Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4888 | Date: 17-Aug-1993
થાવા ના દેજે બંધ તું, કરજે ના બંધ તું, હૈયેથી રે તારા સ્નેહના રે દ્વાર
Thāvā nā dējē baṁdha tuṁ, karajē nā baṁdha tuṁ, haiyēthī rē tārā snēhanā rē dvāra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4888 | Date: 17-Aug-1993

થાવા ના દેજે બંધ તું, કરજે ના બંધ તું, હૈયેથી રે તારા સ્નેહના રે દ્વાર

  No Audio

thāvā nā dējē baṁdha tuṁ, karajē nā baṁdha tuṁ, haiyēthī rē tārā snēhanā rē dvāra

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1993-08-17 1993-08-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=388 થાવા ના દેજે બંધ તું, કરજે ના બંધ તું, હૈયેથી રે તારા સ્નેહના રે દ્વાર થાવા ના દેજે બંધ તું, કરજે ના બંધ તું, હૈયેથી રે તારા સ્નેહના રે દ્વાર

ઝીલી શકીશ ના તું, માની શકીશ ના તું, જીવનમાં અન્યના તો ઉપકાર

સંજોગે સંજોગે જાગશે તોફાનો જીવનમાં, જોજે એ, કરી જાય ના બંધ એ દ્વાર

ઝીલ્યા હશે જીવનમાં, ઝીલી લેજે રે જીવનમાં, જીવનમાં આ તો પડકાર

થઈ જાશે સંબંધો લુખ્ખા, લાગશે રે એ લુખ્ખા, થઈ જાશે બંધ જ્યાં એ દ્વાર

હટી જાશે ઉમળકા યંત્રવત્, જાશે બની સબંધો, રહેશે ના જીવનમાં ત્યાં સાર

સુકાઈ જાશે જો હૈયેથી સ્નેહના ઝરણા, મળશે ના પ્રભુના તાર સાથે તાર

સ્નેહના ઝરણાં વળ્યાં જ્યાં પ્રભુના પ્રેમમાં, થઈ જાય જીવનનો ત્યાં બેડો પાર

બંધ થાશે ના જો સ્નેહના દ્વાર, જીવનમાં જોડાશે તો પ્રભુના તાર સાથે તાર
View Original Increase Font Decrease Font


થાવા ના દેજે બંધ તું, કરજે ના બંધ તું, હૈયેથી રે તારા સ્નેહના રે દ્વાર

ઝીલી શકીશ ના તું, માની શકીશ ના તું, જીવનમાં અન્યના તો ઉપકાર

સંજોગે સંજોગે જાગશે તોફાનો જીવનમાં, જોજે એ, કરી જાય ના બંધ એ દ્વાર

ઝીલ્યા હશે જીવનમાં, ઝીલી લેજે રે જીવનમાં, જીવનમાં આ તો પડકાર

થઈ જાશે સંબંધો લુખ્ખા, લાગશે રે એ લુખ્ખા, થઈ જાશે બંધ જ્યાં એ દ્વાર

હટી જાશે ઉમળકા યંત્રવત્, જાશે બની સબંધો, રહેશે ના જીવનમાં ત્યાં સાર

સુકાઈ જાશે જો હૈયેથી સ્નેહના ઝરણા, મળશે ના પ્રભુના તાર સાથે તાર

સ્નેહના ઝરણાં વળ્યાં જ્યાં પ્રભુના પ્રેમમાં, થઈ જાય જીવનનો ત્યાં બેડો પાર

બંધ થાશે ના જો સ્નેહના દ્વાર, જીવનમાં જોડાશે તો પ્રભુના તાર સાથે તાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thāvā nā dējē baṁdha tuṁ, karajē nā baṁdha tuṁ, haiyēthī rē tārā snēhanā rē dvāra

jhīlī śakīśa nā tuṁ, mānī śakīśa nā tuṁ, jīvanamāṁ anyanā tō upakāra

saṁjōgē saṁjōgē jāgaśē tōphānō jīvanamāṁ, jōjē ē, karī jāya nā baṁdha ē dvāra

jhīlyā haśē jīvanamāṁ, jhīlī lējē rē jīvanamāṁ, jīvanamāṁ ā tō paḍakāra

thaī jāśē saṁbaṁdhō lukhkhā, lāgaśē rē ē lukhkhā, thaī jāśē baṁdha jyāṁ ē dvāra

haṭī jāśē umalakā yaṁtravat, jāśē banī sabaṁdhō, rahēśē nā jīvanamāṁ tyāṁ sāra

sukāī jāśē jō haiyēthī snēhanā jharaṇā, malaśē nā prabhunā tāra sāthē tāra

snēhanā jharaṇāṁ valyāṁ jyāṁ prabhunā prēmamāṁ, thaī jāya jīvananō tyāṁ bēḍō pāra

baṁdha thāśē nā jō snēhanā dvāra, jīvanamāṁ jōḍāśē tō prabhunā tāra sāthē tāra
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4888 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...488548864887...Last