BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4888 | Date: 17-Aug-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

થાવા ના દેજે બંધ તું, કરજે ના બંધ તું, હૈયેથી રે તારા સ્નેહના રે દ્વાર

  No Audio

Thava Na Deje Bandh Tu, Karaje Na Bandh Tu, Haiyethi Re Tara Snehana Re Dwar

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1993-08-17 1993-08-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=388 થાવા ના દેજે બંધ તું, કરજે ના બંધ તું, હૈયેથી રે તારા સ્નેહના રે દ્વાર થાવા ના દેજે બંધ તું, કરજે ના બંધ તું, હૈયેથી રે તારા સ્નેહના રે દ્વાર
ઝીલી શકીશ ના તું, માની શકીશ ના તું, જીવનમાં અન્યના તો ઉપકાર
સંજોગે સંજોગે જાગશે તોફાનો જીવનમાં, જોજે એ, કરી જાય ના બંધ એ દ્વાર
ઝીલ્યા હશે જીવનમાં, ઝીલી લેજે રે જીવનમાં, જીવનમાં આ તો પડકાર
થઈ જાશે સંબંધો લુખ્ખા, લાગશે રે એ લુખ્ખા, થઈ જાશે બંધ જ્યાં એ દ્વાર
હટી જાશે ઉમળકા યંત્રવત્, જાશે બની સબંધો, રહેશે ના જીવનમાં ત્યાં સાર
સુકાઈ જાશે જો હૈયેથી સ્નેહના ઝરણા, મળશે ના પ્રભુના તાર સાથે તાર
સ્નેહના ઝરણાં વળ્યાં જ્યાં પ્રભુના પ્રેમમાં, થઈ જાય જીવનનો ત્યાં બેડો પાર
બંધ થાશે ના જો સ્નેહના દ્વાર, જીવનમાં જોડાશે તો પ્રભુના તાર સાથે તાર
Gujarati Bhajan no. 4888 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થાવા ના દેજે બંધ તું, કરજે ના બંધ તું, હૈયેથી રે તારા સ્નેહના રે દ્વાર
ઝીલી શકીશ ના તું, માની શકીશ ના તું, જીવનમાં અન્યના તો ઉપકાર
સંજોગે સંજોગે જાગશે તોફાનો જીવનમાં, જોજે એ, કરી જાય ના બંધ એ દ્વાર
ઝીલ્યા હશે જીવનમાં, ઝીલી લેજે રે જીવનમાં, જીવનમાં આ તો પડકાર
થઈ જાશે સંબંધો લુખ્ખા, લાગશે રે એ લુખ્ખા, થઈ જાશે બંધ જ્યાં એ દ્વાર
હટી જાશે ઉમળકા યંત્રવત્, જાશે બની સબંધો, રહેશે ના જીવનમાં ત્યાં સાર
સુકાઈ જાશે જો હૈયેથી સ્નેહના ઝરણા, મળશે ના પ્રભુના તાર સાથે તાર
સ્નેહના ઝરણાં વળ્યાં જ્યાં પ્રભુના પ્રેમમાં, થઈ જાય જીવનનો ત્યાં બેડો પાર
બંધ થાશે ના જો સ્નેહના દ્વાર, જીવનમાં જોડાશે તો પ્રભુના તાર સાથે તાર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thāvā nā dējē baṁdha tuṁ, karajē nā baṁdha tuṁ, haiyēthī rē tārā snēhanā rē dvāra
jhīlī śakīśa nā tuṁ, mānī śakīśa nā tuṁ, jīvanamāṁ anyanā tō upakāra
saṁjōgē saṁjōgē jāgaśē tōphānō jīvanamāṁ, jōjē ē, karī jāya nā baṁdha ē dvāra
jhīlyā haśē jīvanamāṁ, jhīlī lējē rē jīvanamāṁ, jīvanamāṁ ā tō paḍakāra
thaī jāśē saṁbaṁdhō lukhkhā, lāgaśē rē ē lukhkhā, thaī jāśē baṁdha jyāṁ ē dvāra
haṭī jāśē umalakā yaṁtravat, jāśē banī sabaṁdhō, rahēśē nā jīvanamāṁ tyāṁ sāra
sukāī jāśē jō haiyēthī snēhanā jharaṇā, malaśē nā prabhunā tāra sāthē tāra
snēhanā jharaṇāṁ valyāṁ jyāṁ prabhunā prēmamāṁ, thaī jāya jīvananō tyāṁ bēḍō pāra
baṁdha thāśē nā jō snēhanā dvāra, jīvanamāṁ jōḍāśē tō prabhunā tāra sāthē tāra
First...48864887488848894890...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall