Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4872 | Date: 07-Aug-1993
મારો ને તમારો, મારો ને તમારો, છે સંબંધ યુગોનો પુરાણો
Mārō nē tamārō, mārō nē tamārō, chē saṁbaṁdha yugōnō purāṇō

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 4872 | Date: 07-Aug-1993

મારો ને તમારો, મારો ને તમારો, છે સંબંધ યુગોનો પુરાણો

  No Audio

mārō nē tamārō, mārō nē tamārō, chē saṁbaṁdha yugōnō purāṇō

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1993-08-07 1993-08-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=372 મારો ને તમારો, મારો ને તમારો, છે સંબંધ યુગોનો પુરાણો મારો ને તમારો, મારો ને તમારો, છે સંબંધ યુગોનો પુરાણો

એકવાર તો પ્રભુ (2) નજર તમારી એના ઉપર તો નાંખો

રહ્યાં શાને વેગળાં રે પ્રભુ, પુરાણા સંબંધ પાછા હવે તો સ્થાપો

રાખી ના કોઈ વાત તમે મારી, આ વાત તમે હવે મારી તો રાખો

રહેવા દેતા ના દૂર, રહેશો ના દૂર, બધું અંતર હવે તમે તો કાપો

મળ્યો હોય લાભ જીવનમાં જેટલો, આ લાભ મને હવે તો આપો

રહેશો એક કે જુદા, છૂટશે ના સંબંધ આપણા, વાત દિલમાં આ રાખો

થાશો ના તમે દુઃખી, દુઃખી થાવા ના દેશો, ખ્યાલમાં આટલું રાખો

કરો બધું રે પ્રભુ, કરો આટલું કરો, હૈયેથી વાત મારી કાઢી ના નાંખો

દયાનિધિ છો તમે રે પ્રભુ, હૈયે દયા અમારા ઉપર તમે તો રાખો
View Original Increase Font Decrease Font


મારો ને તમારો, મારો ને તમારો, છે સંબંધ યુગોનો પુરાણો

એકવાર તો પ્રભુ (2) નજર તમારી એના ઉપર તો નાંખો

રહ્યાં શાને વેગળાં રે પ્રભુ, પુરાણા સંબંધ પાછા હવે તો સ્થાપો

રાખી ના કોઈ વાત તમે મારી, આ વાત તમે હવે મારી તો રાખો

રહેવા દેતા ના દૂર, રહેશો ના દૂર, બધું અંતર હવે તમે તો કાપો

મળ્યો હોય લાભ જીવનમાં જેટલો, આ લાભ મને હવે તો આપો

રહેશો એક કે જુદા, છૂટશે ના સંબંધ આપણા, વાત દિલમાં આ રાખો

થાશો ના તમે દુઃખી, દુઃખી થાવા ના દેશો, ખ્યાલમાં આટલું રાખો

કરો બધું રે પ્રભુ, કરો આટલું કરો, હૈયેથી વાત મારી કાઢી ના નાંખો

દયાનિધિ છો તમે રે પ્રભુ, હૈયે દયા અમારા ઉપર તમે તો રાખો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mārō nē tamārō, mārō nē tamārō, chē saṁbaṁdha yugōnō purāṇō

ēkavāra tō prabhu (2) najara tamārī ēnā upara tō nāṁkhō

rahyāṁ śānē vēgalāṁ rē prabhu, purāṇā saṁbaṁdha pāchā havē tō sthāpō

rākhī nā kōī vāta tamē mārī, ā vāta tamē havē mārī tō rākhō

rahēvā dētā nā dūra, rahēśō nā dūra, badhuṁ aṁtara havē tamē tō kāpō

malyō hōya lābha jīvanamāṁ jēṭalō, ā lābha manē havē tō āpō

rahēśō ēka kē judā, chūṭaśē nā saṁbaṁdha āpaṇā, vāta dilamāṁ ā rākhō

thāśō nā tamē duḥkhī, duḥkhī thāvā nā dēśō, khyālamāṁ āṭaluṁ rākhō

karō badhuṁ rē prabhu, karō āṭaluṁ karō, haiyēthī vāta mārī kāḍhī nā nāṁkhō

dayānidhi chō tamē rē prabhu, haiyē dayā amārā upara tamē tō rākhō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4872 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...487048714872...Last