BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5180 | Date: 18-Mar-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

સૂઝ્યું ના જીવનમાં બીજું રે તને, કહેતો રહ્યો સમય બદલાઈ ગયો છે

  No Audio

Sujyuna Jivanma Biju Retane,Kahto Rahiyo Samay Badli Gayo Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-03-18 1994-03-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=680 સૂઝ્યું ના જીવનમાં બીજું રે તને, કહેતો રહ્યો સમય બદલાઈ ગયો છે સૂઝ્યું ના જીવનમાં બીજું રે તને, કહેતો રહ્યો સમય બદલાઈ ગયો છે
સમય તો રહે વહેતો ને વહેતો, સદા એ તો બદલાતો ને બદલાતો રહ્યો છે
સમય સાથે રહી ના શક્યો, કહે છે રે શાને, સમય તો બદલાઈ ગયો છે
જો જીવનમાં તો તું, જીવનમાં ક્યારે ને કેવો, તું ને તું તો બદલાઈ ગયો છે
જીવનમાં બધું બદલાતું જાય છે, જીવનમાં જીવનનો પ્રવાહ બદલાઈ ગયો છે
જીવનનું સુરીલું સંગીત જાય છે બદલાઈ, જીવનના સૂર જ્યાં બદલાઈ જાય છે
સમય જ્યાં જેનો અટક્યો, એના સમયનો તો એ અંત ગણાય છે
મૂકી આશા જેણે, ડૂબ્યા જ્યાં નિરાશામાં, અંત આશાનો ત્યાં આવી જાય છે
કર્મના અંત વિના, ભવોભવના ફેરાનો, જગમાં ના અંત આવી જાય છે
Gujarati Bhajan no. 5180 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સૂઝ્યું ના જીવનમાં બીજું રે તને, કહેતો રહ્યો સમય બદલાઈ ગયો છે
સમય તો રહે વહેતો ને વહેતો, સદા એ તો બદલાતો ને બદલાતો રહ્યો છે
સમય સાથે રહી ના શક્યો, કહે છે રે શાને, સમય તો બદલાઈ ગયો છે
જો જીવનમાં તો તું, જીવનમાં ક્યારે ને કેવો, તું ને તું તો બદલાઈ ગયો છે
જીવનમાં બધું બદલાતું જાય છે, જીવનમાં જીવનનો પ્રવાહ બદલાઈ ગયો છે
જીવનનું સુરીલું સંગીત જાય છે બદલાઈ, જીવનના સૂર જ્યાં બદલાઈ જાય છે
સમય જ્યાં જેનો અટક્યો, એના સમયનો તો એ અંત ગણાય છે
મૂકી આશા જેણે, ડૂબ્યા જ્યાં નિરાશામાં, અંત આશાનો ત્યાં આવી જાય છે
કર્મના અંત વિના, ભવોભવના ફેરાનો, જગમાં ના અંત આવી જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
sūjhyuṁ nā jīvanamāṁ bījuṁ rē tanē, kahētō rahyō samaya badalāī gayō chē
samaya tō rahē vahētō nē vahētō, sadā ē tō badalātō nē badalātō rahyō chē
samaya sāthē rahī nā śakyō, kahē chē rē śānē, samaya tō badalāī gayō chē
jō jīvanamāṁ tō tuṁ, jīvanamāṁ kyārē nē kēvō, tuṁ nē tuṁ tō badalāī gayō chē
jīvanamāṁ badhuṁ badalātuṁ jāya chē, jīvanamāṁ jīvananō pravāha badalāī gayō chē
jīvananuṁ surīluṁ saṁgīta jāya chē badalāī, jīvananā sūra jyāṁ badalāī jāya chē
samaya jyāṁ jēnō aṭakyō, ēnā samayanō tō ē aṁta gaṇāya chē
mūkī āśā jēṇē, ḍūbyā jyāṁ nirāśāmāṁ, aṁta āśānō tyāṁ āvī jāya chē
karmanā aṁta vinā, bhavōbhavanā phērānō, jagamāṁ nā aṁta āvī jāya chē
First...51765177517851795180...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall