Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4884 | Date: 14-Aug-1993
ચાર ચાર દિશાઓમાં એ તો ચરતી ને ચરતી જાય
Cāra cāra diśāōmāṁ ē tō caratī nē caratī jāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 4884 | Date: 14-Aug-1993

ચાર ચાર દિશાઓમાં એ તો ચરતી ને ચરતી જાય

  No Audio

cāra cāra diśāōmāṁ ē tō caratī nē caratī jāya

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1993-08-14 1993-08-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=384 ચાર ચાર દિશાઓમાં એ તો ચરતી ને ચરતી જાય ચાર ચાર દિશાઓમાં એ તો ચરતી ને ચરતી જાય

તોયે ગાય એ તો ના કહેવાય, ના કહેવાય

ચાર દિશાઓ તો છે રે એના આંચળ ચાર - તોયે...

દિશાએ દિશાએ એ ફરતું ને ચરતું તો જાય - તોયે...

ક્યારે કઈ દિશામાં એ તો ચરવા જાય - તોયે...

ચરી ચરી દિશાઓમાં, અનુભવનું અમૃત એનું એ દેતું જાય - તોયે...

ચરશે જેવો એ ચારો, દૂધ એવું એ તો દેતું જાય - તોયે...

ક્યારે, કઈ દિશામાં એ ચરવા જાય, ના એ કહેવાય - તોયે...

ક્યારે, દૂરને દૂર એ ચાલ્યું જાય, આવે પાછું ક્યારે ના કહેવાય - તોયે...

જાય ભલે ચરવા તો જ્યાં, પાછું ત્યાંથી એ આવી જાય - તોયે...

મારું મનડું આવું ને આવું, કરતું ને કરતું તો જાય - તોયે...
View Original Increase Font Decrease Font


ચાર ચાર દિશાઓમાં એ તો ચરતી ને ચરતી જાય

તોયે ગાય એ તો ના કહેવાય, ના કહેવાય

ચાર દિશાઓ તો છે રે એના આંચળ ચાર - તોયે...

દિશાએ દિશાએ એ ફરતું ને ચરતું તો જાય - તોયે...

ક્યારે કઈ દિશામાં એ તો ચરવા જાય - તોયે...

ચરી ચરી દિશાઓમાં, અનુભવનું અમૃત એનું એ દેતું જાય - તોયે...

ચરશે જેવો એ ચારો, દૂધ એવું એ તો દેતું જાય - તોયે...

ક્યારે, કઈ દિશામાં એ ચરવા જાય, ના એ કહેવાય - તોયે...

ક્યારે, દૂરને દૂર એ ચાલ્યું જાય, આવે પાછું ક્યારે ના કહેવાય - તોયે...

જાય ભલે ચરવા તો જ્યાં, પાછું ત્યાંથી એ આવી જાય - તોયે...

મારું મનડું આવું ને આવું, કરતું ને કરતું તો જાય - તોયે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

cāra cāra diśāōmāṁ ē tō caratī nē caratī jāya

tōyē gāya ē tō nā kahēvāya, nā kahēvāya

cāra diśāō tō chē rē ēnā āṁcala cāra - tōyē...

diśāē diśāē ē pharatuṁ nē caratuṁ tō jāya - tōyē...

kyārē kaī diśāmāṁ ē tō caravā jāya - tōyē...

carī carī diśāōmāṁ, anubhavanuṁ amr̥ta ēnuṁ ē dētuṁ jāya - tōyē...

caraśē jēvō ē cārō, dūdha ēvuṁ ē tō dētuṁ jāya - tōyē...

kyārē, kaī diśāmāṁ ē caravā jāya, nā ē kahēvāya - tōyē...

kyārē, dūranē dūra ē cālyuṁ jāya, āvē pāchuṁ kyārē nā kahēvāya - tōyē...

jāya bhalē caravā tō jyāṁ, pāchuṁ tyāṁthī ē āvī jāya - tōyē...

māruṁ manaḍuṁ āvuṁ nē āvuṁ, karatuṁ nē karatuṁ tō jāya - tōyē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4884 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...488248834884...Last