Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4799 | Date: 12-Jul-1991
જૂનું રે જૂનું, જૂનું જૂનું, છે ભવોભવનું બંધન તારું, છે એ તો જૂનું
Jūnuṁ rē jūnuṁ, jūnuṁ jūnuṁ, chē bhavōbhavanuṁ baṁdhana tāruṁ, chē ē tō jūnuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 4799 | Date: 12-Jul-1991

જૂનું રે જૂનું, જૂનું જૂનું, છે ભવોભવનું બંધન તારું, છે એ તો જૂનું

  No Audio

jūnuṁ rē jūnuṁ, jūnuṁ jūnuṁ, chē bhavōbhavanuṁ baṁdhana tāruṁ, chē ē tō jūnuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-07-12 1991-07-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=299 જૂનું રે જૂનું, જૂનું જૂનું, છે ભવોભવનું બંધન તારું, છે એ તો જૂનું જૂનું રે જૂનું, જૂનું જૂનું, છે ભવોભવનું બંધન તારું, છે એ તો જૂનું

તોડવું ને તોડવું પડશે એને રે, તોડવું હશે ભલે જીવનમાં એ તો જૂનું

લાગે ભલે એ તો મીઠું, પડશે એને તો તોડવું, હોય ભલે એ તો જૂનું

નાનું કે મોટું, બંધન એ તો બંધન, પડશે એને તોડવું, થાય પહેલાં એ જૂનું

થાશે મુશ્કેલ એને રે તોડવું, થાતા ને થાતા, થઈ જાશે એ તો જૂનું

વેરના હોય, કે વહેમના બંધન, પડશે એને તોડવું, થાવા ના દેવું એને રે જૂનું

છે યાત્રા મુક્તિની જીવનમાં તો તારી, નડશે બંધન, હોય ભલે એ તો જૂનું

થાશે જો ભેગું, બંધનોનું ઝૂમખું, જીવનમાં થાવા ના દેજે એને રે જૂનું

સુખ ને પ્રેમનું છે બંધન તો સુંવાળું, લાગશે આકરું તોડવું, થાશે જ્યાં એ જૂનું
Increase Font Decrease Font

જૂનું રે જૂનું, જૂનું જૂનું, છે ભવોભવનું બંધન તારું, છે એ તો જૂનું

તોડવું ને તોડવું પડશે એને રે, તોડવું હશે ભલે જીવનમાં એ તો જૂનું

લાગે ભલે એ તો મીઠું, પડશે એને તો તોડવું, હોય ભલે એ તો જૂનું

નાનું કે મોટું, બંધન એ તો બંધન, પડશે એને તોડવું, થાય પહેલાં એ જૂનું

થાશે મુશ્કેલ એને રે તોડવું, થાતા ને થાતા, થઈ જાશે એ તો જૂનું

વેરના હોય, કે વહેમના બંધન, પડશે એને તોડવું, થાવા ના દેવું એને રે જૂનું

છે યાત્રા મુક્તિની જીવનમાં તો તારી, નડશે બંધન, હોય ભલે એ તો જૂનું

થાશે જો ભેગું, બંધનોનું ઝૂમખું, જીવનમાં થાવા ના દેજે એને રે જૂનું

સુખ ને પ્રેમનું છે બંધન તો સુંવાળું, લાગશે આકરું તોડવું, થાશે જ્યાં એ જૂનું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jūnuṁ rē jūnuṁ, jūnuṁ jūnuṁ, chē bhavōbhavanuṁ baṁdhana tāruṁ, chē ē tō jūnuṁ

tōḍavuṁ nē tōḍavuṁ paḍaśē ēnē rē, tōḍavuṁ haśē bhalē jīvanamāṁ ē tō jūnuṁ

lāgē bhalē ē tō mīṭhuṁ, paḍaśē ēnē tō tōḍavuṁ, hōya bhalē ē tō jūnuṁ

nānuṁ kē mōṭuṁ, baṁdhana ē tō baṁdhana, paḍaśē ēnē tōḍavuṁ, thāya pahēlāṁ ē jūnuṁ

thāśē muśkēla ēnē rē tōḍavuṁ, thātā nē thātā, thaī jāśē ē tō jūnuṁ

vēranā hōya, kē vahēmanā baṁdhana, paḍaśē ēnē tōḍavuṁ, thāvā nā dēvuṁ ēnē rē jūnuṁ

chē yātrā muktinī jīvanamāṁ tō tārī, naḍaśē baṁdhana, hōya bhalē ē tō jūnuṁ

thāśē jō bhēguṁ, baṁdhanōnuṁ jhūmakhuṁ, jīvanamāṁ thāvā nā dējē ēnē rē jūnuṁ

sukha nē prēmanuṁ chē baṁdhana tō suṁvāluṁ, lāgaśē ākaruṁ tōḍavuṁ, thāśē jyāṁ ē jūnuṁ
Gujarati Bhajan no. 4799 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...479547964797...Last