Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4763 | Date: 18-Jun-1993
છે એક તો તું, અનેક રૂપો છે રે તારા
Chē ēka tō tuṁ, anēka rūpō chē rē tārā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4763 | Date: 18-Jun-1993

છે એક તો તું, અનેક રૂપો છે રે તારા

  No Audio

chē ēka tō tuṁ, anēka rūpō chē rē tārā

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1993-06-18 1993-06-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=263 છે એક તો તું, અનેક રૂપો છે રે તારા છે એક તો તું, અનેક રૂપો છે રે તારા,

    અનેક રૂપોમાં છે તું વહેચાયેલો ને વહેચાયેલો

રૂપે રૂપે તો રહેશે ફરજો તારી રે જુદી,

    જુદી જુદી ફરજોમાં તો તું છે બંધાયેલો ને બંધાયેલો

ક્યાંય તો છે પુત્ર, તો ક્યાંય તો છે તું પતિ,

    તો ક્યાંય પિતા રૂપે છે તું વહેચાયેલો

ક્યાંય તો છે તું સેવક, ક્યાંય તો છે તું માલિક,

    છે અનેક રૂપ તો તારા ને તારા

રહેશેને હશે જુદી જુદી ફરજો તારી,

    કંઈક ફરજોનું બલિદાન દેવાની આવશે તારી વારી

કરવું પડશે તારે ને તારે નક્કી, કઈ ફરજને દેવું મહત્વ,

    કરવી એને તો પૂરી

કરી ના શકીશ નક્કી જ્યારે જીવનમાં એ તો તું,

    મૂંઝાવાની આવશે ત્યારે વારી

બજાવતા એક ફરજ, ચૂકીશ જ્યાં ફરજ બીજી,

    જોજે દઈ ન જાય ખટકો હૈયે ભારી

પડશે દેવું મહત્ત્વ એક ફરજને દેતા એને,

    પડશે દેવું બલિદાન બીજી ફરજને તારી

છે કપરીમાં કપરી કસોટી આ તો જીવનની,

    રહેવું પડશે તૈયાર, આમાંથી પસાર થવાની
View Original Increase Font Decrease Font


છે એક તો તું, અનેક રૂપો છે રે તારા,

    અનેક રૂપોમાં છે તું વહેચાયેલો ને વહેચાયેલો

રૂપે રૂપે તો રહેશે ફરજો તારી રે જુદી,

    જુદી જુદી ફરજોમાં તો તું છે બંધાયેલો ને બંધાયેલો

ક્યાંય તો છે પુત્ર, તો ક્યાંય તો છે તું પતિ,

    તો ક્યાંય પિતા રૂપે છે તું વહેચાયેલો

ક્યાંય તો છે તું સેવક, ક્યાંય તો છે તું માલિક,

    છે અનેક રૂપ તો તારા ને તારા

રહેશેને હશે જુદી જુદી ફરજો તારી,

    કંઈક ફરજોનું બલિદાન દેવાની આવશે તારી વારી

કરવું પડશે તારે ને તારે નક્કી, કઈ ફરજને દેવું મહત્વ,

    કરવી એને તો પૂરી

કરી ના શકીશ નક્કી જ્યારે જીવનમાં એ તો તું,

    મૂંઝાવાની આવશે ત્યારે વારી

બજાવતા એક ફરજ, ચૂકીશ જ્યાં ફરજ બીજી,

    જોજે દઈ ન જાય ખટકો હૈયે ભારી

પડશે દેવું મહત્ત્વ એક ફરજને દેતા એને,

    પડશે દેવું બલિદાન બીજી ફરજને તારી

છે કપરીમાં કપરી કસોટી આ તો જીવનની,

    રહેવું પડશે તૈયાર, આમાંથી પસાર થવાની
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē ēka tō tuṁ, anēka rūpō chē rē tārā,

anēka rūpōmāṁ chē tuṁ vahēcāyēlō nē vahēcāyēlō

rūpē rūpē tō rahēśē pharajō tārī rē judī,

judī judī pharajōmāṁ tō tuṁ chē baṁdhāyēlō nē baṁdhāyēlō

kyāṁya tō chē putra, tō kyāṁya tō chē tuṁ pati,

tō kyāṁya pitā rūpē chē tuṁ vahēcāyēlō

kyāṁya tō chē tuṁ sēvaka, kyāṁya tō chē tuṁ mālika,

chē anēka rūpa tō tārā nē tārā

rahēśēnē haśē judī judī pharajō tārī,

kaṁīka pharajōnuṁ balidāna dēvānī āvaśē tārī vārī

karavuṁ paḍaśē tārē nē tārē nakkī, kaī pharajanē dēvuṁ mahatva,

karavī ēnē tō pūrī

karī nā śakīśa nakkī jyārē jīvanamāṁ ē tō tuṁ,

mūṁjhāvānī āvaśē tyārē vārī

bajāvatā ēka pharaja, cūkīśa jyāṁ pharaja bījī,

jōjē daī na jāya khaṭakō haiyē bhārī

paḍaśē dēvuṁ mahattva ēka pharajanē dētā ēnē,

paḍaśē dēvuṁ balidāna bījī pharajanē tārī

chē kaparīmāṁ kaparī kasōṭī ā tō jīvananī,

rahēvuṁ paḍaśē taiyāra, āmāṁthī pasāra thavānī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4763 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...475947604761...Last