Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4707 | Date: 15-May-1993
રાહ નવી નથી તો કોઈ જીવનમાં, રાહ તોયે નવી ને નવી તો લાગે
Rāha navī nathī tō kōī jīvanamāṁ, rāha tōyē navī nē navī tō lāgē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

Hymn No. 4707 | Date: 15-May-1993

રાહ નવી નથી તો કોઈ જીવનમાં, રાહ તોયે નવી ને નવી તો લાગે

  No Audio

rāha navī nathī tō kōī jīvanamāṁ, rāha tōyē navī nē navī tō lāgē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

1993-05-15 1993-05-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=207 રાહ નવી નથી તો કોઈ જીવનમાં, રાહ તોયે નવી ને નવી તો લાગે રાહ નવી નથી તો કોઈ જીવનમાં, રાહ તોયે નવી ને નવી તો લાગે

દૃષ્ટિ બદલાતી રહી રે જીવનમાં, રાહ ત્યાં નવી ને નવી તો લાગે

થયા પસાર રાહ પર તો કદી, જાણીએ ના તોય એના નામ કે ઠેકાણાં

રાહ થઈ ગઈ પસાર ભલે, તોયે રહી ગયા એ રાહથી તો અજાણ્યા

રહ્યાં ભરોસે ચાલતા ને ચાલતા, કદી સફળ તો થયા, કદી દગો દઈ ગયા

ચાહી રાહ સરળતાની તો જીવનમાં, કદી મેળવી ગયા, કદી ચૂકી ગયા

રાહ વિના તો રહે મુસાફરી તો અધૂરી, કરવી પડે રાહ રાહે તો પૂરી

કોઈ ચાહે રાહો રાહો તો જૂની, તો કોઈ પાકે જીવનમાં રાહ તો નવી

કોઈ રાહ હોય નજીક, કોઈ રાહ હોય તો દૂર, પહોંચાડે રાહ મંઝિલે એ રાહ તારી

ભલે રાહ હોય નવી કે જૂની, જે રાહ પહોંચાડે મંઝિલે, એ રાહ અપનાવવી
View Original Increase Font Decrease Font


રાહ નવી નથી તો કોઈ જીવનમાં, રાહ તોયે નવી ને નવી તો લાગે

દૃષ્ટિ બદલાતી રહી રે જીવનમાં, રાહ ત્યાં નવી ને નવી તો લાગે

થયા પસાર રાહ પર તો કદી, જાણીએ ના તોય એના નામ કે ઠેકાણાં

રાહ થઈ ગઈ પસાર ભલે, તોયે રહી ગયા એ રાહથી તો અજાણ્યા

રહ્યાં ભરોસે ચાલતા ને ચાલતા, કદી સફળ તો થયા, કદી દગો દઈ ગયા

ચાહી રાહ સરળતાની તો જીવનમાં, કદી મેળવી ગયા, કદી ચૂકી ગયા

રાહ વિના તો રહે મુસાફરી તો અધૂરી, કરવી પડે રાહ રાહે તો પૂરી

કોઈ ચાહે રાહો રાહો તો જૂની, તો કોઈ પાકે જીવનમાં રાહ તો નવી

કોઈ રાહ હોય નજીક, કોઈ રાહ હોય તો દૂર, પહોંચાડે રાહ મંઝિલે એ રાહ તારી

ભલે રાહ હોય નવી કે જૂની, જે રાહ પહોંચાડે મંઝિલે, એ રાહ અપનાવવી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rāha navī nathī tō kōī jīvanamāṁ, rāha tōyē navī nē navī tō lāgē

dr̥ṣṭi badalātī rahī rē jīvanamāṁ, rāha tyāṁ navī nē navī tō lāgē

thayā pasāra rāha para tō kadī, jāṇīē nā tōya ēnā nāma kē ṭhēkāṇāṁ

rāha thaī gaī pasāra bhalē, tōyē rahī gayā ē rāhathī tō ajāṇyā

rahyāṁ bharōsē cālatā nē cālatā, kadī saphala tō thayā, kadī dagō daī gayā

cāhī rāha saralatānī tō jīvanamāṁ, kadī mēlavī gayā, kadī cūkī gayā

rāha vinā tō rahē musāpharī tō adhūrī, karavī paḍē rāha rāhē tō pūrī

kōī cāhē rāhō rāhō tō jūnī, tō kōī pākē jīvanamāṁ rāha tō navī

kōī rāha hōya najīka, kōī rāha hōya tō dūra, pahōṁcāḍē rāha maṁjhilē ē rāha tārī

bhalē rāha hōya navī kē jūnī, jē rāha pahōṁcāḍē maṁjhilē, ē rāha apanāvavī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4707 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...470547064707...Last