BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4775 | Date: 26-Jun-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

એક અધૂરું સપનું મારું, રે એક અધૂરું સપનું

  No Audio

Ek Adhuru Sapanu Maru, Re Ek Adhuru Sapanu

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1993-06-26 1993-06-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=275 એક અધૂરું સપનું મારું, રે એક અધૂરું સપનું એક અધૂરું સપનું મારું, રે એક અધૂરું સપનું
જાણું ના હું જાણું ના, થાશે ક્યારે એ ત પૂરું
પડી ના સમજ, થયું ક્યારે ને ક્યાંથી એ તો શરૂ
દઈ ગઈ યાદ મીઠી રે એની, થયું જ્યાં એ તો શરૂ
માણ્યું ને મહાલ્યું ખૂબ એને, થઈ ગયું જ્યાં એ તો શરૂ
રહી ગયું જ્યાં અધૂરું, ગમગીન એ તો કરી ગયું
તાણતું ને તાણતું એ ગયું, અધવચ્ચે એ તૂટી ગયું
ખોળ્યું ખૂબ પાછું રે એને, પાછું ના એ મળ્યું
જોડવા બેઠો જ્યાંથી તૂટયું, ના પાછું જોડી શકાયું
પૂરું ના એ તો પૂરું થયું, અધૂરુંને અધૂરું એ રહી ગયું
Gujarati Bhajan no. 4775 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એક અધૂરું સપનું મારું, રે એક અધૂરું સપનું
જાણું ના હું જાણું ના, થાશે ક્યારે એ ત પૂરું
પડી ના સમજ, થયું ક્યારે ને ક્યાંથી એ તો શરૂ
દઈ ગઈ યાદ મીઠી રે એની, થયું જ્યાં એ તો શરૂ
માણ્યું ને મહાલ્યું ખૂબ એને, થઈ ગયું જ્યાં એ તો શરૂ
રહી ગયું જ્યાં અધૂરું, ગમગીન એ તો કરી ગયું
તાણતું ને તાણતું એ ગયું, અધવચ્ચે એ તૂટી ગયું
ખોળ્યું ખૂબ પાછું રે એને, પાછું ના એ મળ્યું
જોડવા બેઠો જ્યાંથી તૂટયું, ના પાછું જોડી શકાયું
પૂરું ના એ તો પૂરું થયું, અધૂરુંને અધૂરું એ રહી ગયું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēka adhūruṁ sapanuṁ māruṁ, rē ēka adhūruṁ sapanuṁ
jāṇuṁ nā huṁ jāṇuṁ nā, thāśē kyārē ē ta pūruṁ
paḍī nā samaja, thayuṁ kyārē nē kyāṁthī ē tō śarū
daī gaī yāda mīṭhī rē ēnī, thayuṁ jyāṁ ē tō śarū
māṇyuṁ nē mahālyuṁ khūba ēnē, thaī gayuṁ jyāṁ ē tō śarū
rahī gayuṁ jyāṁ adhūruṁ, gamagīna ē tō karī gayuṁ
tāṇatuṁ nē tāṇatuṁ ē gayuṁ, adhavaccē ē tūṭī gayuṁ
khōlyuṁ khūba pāchuṁ rē ēnē, pāchuṁ nā ē malyuṁ
jōḍavā bēṭhō jyāṁthī tūṭayuṁ, nā pāchuṁ jōḍī śakāyuṁ
pūruṁ nā ē tō pūruṁ thayuṁ, adhūruṁnē adhūruṁ ē rahī gayuṁ
First...47714772477347744775...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall