Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4552 | Date: 24-Feb-1993
દર્શન દે, દર્શન દે રે માડી, હવે તો તું દર્શન દે
Darśana dē, darśana dē rē māḍī, havē tō tuṁ darśana dē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 4552 | Date: 24-Feb-1993

દર્શન દે, દર્શન દે રે માડી, હવે તો તું દર્શન દે

  No Audio

darśana dē, darśana dē rē māḍī, havē tō tuṁ darśana dē

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1993-02-24 1993-02-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=52 દર્શન દે, દર્શન દે રે માડી, હવે તો તું દર્શન દે દર્શન દે, દર્શન દે રે માડી, હવે તો તું દર્શન દે

દર્શન દે, દર્શન દે અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો તું દર્શન દે

મનડું તલસે, હૈયું તો ઝંખે. અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો દર્શન દે

નયનો શોધે રસ્તા તને તો રટે, અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો દર્શન દે

અણુઅણુમાં તને તો ગોતે, રોમેરોમમાં તો વિરહ અગન જલે

દયાની સાગર, કૃપાની સિંધુ, અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો દર્શન દે

પરમ સુખસાગર, શાંતિનો સાગર, અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો દર્શન દે

હે રક્ષણહારી, પરમહિતકારી, અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો દર્શન દે
View Original Increase Font Decrease Font


દર્શન દે, દર્શન દે રે માડી, હવે તો તું દર્શન દે

દર્શન દે, દર્શન દે અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો તું દર્શન દે

મનડું તલસે, હૈયું તો ઝંખે. અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો દર્શન દે

નયનો શોધે રસ્તા તને તો રટે, અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો દર્શન દે

અણુઅણુમાં તને તો ગોતે, રોમેરોમમાં તો વિરહ અગન જલે

દયાની સાગર, કૃપાની સિંધુ, અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો દર્શન દે

પરમ સુખસાગર, શાંતિનો સાગર, અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો દર્શન દે

હે રક્ષણહારી, પરમહિતકારી, અરે ઓ દીનદયાળી, હવે તો દર્શન દે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

darśana dē, darśana dē rē māḍī, havē tō tuṁ darśana dē

darśana dē, darśana dē arē ō dīnadayālī, havē tō tuṁ darśana dē

manaḍuṁ talasē, haiyuṁ tō jhaṁkhē. arē ō dīnadayālī, havē tō darśana dē

nayanō śōdhē rastā tanē tō raṭē, arē ō dīnadayālī, havē tō darśana dē

aṇuaṇumāṁ tanē tō gōtē, rōmērōmamāṁ tō viraha agana jalē

dayānī sāgara, kr̥pānī siṁdhu, arē ō dīnadayālī, havē tō darśana dē

parama sukhasāgara, śāṁtinō sāgara, arē ō dīnadayālī, havē tō darśana dē

hē rakṣaṇahārī, paramahitakārī, arē ō dīnadayālī, havē tō darśana dē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4552 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...454945504551...Last