BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4699 | Date: 10-May-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

ખૂટે છે, ખૂટે છે, ખૂટે છે, સહુના જીવનમાં તો, કાંઈને કાંઈ તો ખૂટે છે

  No Audio

Khute Che, Khute Che,Khute Che, Sahuna Jeevanama To, Kaine Kai To Khute Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1993-05-10 1993-05-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=199 ખૂટે છે, ખૂટે છે, ખૂટે છે, સહુના જીવનમાં તો, કાંઈને કાંઈ તો ખૂટે છે ખૂટે છે, ખૂટે છે, ખૂટે છે, સહુના જીવનમાં તો, કાંઈને કાંઈ તો ખૂટે છે
પડશે જીવનમાં સહુએ તો શોધવું, એના જીવનમાં એવું તો શું ખૂટે છે
લઈ શકીશ નાકમાં દમ તો તું શાંતિના, જીવનમાં જ્યાં ખૂટતું ને ખૂટતું રહે છે
કરશો વહેલું કે મોડું, પડશે કરવું એને તો પૂરું, એના વિના જીવન અધૂરું છે
કદી વિચારની ધારા ખૂટે જીવનમાં, તૂટે જ્યાં ધારા તો એની, અધૂરી એ તો વહે છે
ખૂટવા ના દેશો વિશ્વાસની ધારા જીવનમાં, તૂટી જ્યાં એ જીવનમાં, બાકી શું રહે છે
ખૂટી ધારા બુદ્ધિની જો જીવનમાં, બીજી ધારા જીવનમાં ત્યાં ખૂટતી રહે છે
વહે ધારા જીવનમાં ભલે બધી, ભક્તિની ધારા વિના તો એ સૂકી રહે છે
શું ગંગા, કે શું યમુનાની ધારા, નિર્મળ હૈયાંની ધારાની, ના બરાબરી કરી શકે છે
ધારાએ ધારાએ જો ખૂટતા રહીશું જો જીવનમાં, પ્રવાહ ધારાના ના પૂરાં થઈ શકે છે
Gujarati Bhajan no. 4699 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ખૂટે છે, ખૂટે છે, ખૂટે છે, સહુના જીવનમાં તો, કાંઈને કાંઈ તો ખૂટે છે
પડશે જીવનમાં સહુએ તો શોધવું, એના જીવનમાં એવું તો શું ખૂટે છે
લઈ શકીશ નાકમાં દમ તો તું શાંતિના, જીવનમાં જ્યાં ખૂટતું ને ખૂટતું રહે છે
કરશો વહેલું કે મોડું, પડશે કરવું એને તો પૂરું, એના વિના જીવન અધૂરું છે
કદી વિચારની ધારા ખૂટે જીવનમાં, તૂટે જ્યાં ધારા તો એની, અધૂરી એ તો વહે છે
ખૂટવા ના દેશો વિશ્વાસની ધારા જીવનમાં, તૂટી જ્યાં એ જીવનમાં, બાકી શું રહે છે
ખૂટી ધારા બુદ્ધિની જો જીવનમાં, બીજી ધારા જીવનમાં ત્યાં ખૂટતી રહે છે
વહે ધારા જીવનમાં ભલે બધી, ભક્તિની ધારા વિના તો એ સૂકી રહે છે
શું ગંગા, કે શું યમુનાની ધારા, નિર્મળ હૈયાંની ધારાની, ના બરાબરી કરી શકે છે
ધારાએ ધારાએ જો ખૂટતા રહીશું જો જીવનમાં, પ્રવાહ ધારાના ના પૂરાં થઈ શકે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
khūṭē chē, khūṭē chē, khūṭē chē, sahunā jīvanamāṁ tō, kāṁīnē kāṁī tō khūṭē chē
paḍaśē jīvanamāṁ sahuē tō śōdhavuṁ, ēnā jīvanamāṁ ēvuṁ tō śuṁ khūṭē chē
laī śakīśa nākamāṁ dama tō tuṁ śāṁtinā, jīvanamāṁ jyāṁ khūṭatuṁ nē khūṭatuṁ rahē chē
karaśō vahēluṁ kē mōḍuṁ, paḍaśē karavuṁ ēnē tō pūruṁ, ēnā vinā jīvana adhūruṁ chē
kadī vicāranī dhārā khūṭē jīvanamāṁ, tūṭē jyāṁ dhārā tō ēnī, adhūrī ē tō vahē chē
khūṭavā nā dēśō viśvāsanī dhārā jīvanamāṁ, tūṭī jyāṁ ē jīvanamāṁ, bākī śuṁ rahē chē
khūṭī dhārā buddhinī jō jīvanamāṁ, bījī dhārā jīvanamāṁ tyāṁ khūṭatī rahē chē
vahē dhārā jīvanamāṁ bhalē badhī, bhaktinī dhārā vinā tō ē sūkī rahē chē
śuṁ gaṁgā, kē śuṁ yamunānī dhārā, nirmala haiyāṁnī dhārānī, nā barābarī karī śakē chē
dhārāē dhārāē jō khūṭatā rahīśuṁ jō jīvanamāṁ, pravāha dhārānā nā pūrāṁ thaī śakē chē
First...46964697469846994700...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall