it, your warm hands on my head.

O'Mother accept it, accept it my hearts obeisance today.

O'Mother wipe out, wipe out the tears rolling from my eyes today.

O'Mother make us drink, make us drink the rich nectar of your eyes.

O'Mother give me, give me so that even I can do donations.

O'Mother remove me, remove me from the play of illusions today.

O'Mother save me, save me from the storm of the world today.

O'Mother make my boat of life reach the shores of the ultimate destination within you today.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 497 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...496497498...Last