BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4547 | Date: 22-Feb-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઊછળે ના મોજા તો જેમાં જ્યાં, સાગર એ હોતો નથી, સાગર એ કહેવાતો નથી

  No Audio

Uchale Na Mojha To Jema Jya, Sagar E To Hoto Nathi, Sagar E To Kahevato Nathi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1993-02-22 1993-02-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=47 ઊછળે ના મોજા તો જેમાં જ્યાં, સાગર એ હોતો નથી, સાગર એ કહેવાતો નથી ઊછળે ના મોજા તો જેમાં જ્યાં, સાગર એ હોતો નથી, સાગર એ કહેવાતો નથી
જન્મે એ તો અંદરને અંદરથી, મોજા ઉછીના તો કાંઈ લેવા પડતા નથી
પ્રેમના મોજા જન્મે અંતરને અંતરમાંથી, એ તો કાંઈ ઉછીના તો મળતા નથી
ભાવના મોજા ઊછળેને ઊછળે તો હૈયાંમાં, કોઈના લાદયા એ તો લદાતા નથી
દયાના મોજા જાગે એ તો અંદરને અંદરથી, બહારથી કોઈ એ તો આપી શકાતા નથી
લાગણીના મોજા જન્મે ને જન્મે એ તો હૈયાંમાંથી, ના કાંઈ બહારથી એ તો અપાતા નથી
સીમા વિનાના પટ તો છે સાગરના મોજા, એના મોજા કાંઈ બહાર તો ઊછળતા નથી
ઊછળે ઊછળે એની અંદર જન્મે એ તો જ્યાં, એમાં પાછા સમાયા વિના એ રહેતા નથી
મનમોજની મસ્તિના મોજા, ઊછળી ઊછળી હૈયાંમાં,સમાયા વિના એમાં રહેવાના નથી
સુખ દુઃખ ને ઉમંગોના મોજા, ઊછળી ઊછળી હૈયાં જીવનમાં, સમાયા વિના રહેવાના નથી
Gujarati Bhajan no. 4547 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઊછળે ના મોજા તો જેમાં જ્યાં, સાગર એ હોતો નથી, સાગર એ કહેવાતો નથી
જન્મે એ તો અંદરને અંદરથી, મોજા ઉછીના તો કાંઈ લેવા પડતા નથી
પ્રેમના મોજા જન્મે અંતરને અંતરમાંથી, એ તો કાંઈ ઉછીના તો મળતા નથી
ભાવના મોજા ઊછળેને ઊછળે તો હૈયાંમાં, કોઈના લાદયા એ તો લદાતા નથી
દયાના મોજા જાગે એ તો અંદરને અંદરથી, બહારથી કોઈ એ તો આપી શકાતા નથી
લાગણીના મોજા જન્મે ને જન્મે એ તો હૈયાંમાંથી, ના કાંઈ બહારથી એ તો અપાતા નથી
સીમા વિનાના પટ તો છે સાગરના મોજા, એના મોજા કાંઈ બહાર તો ઊછળતા નથી
ઊછળે ઊછળે એની અંદર જન્મે એ તો જ્યાં, એમાં પાછા સમાયા વિના એ રહેતા નથી
મનમોજની મસ્તિના મોજા, ઊછળી ઊછળી હૈયાંમાં,સમાયા વિના એમાં રહેવાના નથી
સુખ દુઃખ ને ઉમંગોના મોજા, ઊછળી ઊછળી હૈયાં જીવનમાં, સમાયા વિના રહેવાના નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ūchalē nā mōjā tō jēmāṁ jyāṁ, sāgara ē hōtō nathī, sāgara ē kahēvātō nathī
janmē ē tō aṁdaranē aṁdarathī, mōjā uchīnā tō kāṁī lēvā paḍatā nathī
prēmanā mōjā janmē aṁtaranē aṁtaramāṁthī, ē tō kāṁī uchīnā tō malatā nathī
bhāvanā mōjā ūchalēnē ūchalē tō haiyāṁmāṁ, kōīnā lādayā ē tō ladātā nathī
dayānā mōjā jāgē ē tō aṁdaranē aṁdarathī, bahārathī kōī ē tō āpī śakātā nathī
lāgaṇīnā mōjā janmē nē janmē ē tō haiyāṁmāṁthī, nā kāṁī bahārathī ē tō apātā nathī
sīmā vinānā paṭa tō chē sāgaranā mōjā, ēnā mōjā kāṁī bahāra tō ūchalatā nathī
ūchalē ūchalē ēnī aṁdara janmē ē tō jyāṁ, ēmāṁ pāchā samāyā vinā ē rahētā nathī
manamōjanī mastinā mōjā, ūchalī ūchalī haiyāṁmāṁ,samāyā vinā ēmāṁ rahēvānā nathī
sukha duḥkha nē umaṁgōnā mōjā, ūchalī ūchalī haiyāṁ jīvanamāṁ, samāyā vinā rahēvānā nathī
First...45414542454345444545...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall