BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4764 | Date: 18-Jun-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

કંઈકને કંઈ તો જગમાં સહુને તો ગમતું નથી

  No Audio

Kaikane Kai To Jagama Sahune To Gamatu Nathi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1993-06-18 1993-06-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=264 કંઈકને કંઈ તો જગમાં સહુને તો ગમતું નથી કંઈકને કંઈ તો જગમાં સહુને તો ગમતું નથી
ક્યારે ગમશે શું, શું ના ગમશે, એ કાંઈ કહી શક્તું નથી
ગમ્યું જે આજે, ગમશે એ કાલે, એવું તો કાંઈ બનતું નથી
ગમશે સહુને એક સરખું, એવું તો કાંઈ થાતું નથી
એક વાતે રહે સહુ સંમત, દુઃખ દર્દ તો, કોઈને ગમતું નથી
જુદી જુદી સ્થિતિમાં ગમશે જુદું, જુદું ગમ્યા વિના રહેતું નથી
મન ને વૃત્તિ રહે બદલાતી, ગમતું બદલાયા વિના રહેતું નથી
કાર્યે કાર્યે રહે ભાવ બદલાતા પ્રભુમાં, બીજું બદલાયા વિના રહેતું નથી
ખુદની જાત પણ, કદી કદી જીવનમાં, સહુને તો ગમતી નથી
એક સરખું જીવન પણ જગમાં તો, સહુને તો ગમતું નથી
Gujarati Bhajan no. 4764 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કંઈકને કંઈ તો જગમાં સહુને તો ગમતું નથી
ક્યારે ગમશે શું, શું ના ગમશે, એ કાંઈ કહી શક્તું નથી
ગમ્યું જે આજે, ગમશે એ કાલે, એવું તો કાંઈ બનતું નથી
ગમશે સહુને એક સરખું, એવું તો કાંઈ થાતું નથી
એક વાતે રહે સહુ સંમત, દુઃખ દર્દ તો, કોઈને ગમતું નથી
જુદી જુદી સ્થિતિમાં ગમશે જુદું, જુદું ગમ્યા વિના રહેતું નથી
મન ને વૃત્તિ રહે બદલાતી, ગમતું બદલાયા વિના રહેતું નથી
કાર્યે કાર્યે રહે ભાવ બદલાતા પ્રભુમાં, બીજું બદલાયા વિના રહેતું નથી
ખુદની જાત પણ, કદી કદી જીવનમાં, સહુને તો ગમતી નથી
એક સરખું જીવન પણ જગમાં તો, સહુને તો ગમતું નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kaṁīkanē kaṁī tō jagamāṁ sahunē tō gamatuṁ nathī
kyārē gamaśē śuṁ, śuṁ nā gamaśē, ē kāṁī kahī śaktuṁ nathī
gamyuṁ jē ājē, gamaśē ē kālē, ēvuṁ tō kāṁī banatuṁ nathī
gamaśē sahunē ēka sarakhuṁ, ēvuṁ tō kāṁī thātuṁ nathī
ēka vātē rahē sahu saṁmata, duḥkha darda tō, kōīnē gamatuṁ nathī
judī judī sthitimāṁ gamaśē juduṁ, juduṁ gamyā vinā rahētuṁ nathī
mana nē vr̥tti rahē badalātī, gamatuṁ badalāyā vinā rahētuṁ nathī
kāryē kāryē rahē bhāva badalātā prabhumāṁ, bījuṁ badalāyā vinā rahētuṁ nathī
khudanī jāta paṇa, kadī kadī jīvanamāṁ, sahunē tō gamatī nathī
ēka sarakhuṁ jīvana paṇa jagamāṁ tō, sahunē tō gamatuṁ nathī
First...47614762476347644765...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall