Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4756 | Date: 13-Jun-1993
જગમાં તો જેનું કોઈ નથી રે, વ્હાલો મારો રે નાથ તો
Jagamāṁ tō jēnuṁ kōī nathī rē, vhālō mārō rē nātha tō

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 4756 | Date: 13-Jun-1993

જગમાં તો જેનું કોઈ નથી રે, વ્હાલો મારો રે નાથ તો

  No Audio

jagamāṁ tō jēnuṁ kōī nathī rē, vhālō mārō rē nātha tō

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1993-06-13 1993-06-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=256 જગમાં તો જેનું કોઈ નથી રે, વ્હાલો મારો રે નાથ તો જગમાં તો જેનું કોઈ નથી રે, વ્હાલો મારો રે નાથ તો,

    એનો તો છે અને છે

હૈયું તો જેનું, સીધુંને સરળ તો છે, વ્હાલો મારો નાથ,

    એની પાસે તો છે અને છે

કૂડકપટ તો જેણે હૈયેથી વિસારી દીધા છે, વ્હાલા મારા નાથની,

    નજરમાં એ તો છે અને છે

સંયમની દોરી તો જીવનમાં જેના હાથમાં તો છે, વ્હાલો મારો નાથ,

    ના એને તો વિસારે છે

ભાવથી તો પ્રભુને તો જે યાદ કરે છે, વ્હાલો મારો નાથ,

    એને તો યાદ રાખે છે અને છે

લોભ લાલચને હૈયેથી જે દૂર ને દૂર રાખે છે, વ્હાલો મારો નાથ,

    એને તો ગળે લગાડે છે

જીવનમાં તો જેને પ્રભુમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, વ્હાલો મારો નાથ,

    પૂરું એનું તો કરે છે અને છે

જેના હૈયાંની ધડકને, ધડકને, નામ પ્રભુનું બોલે છે,

    વ્હાલો મારો નાથ, એની સાથેને સાથે છે

સર્વ ગુણોથી હૈયું જેનું ભર્યું ભર્યું રહે છે,

    વ્હાલો મારો નાથ, હૈયેથી એને અપનાવે છે

મુક્તિ વિના નથી બીજી ઇચ્છા જેના હૈયે રે,

    વ્હાલો મારો નાથ, મુક્તિ એને તો આપે છે
View Original Increase Font Decrease Font


જગમાં તો જેનું કોઈ નથી રે, વ્હાલો મારો રે નાથ તો,

    એનો તો છે અને છે

હૈયું તો જેનું, સીધુંને સરળ તો છે, વ્હાલો મારો નાથ,

    એની પાસે તો છે અને છે

કૂડકપટ તો જેણે હૈયેથી વિસારી દીધા છે, વ્હાલા મારા નાથની,

    નજરમાં એ તો છે અને છે

સંયમની દોરી તો જીવનમાં જેના હાથમાં તો છે, વ્હાલો મારો નાથ,

    ના એને તો વિસારે છે

ભાવથી તો પ્રભુને તો જે યાદ કરે છે, વ્હાલો મારો નાથ,

    એને તો યાદ રાખે છે અને છે

લોભ લાલચને હૈયેથી જે દૂર ને દૂર રાખે છે, વ્હાલો મારો નાથ,

    એને તો ગળે લગાડે છે

જીવનમાં તો જેને પ્રભુમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ છે, વ્હાલો મારો નાથ,

    પૂરું એનું તો કરે છે અને છે

જેના હૈયાંની ધડકને, ધડકને, નામ પ્રભુનું બોલે છે,

    વ્હાલો મારો નાથ, એની સાથેને સાથે છે

સર્વ ગુણોથી હૈયું જેનું ભર્યું ભર્યું રહે છે,

    વ્હાલો મારો નાથ, હૈયેથી એને અપનાવે છે

મુક્તિ વિના નથી બીજી ઇચ્છા જેના હૈયે રે,

    વ્હાલો મારો નાથ, મુક્તિ એને તો આપે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jagamāṁ tō jēnuṁ kōī nathī rē, vhālō mārō rē nātha tō,

ēnō tō chē anē chē

haiyuṁ tō jēnuṁ, sīdhuṁnē sarala tō chē, vhālō mārō nātha,

ēnī pāsē tō chē anē chē

kūḍakapaṭa tō jēṇē haiyēthī visārī dīdhā chē, vhālā mārā nāthanī,

najaramāṁ ē tō chē anē chē

saṁyamanī dōrī tō jīvanamāṁ jēnā hāthamāṁ tō chē, vhālō mārō nātha,

nā ēnē tō visārē chē

bhāvathī tō prabhunē tō jē yāda karē chē, vhālō mārō nātha,

ēnē tō yāda rākhē chē anē chē

lōbha lālacanē haiyēthī jē dūra nē dūra rākhē chē, vhālō mārō nātha,

ēnē tō galē lagāḍē chē

jīvanamāṁ tō jēnē prabhumāṁ pūrṇa viśvāsa chē, vhālō mārō nātha,

pūruṁ ēnuṁ tō karē chē anē chē

jēnā haiyāṁnī dhaḍakanē, dhaḍakanē, nāma prabhunuṁ bōlē chē,

vhālō mārō nātha, ēnī sāthēnē sāthē chē

sarva guṇōthī haiyuṁ jēnuṁ bharyuṁ bharyuṁ rahē chē,

vhālō mārō nātha, haiyēthī ēnē apanāvē chē

mukti vinā nathī bījī icchā jēnā haiyē rē,

vhālō mārō nātha, mukti ēnē tō āpē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4756 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...475347544755...Last