BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4884 | Date: 14-Aug-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

ચાર ચાર દિશાઓમાં એ તો ચરતી ને ચરતી જાય

  No Audio

Char Char Dishaoma E To Charati Ne Charati Jay

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1993-08-14 1993-08-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=384 ચાર ચાર દિશાઓમાં એ તો ચરતી ને ચરતી જાય ચાર ચાર દિશાઓમાં એ તો ચરતી ને ચરતી જાય
તોયે ગાય એ તો ના કહેવાય, ના કહેવાય
ચાર દિશાઓ તો છે રે એના આંચળ ચાર - તોયે...
દિશાએ દિશાએ એ ફરતું ને ચરતું તો જાય - તોયે...
ક્યારે કઈ દિશામાં એ તો ચરવા જાય - તોયે...
ચરી ચરી દિશાઓમાં, અનુભવનું અમૃત એનું એ દેતું જાય - તોયે...
ચરશે જેવો એ ચારો, દૂધ એવું એ તો દેતું જાય - તોયે...
ક્યારે, કઈ દિશામાં એ ચરવા જાય, ના એ કહેવાય - તોયે...
ક્યારે, દૂરને દૂર એ ચાલ્યું જાય, આવે પાછું ક્યારે ના કહેવાય - તોયે...
જાય ભલે ચરવા તો જ્યાં, પાછું ત્યાંથી એ આવી જાય - તોયે...
મારું મનડું આવું ને આવું, કરતું ને કરતું તો જાય - તોયે...
Gujarati Bhajan no. 4884 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ચાર ચાર દિશાઓમાં એ તો ચરતી ને ચરતી જાય
તોયે ગાય એ તો ના કહેવાય, ના કહેવાય
ચાર દિશાઓ તો છે રે એના આંચળ ચાર - તોયે...
દિશાએ દિશાએ એ ફરતું ને ચરતું તો જાય - તોયે...
ક્યારે કઈ દિશામાં એ તો ચરવા જાય - તોયે...
ચરી ચરી દિશાઓમાં, અનુભવનું અમૃત એનું એ દેતું જાય - તોયે...
ચરશે જેવો એ ચારો, દૂધ એવું એ તો દેતું જાય - તોયે...
ક્યારે, કઈ દિશામાં એ ચરવા જાય, ના એ કહેવાય - તોયે...
ક્યારે, દૂરને દૂર એ ચાલ્યું જાય, આવે પાછું ક્યારે ના કહેવાય - તોયે...
જાય ભલે ચરવા તો જ્યાં, પાછું ત્યાંથી એ આવી જાય - તોયે...
મારું મનડું આવું ને આવું, કરતું ને કરતું તો જાય - તોયે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
cāra cāra diśāōmāṁ ē tō caratī nē caratī jāya
tōyē gāya ē tō nā kahēvāya, nā kahēvāya
cāra diśāō tō chē rē ēnā āṁcala cāra - tōyē...
diśāē diśāē ē pharatuṁ nē caratuṁ tō jāya - tōyē...
kyārē kaī diśāmāṁ ē tō caravā jāya - tōyē...
carī carī diśāōmāṁ, anubhavanuṁ amr̥ta ēnuṁ ē dētuṁ jāya - tōyē...
caraśē jēvō ē cārō, dūdha ēvuṁ ē tō dētuṁ jāya - tōyē...
kyārē, kaī diśāmāṁ ē caravā jāya, nā ē kahēvāya - tōyē...
kyārē, dūranē dūra ē cālyuṁ jāya, āvē pāchuṁ kyārē nā kahēvāya - tōyē...
jāya bhalē caravā tō jyāṁ, pāchuṁ tyāṁthī ē āvī jāya - tōyē...
māruṁ manaḍuṁ āvuṁ nē āvuṁ, karatuṁ nē karatuṁ tō jāya - tōyē...
First...48814882488348844885...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall