BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5179 | Date: 18-Mar-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

નથી રસ કોઈને તો કોઈમાં, છે રસ સહુને તો, ખુદ ને ખુદમાં

  No Audio

Nathi Ras To Koine To Koima, Che Rus Sahune To Khudma

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-03-18 1994-03-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=679 નથી રસ કોઈને તો કોઈમાં, છે રસ સહુને તો, ખુદ ને ખુદમાં નથી રસ કોઈને તો કોઈમાં, છે રસ સહુને તો, ખુદ ને ખુદમાં
જ્યાં જીવનરસ તો સુકાય છે, ખુદનો ખુદમાં રસ તો સુકાઈ જાય છે
એક ને એક રસ જીવનમાં કાયમ રહ્યા નથી, નવા રસ તો જાગતા જાય છે
જીવનમાં રસ તો બદલાય છે, જ્યાં રસની ધારા તો બદલાઈ જાય છે
રસની ધારા તો વ્હેતી ને વ્હેતી સહુ, જીવનમાં તો જાય છે
જાગ્યો જ્યાં રસ એક જીવનમાં, જીવનને રસ એ તો ખેંચી જાય છે
રસહીન રહ્યો નથી માનવ, કોઈ ને કોઈ રસ જીવનમાં એના જાગી જાય છે
રસે રસે તો જીવનમાં પ્રકૃતિ માનવની, એમાં તો વરતાઈ જાય છે
રસમાં તો શરમોર તો, પ્રેમરસ ને ભક્તિરસ ગણાય છે
એ રસ જાગે જ્યાં પૂરો હૈયામાં, પ્રભુને ત્યારે તો એ પામી જાય છે
Gujarati Bhajan no. 5179 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નથી રસ કોઈને તો કોઈમાં, છે રસ સહુને તો, ખુદ ને ખુદમાં
જ્યાં જીવનરસ તો સુકાય છે, ખુદનો ખુદમાં રસ તો સુકાઈ જાય છે
એક ને એક રસ જીવનમાં કાયમ રહ્યા નથી, નવા રસ તો જાગતા જાય છે
જીવનમાં રસ તો બદલાય છે, જ્યાં રસની ધારા તો બદલાઈ જાય છે
રસની ધારા તો વ્હેતી ને વ્હેતી સહુ, જીવનમાં તો જાય છે
જાગ્યો જ્યાં રસ એક જીવનમાં, જીવનને રસ એ તો ખેંચી જાય છે
રસહીન રહ્યો નથી માનવ, કોઈ ને કોઈ રસ જીવનમાં એના જાગી જાય છે
રસે રસે તો જીવનમાં પ્રકૃતિ માનવની, એમાં તો વરતાઈ જાય છે
રસમાં તો શરમોર તો, પ્રેમરસ ને ભક્તિરસ ગણાય છે
એ રસ જાગે જ્યાં પૂરો હૈયામાં, પ્રભુને ત્યારે તો એ પામી જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nathī rasa kōīnē tō kōīmāṁ, chē rasa sahunē tō, khuda nē khudamāṁ
jyāṁ jīvanarasa tō sukāya chē, khudanō khudamāṁ rasa tō sukāī jāya chē
ēka nē ēka rasa jīvanamāṁ kāyama rahyā nathī, navā rasa tō jāgatā jāya chē
jīvanamāṁ rasa tō badalāya chē, jyāṁ rasanī dhārā tō badalāī jāya chē
rasanī dhārā tō vhētī nē vhētī sahu, jīvanamāṁ tō jāya chē
jāgyō jyāṁ rasa ēka jīvanamāṁ, jīvananē rasa ē tō khēṁcī jāya chē
rasahīna rahyō nathī mānava, kōī nē kōī rasa jīvanamāṁ ēnā jāgī jāya chē
rasē rasē tō jīvanamāṁ prakr̥ti mānavanī, ēmāṁ tō varatāī jāya chē
rasamāṁ tō śaramōra tō, prēmarasa nē bhaktirasa gaṇāya chē
ē rasa jāgē jyāṁ pūrō haiyāmāṁ, prabhunē tyārē tō ē pāmī jāya chē
First...51765177517851795180...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall