BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4976 | Date: 05-Oct-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

એ દિવસ તો કાંઈ દૂર નથી, એ દિવસ તો કાંઈ દૂર નથી

  No Audio

E Divas To Kai Dur Nathi, E Divas To Kai Dur Nathi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1993-10-05 1993-10-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=476 એ દિવસ તો કાંઈ દૂર નથી, એ દિવસ તો કાંઈ દૂર નથી એ દિવસ તો કાંઈ દૂર નથી, એ દિવસ તો કાંઈ દૂર નથી
કરી દીધા સાચી દિશામાં જીવનમાં તો જ્યાં, યત્નો તો શરૂ - એ...
પગલે પગલે મંઝિલ આવશે પાસે, પહોંચવાનો તો મંઝિલે - એ...
રાહે રાહે ચાલ્યા જીવનમાં તો જ્યાં, ઊઠયા ના હૈયે જ્યાં શંકાના સૂર - એ...
પીધા પ્રભુપ્રેમના પ્યાલા જ્યાં હૈયે, બન્યા મસ્ત જીવનમાં જ્યાં એમાં - એ...
બનાવ્યા વિશ્વાસને પ્રેમમાં, હૈયાંમાં તો ભીના જ્યાં એના તો છેડા - એ...
જીવનમાં જ્યાં કાંટા ને કાંકરા બને, પ્રભુપ્રેમમાં તો જ્યાં ફૂલ જેવા - એ...
થાતાંને થાતાં જાશે, વિકારોને વિકારોના શમન જીવનમાં તો જ્યાં - એ...
અસ્તિત્વ મારું ઓગળીને ઓગળી, સમાઈ જાય તો એમાં તો જ્યાં - એ...
થાશે જીવનમાં આ તો જ્યાં, પ્રભુ મિલનનો દિવસ તો કાંઈ દૂર નથી - એ...
Gujarati Bhajan no. 4976 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એ દિવસ તો કાંઈ દૂર નથી, એ દિવસ તો કાંઈ દૂર નથી
કરી દીધા સાચી દિશામાં જીવનમાં તો જ્યાં, યત્નો તો શરૂ - એ...
પગલે પગલે મંઝિલ આવશે પાસે, પહોંચવાનો તો મંઝિલે - એ...
રાહે રાહે ચાલ્યા જીવનમાં તો જ્યાં, ઊઠયા ના હૈયે જ્યાં શંકાના સૂર - એ...
પીધા પ્રભુપ્રેમના પ્યાલા જ્યાં હૈયે, બન્યા મસ્ત જીવનમાં જ્યાં એમાં - એ...
બનાવ્યા વિશ્વાસને પ્રેમમાં, હૈયાંમાં તો ભીના જ્યાં એના તો છેડા - એ...
જીવનમાં જ્યાં કાંટા ને કાંકરા બને, પ્રભુપ્રેમમાં તો જ્યાં ફૂલ જેવા - એ...
થાતાંને થાતાં જાશે, વિકારોને વિકારોના શમન જીવનમાં તો જ્યાં - એ...
અસ્તિત્વ મારું ઓગળીને ઓગળી, સમાઈ જાય તો એમાં તો જ્યાં - એ...
થાશે જીવનમાં આ તો જ્યાં, પ્રભુ મિલનનો દિવસ તો કાંઈ દૂર નથી - એ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ē divasa tō kāṁī dūra nathī, ē divasa tō kāṁī dūra nathī
karī dīdhā sācī diśāmāṁ jīvanamāṁ tō jyāṁ, yatnō tō śarū - ē...
pagalē pagalē maṁjhila āvaśē pāsē, pahōṁcavānō tō maṁjhilē - ē...
rāhē rāhē cālyā jīvanamāṁ tō jyāṁ, ūṭhayā nā haiyē jyāṁ śaṁkānā sūra - ē...
pīdhā prabhuprēmanā pyālā jyāṁ haiyē, banyā masta jīvanamāṁ jyāṁ ēmāṁ - ē...
banāvyā viśvāsanē prēmamāṁ, haiyāṁmāṁ tō bhīnā jyāṁ ēnā tō chēḍā - ē...
jīvanamāṁ jyāṁ kāṁṭā nē kāṁkarā banē, prabhuprēmamāṁ tō jyāṁ phūla jēvā - ē...
thātāṁnē thātāṁ jāśē, vikārōnē vikārōnā śamana jīvanamāṁ tō jyāṁ - ē...
astitva māruṁ ōgalīnē ōgalī, samāī jāya tō ēmāṁ tō jyāṁ - ē...
thāśē jīvanamāṁ ā tō jyāṁ, prabhu milananō divasa tō kāṁī dūra nathī - ē...
First...49714972497349744975...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall