BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5137 | Date: 28-Jan-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

કરે છે, કરે છે, કરે છે, જગમાં પ્રભુ, સહુનું કલ્યાણ તો કરે છે

  No Audio

Kare Che, Kare Che, Kare Che, Jagama Prabhu, Sahunu Kalyan To Kare Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-01-28 1994-01-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=637 કરે છે, કરે છે, કરે છે, જગમાં પ્રભુ, સહુનું કલ્યાણ તો કરે છે કરે છે, કરે છે, કરે છે, જગમાં પ્રભુ, સહુનું કલ્યાણ તો કરે છે
જગમાં સ્વાર્થ આપણો જીવનમાં, ના કબૂલ એ તો કરવા દે છે
જગમાં હરેક કાર્યમાં, સૂક્ષ્મ હિત તો સહુનું છુપાયેલું તો રહે છે
જગમાં બાળ છે સહુ તો પ્રભુના, અહિત પ્રભુ ના કોઈનું તો કરે છે
હાથ હેઠા જીવનમાં જ્યાં સહુના પડે છે, સોંપવું બધું તો પ્રભુને પડે છે
લોભ-લાલચ જીવનમાં તો આપણા, સ્વીકારવા ના જલદી એ તો દે છે
આપણી ને આપણી ખોટી વૃત્તિઓ, સમજણ બધી એ તો હરી લે છે
દોર તો છે જ્યાં પ્રભુના તો હાથમાં, એની સ્વપ્નસમ સૃષ્ટિમાં સ્વપ્નસમ બને છે
છે હિત તો સહુનું એમાં, જોડી વૃત્તિ બધી પ્રભુમાં, સંતાન બની જે રહે છે
કરશે હિત સહુનું તો પ્રભુ, એ સમજણમાં, હિત સહુનું તો રહે છે
Gujarati Bhajan no. 5137 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કરે છે, કરે છે, કરે છે, જગમાં પ્રભુ, સહુનું કલ્યાણ તો કરે છે
જગમાં સ્વાર્થ આપણો જીવનમાં, ના કબૂલ એ તો કરવા દે છે
જગમાં હરેક કાર્યમાં, સૂક્ષ્મ હિત તો સહુનું છુપાયેલું તો રહે છે
જગમાં બાળ છે સહુ તો પ્રભુના, અહિત પ્રભુ ના કોઈનું તો કરે છે
હાથ હેઠા જીવનમાં જ્યાં સહુના પડે છે, સોંપવું બધું તો પ્રભુને પડે છે
લોભ-લાલચ જીવનમાં તો આપણા, સ્વીકારવા ના જલદી એ તો દે છે
આપણી ને આપણી ખોટી વૃત્તિઓ, સમજણ બધી એ તો હરી લે છે
દોર તો છે જ્યાં પ્રભુના તો હાથમાં, એની સ્વપ્નસમ સૃષ્ટિમાં સ્વપ્નસમ બને છે
છે હિત તો સહુનું એમાં, જોડી વૃત્તિ બધી પ્રભુમાં, સંતાન બની જે રહે છે
કરશે હિત સહુનું તો પ્રભુ, એ સમજણમાં, હિત સહુનું તો રહે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karē chē, karē chē, karē chē, jagamāṁ prabhu, sahunuṁ kalyāṇa tō karē chē
jagamāṁ svārtha āpaṇō jīvanamāṁ, nā kabūla ē tō karavā dē chē
jagamāṁ harēka kāryamāṁ, sūkṣma hita tō sahunuṁ chupāyēluṁ tō rahē chē
jagamāṁ bāla chē sahu tō prabhunā, ahita prabhu nā kōīnuṁ tō karē chē
hātha hēṭhā jīvanamāṁ jyāṁ sahunā paḍē chē, sōṁpavuṁ badhuṁ tō prabhunē paḍē chē
lōbha-lālaca jīvanamāṁ tō āpaṇā, svīkāravā nā jaladī ē tō dē chē
āpaṇī nē āpaṇī khōṭī vr̥ttiō, samajaṇa badhī ē tō harī lē chē
dōra tō chē jyāṁ prabhunā tō hāthamāṁ, ēnī svapnasama sr̥ṣṭimāṁ svapnasama banē chē
chē hita tō sahunuṁ ēmāṁ, jōḍī vr̥tti badhī prabhumāṁ, saṁtāna banī jē rahē chē
karaśē hita sahunuṁ tō prabhu, ē samajaṇamāṁ, hita sahunuṁ tō rahē chē
First...51315132513351345135...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall