BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4777 | Date: 27-Jun-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

ચલાવી કરવત દિલ પર, ના તમને લોહી તો જોવા મળશે

  No Audio

Chalavi Karavat Dil Par, Na Tamane Lohi To Jova Malase

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1993-06-27 1993-06-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=277 ચલાવી કરવત દિલ પર, ના તમને લોહી તો જોવા મળશે ચલાવી કરવત દિલ પર, ના તમને લોહી તો જોવા મળશે
ના વહેતા આંસુ તો જોવા મળશે, રક્તવર્ણી આંખ તમને જોવા મળશે
થાશે ટુકડા તો દિલના, સાંભળવા તમને, એમાંથી તો ધડકન મળશે
ટૂકડેટુકડામાંથી, તમને પ્રેમની બંસરીના સૂર તો સાંભળવા મળશે
રહેશે રક્ત વહેતું તો દિલમાં જ્યાં, સૂર તો એજ સાંભળવા મળશે
હાલત હૈયાંની હૈયાંમાં ઊંડા ઉતર્યા વિના, ના જોવા તમને મળશે
ઊતરશો ઊંડે જ્યાં હૈયાંમાં, બહાર નીકળવાના રસ્તા ના તમને મળશે
રહેશો જ્યાં તમે ત્યાં મીઠી નીંદરનો,અનુભવ ત્યાં તમને મળશે
રહેશો જ્યાં તમે શાંતિથી તો ત્યાં, પ્રેમના મીઠા ઝરણાનું જળ પીવા મળશે
કરી દિલના ટુકડા અમારા, થાશે દિલના ટુકડા તમારા, એમાં તમને શું મળશે
Gujarati Bhajan no. 4777 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ચલાવી કરવત દિલ પર, ના તમને લોહી તો જોવા મળશે
ના વહેતા આંસુ તો જોવા મળશે, રક્તવર્ણી આંખ તમને જોવા મળશે
થાશે ટુકડા તો દિલના, સાંભળવા તમને, એમાંથી તો ધડકન મળશે
ટૂકડેટુકડામાંથી, તમને પ્રેમની બંસરીના સૂર તો સાંભળવા મળશે
રહેશે રક્ત વહેતું તો દિલમાં જ્યાં, સૂર તો એજ સાંભળવા મળશે
હાલત હૈયાંની હૈયાંમાં ઊંડા ઉતર્યા વિના, ના જોવા તમને મળશે
ઊતરશો ઊંડે જ્યાં હૈયાંમાં, બહાર નીકળવાના રસ્તા ના તમને મળશે
રહેશો જ્યાં તમે ત્યાં મીઠી નીંદરનો,અનુભવ ત્યાં તમને મળશે
રહેશો જ્યાં તમે શાંતિથી તો ત્યાં, પ્રેમના મીઠા ઝરણાનું જળ પીવા મળશે
કરી દિલના ટુકડા અમારા, થાશે દિલના ટુકડા તમારા, એમાં તમને શું મળશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
calāvī karavata dila para, nā tamanē lōhī tō jōvā malaśē
nā vahētā āṁsu tō jōvā malaśē, raktavarṇī āṁkha tamanē jōvā malaśē
thāśē ṭukaḍā tō dilanā, sāṁbhalavā tamanē, ēmāṁthī tō dhaḍakana malaśē
ṭūkaḍēṭukaḍāmāṁthī, tamanē prēmanī baṁsarīnā sūra tō sāṁbhalavā malaśē
rahēśē rakta vahētuṁ tō dilamāṁ jyāṁ, sūra tō ēja sāṁbhalavā malaśē
hālata haiyāṁnī haiyāṁmāṁ ūṁḍā utaryā vinā, nā jōvā tamanē malaśē
ūtaraśō ūṁḍē jyāṁ haiyāṁmāṁ, bahāra nīkalavānā rastā nā tamanē malaśē
rahēśō jyāṁ tamē tyāṁ mīṭhī nīṁdaranō,anubhava tyāṁ tamanē malaśē
rahēśō jyāṁ tamē śāṁtithī tō tyāṁ, prēmanā mīṭhā jharaṇānuṁ jala pīvā malaśē
karī dilanā ṭukaḍā amārā, thāśē dilanā ṭukaḍā tamārā, ēmāṁ tamanē śuṁ malaśē
First...47714772477347744775...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall