BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4707 | Date: 15-May-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

રાહ નવી નથી તો કોઈ જીવનમાં, રાહ તોયે નવી ને નવી તો લાગે

  No Audio

Raah Navi Nathi To Koi Jeevanama, Raah Toye Navi Ne Navi To Lage

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)


1993-05-15 1993-05-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=207 રાહ નવી નથી તો કોઈ જીવનમાં, રાહ તોયે નવી ને નવી તો લાગે રાહ નવી નથી તો કોઈ જીવનમાં, રાહ તોયે નવી ને નવી તો લાગે
દૃષ્ટિ બદલાતી રહી રે જીવનમાં, રાહ ત્યાં નવી ને નવી તો લાગે
થયા પસાર રાહ પર તો કદી, જાણીએ ના તોય એના નામ કે ઠેકાણાં
રાહ થઈ ગઈ પસાર ભલે, તોયે રહી ગયા એ રાહથી તો અજાણ્યા
રહ્યાં ભરોસે ચાલતા ને ચાલતા, કદી સફળ તો થયા, કદી દગો દઈ ગયા
ચાહી રાહ સરળતાની તો જીવનમાં, કદી મેળવી ગયા, કદી ચૂકી ગયા
રાહ વિના તો રહે મુસાફરી તો અધૂરી, કરવી પડે રાહ રાહે તો પૂરી
કોઈ ચાહે રાહો રાહો તો જૂની, તો કોઈ પાકે જીવનમાં રાહ તો નવી
કોઈ રાહ હોય નજીક, કોઈ રાહ હોય તો દૂર, પહોંચાડે રાહ મંઝિલે એ રાહ તારી
ભલે રાહ હોય નવી કે જૂની, જે રાહ પહોંચાડે મંઝિલે, એ રાહ અપનાવવી
Gujarati Bhajan no. 4707 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રાહ નવી નથી તો કોઈ જીવનમાં, રાહ તોયે નવી ને નવી તો લાગે
દૃષ્ટિ બદલાતી રહી રે જીવનમાં, રાહ ત્યાં નવી ને નવી તો લાગે
થયા પસાર રાહ પર તો કદી, જાણીએ ના તોય એના નામ કે ઠેકાણાં
રાહ થઈ ગઈ પસાર ભલે, તોયે રહી ગયા એ રાહથી તો અજાણ્યા
રહ્યાં ભરોસે ચાલતા ને ચાલતા, કદી સફળ તો થયા, કદી દગો દઈ ગયા
ચાહી રાહ સરળતાની તો જીવનમાં, કદી મેળવી ગયા, કદી ચૂકી ગયા
રાહ વિના તો રહે મુસાફરી તો અધૂરી, કરવી પડે રાહ રાહે તો પૂરી
કોઈ ચાહે રાહો રાહો તો જૂની, તો કોઈ પાકે જીવનમાં રાહ તો નવી
કોઈ રાહ હોય નજીક, કોઈ રાહ હોય તો દૂર, પહોંચાડે રાહ મંઝિલે એ રાહ તારી
ભલે રાહ હોય નવી કે જૂની, જે રાહ પહોંચાડે મંઝિલે, એ રાહ અપનાવવી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rāha navī nathī tō kōī jīvanamāṁ, rāha tōyē navī nē navī tō lāgē
dr̥ṣṭi badalātī rahī rē jīvanamāṁ, rāha tyāṁ navī nē navī tō lāgē
thayā pasāra rāha para tō kadī, jāṇīē nā tōya ēnā nāma kē ṭhēkāṇāṁ
rāha thaī gaī pasāra bhalē, tōyē rahī gayā ē rāhathī tō ajāṇyā
rahyāṁ bharōsē cālatā nē cālatā, kadī saphala tō thayā, kadī dagō daī gayā
cāhī rāha saralatānī tō jīvanamāṁ, kadī mēlavī gayā, kadī cūkī gayā
rāha vinā tō rahē musāpharī tō adhūrī, karavī paḍē rāha rāhē tō pūrī
kōī cāhē rāhō rāhō tō jūnī, tō kōī pākē jīvanamāṁ rāha tō navī
kōī rāha hōya najīka, kōī rāha hōya tō dūra, pahōṁcāḍē rāha maṁjhilē ē rāha tārī
bhalē rāha hōya navī kē jūnī, jē rāha pahōṁcāḍē maṁjhilē, ē rāha apanāvavī
First...47014702470347044705...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall