BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4879 | Date: 08-Aug-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

કર્યું એવું તો શું, કહો એ તો તમે, દૂર ને દૂર તમે, કેમ રહ્યાં છો

  No Audio

Karyu Evu To Su, Kaho E To Tame, Dur Ne Dur Tame, Kem Rahya Cho

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1993-08-08 1993-08-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=379 કર્યું એવું તો શું, કહો એ તો તમે, દૂર ને દૂર તમે, કેમ રહ્યાં છો કર્યું એવું તો શું, કહો એ તો તમે, દૂર ને દૂર તમે, કેમ રહ્યાં છો
વિના કારણ કરો ના શિક્ષા તમે, કહો કયા એવા ગુના તો અમે કર્યા છે
અજાણતા હો કે જાણીને હવે, ગુના આખર એ તો અમારા ને અમારા છે
જણાવી જરા તો અમને, સુધારો હવે તો અમને, હાથમાં એ તો તમારી છે
અજાણતા સહ્યો વિયોગ અમે, જણાવી વિયોગ શાને તમે કરાવો છો
નથી કોઈ મુકાબલો તમારો કે અમારો, વાત આ તો પ્રેમભરી તો છે
કરી હશે ભૂલો ઘણી અમે, રહી ધ્યાન બહાર બધું સ્વીકાર અમારો છે
છે વાત આ તો અમારી, નથી ધ્યાન બહાર તમારી, તમે બધું તો જાણો છો
કરી રજુઆત અમે તો અમારી, રાખજો ધ્યાનમાં આ, વિનંતિ આ અમારી છે
કર્યું એવું તો શું, કહો એ તો તમે, દૂર ને દૂર તમે શાને રહ્યાં છો
Gujarati Bhajan no. 4879 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કર્યું એવું તો શું, કહો એ તો તમે, દૂર ને દૂર તમે, કેમ રહ્યાં છો
વિના કારણ કરો ના શિક્ષા તમે, કહો કયા એવા ગુના તો અમે કર્યા છે
અજાણતા હો કે જાણીને હવે, ગુના આખર એ તો અમારા ને અમારા છે
જણાવી જરા તો અમને, સુધારો હવે તો અમને, હાથમાં એ તો તમારી છે
અજાણતા સહ્યો વિયોગ અમે, જણાવી વિયોગ શાને તમે કરાવો છો
નથી કોઈ મુકાબલો તમારો કે અમારો, વાત આ તો પ્રેમભરી તો છે
કરી હશે ભૂલો ઘણી અમે, રહી ધ્યાન બહાર બધું સ્વીકાર અમારો છે
છે વાત આ તો અમારી, નથી ધ્યાન બહાર તમારી, તમે બધું તો જાણો છો
કરી રજુઆત અમે તો અમારી, રાખજો ધ્યાનમાં આ, વિનંતિ આ અમારી છે
કર્યું એવું તો શું, કહો એ તો તમે, દૂર ને દૂર તમે શાને રહ્યાં છો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karyuṁ ēvuṁ tō śuṁ, kahō ē tō tamē, dūra nē dūra tamē, kēma rahyāṁ chō
vinā kāraṇa karō nā śikṣā tamē, kahō kayā ēvā gunā tō amē karyā chē
ajāṇatā hō kē jāṇīnē havē, gunā ākhara ē tō amārā nē amārā chē
jaṇāvī jarā tō amanē, sudhārō havē tō amanē, hāthamāṁ ē tō tamārī chē
ajāṇatā sahyō viyōga amē, jaṇāvī viyōga śānē tamē karāvō chō
nathī kōī mukābalō tamārō kē amārō, vāta ā tō prēmabharī tō chē
karī haśē bhūlō ghaṇī amē, rahī dhyāna bahāra badhuṁ svīkāra amārō chē
chē vāta ā tō amārī, nathī dhyāna bahāra tamārī, tamē badhuṁ tō jāṇō chō
karī rajuāta amē tō amārī, rākhajō dhyānamāṁ ā, vinaṁti ā amārī chē
karyuṁ ēvuṁ tō śuṁ, kahō ē tō tamē, dūra nē dūra tamē śānē rahyāṁ chō
First...48764877487848794880...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall