BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4830 | Date: 24-Jul-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

કરી વાહ વાહ તો જીવનમાં મારી, ખોદશો ના ઘોર તમે મારી રે

  No Audio

Kari Vaah Vaah To Jeevanama To Mari, Khodaso Na Ghor Tame Mari Re

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1993-07-24 1993-07-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=330 કરી વાહ વાહ તો જીવનમાં મારી, ખોદશો ના ઘોર તમે મારી રે કરી વાહ વાહ તો જીવનમાં મારી, ખોદશો ના ઘોર તમે મારી રે
તમારી વાહ વાહમાં, ફુલાઈ ઘોરમાં જલદી પહોંચી હું તો જઈશ
દઈશ ગુમાવી સત્ય હું મારું, એમાં ને એમાં જ્યાં હું રાચતો રહીશ
પ્રભુ તમે તો પ્રભુ છો, થાતી નથી અસર તમને તો વાહ વાહની
કરી વાહ વાહ તમારી, ઉતારી દઈશ ઉપરથી, મારા હૈયાંની ખાઈમાં રે
વાહ વાહથી ફુલાવી દઈશ તમને એટલા,લાવી નીચે હૈયાંમાં દઈશ સમાવી
બચી ના શકશો તમે મારી વાહ વાહથી, કરી દઈશ હૈયાંની ખીણને ખાલી
બચી શકીશ ક્યાં સુધી તું રે પ્રભુ, વાહ વાહથી દઈશ તને હું ફુલાવી
Gujarati Bhajan no. 4830 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કરી વાહ વાહ તો જીવનમાં મારી, ખોદશો ના ઘોર તમે મારી રે
તમારી વાહ વાહમાં, ફુલાઈ ઘોરમાં જલદી પહોંચી હું તો જઈશ
દઈશ ગુમાવી સત્ય હું મારું, એમાં ને એમાં જ્યાં હું રાચતો રહીશ
પ્રભુ તમે તો પ્રભુ છો, થાતી નથી અસર તમને તો વાહ વાહની
કરી વાહ વાહ તમારી, ઉતારી દઈશ ઉપરથી, મારા હૈયાંની ખાઈમાં રે
વાહ વાહથી ફુલાવી દઈશ તમને એટલા,લાવી નીચે હૈયાંમાં દઈશ સમાવી
બચી ના શકશો તમે મારી વાહ વાહથી, કરી દઈશ હૈયાંની ખીણને ખાલી
બચી શકીશ ક્યાં સુધી તું રે પ્રભુ, વાહ વાહથી દઈશ તને હું ફુલાવી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karī vāha vāha tō jīvanamāṁ mārī, khōdaśō nā ghōra tamē mārī rē
tamārī vāha vāhamāṁ, phulāī ghōramāṁ jaladī pahōṁcī huṁ tō jaīśa
daīśa gumāvī satya huṁ māruṁ, ēmāṁ nē ēmāṁ jyāṁ huṁ rācatō rahīśa
prabhu tamē tō prabhu chō, thātī nathī asara tamanē tō vāha vāhanī
karī vāha vāha tamārī, utārī daīśa uparathī, mārā haiyāṁnī khāīmāṁ rē
vāha vāhathī phulāvī daīśa tamanē ēṭalā,lāvī nīcē haiyāṁmāṁ daīśa samāvī
bacī nā śakaśō tamē mārī vāha vāhathī, karī daīśa haiyāṁnī khīṇanē khālī
bacī śakīśa kyāṁ sudhī tuṁ rē prabhu, vāha vāhathī daīśa tanē huṁ phulāvī
First...48264827482848294830...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall