Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5183 | Date: 20-Mar-1994
જે જે બને છે, જ્યાં જ્યાં બને છે, જ્યારે જ્યારે બને છે
Jē jē banē chē, jyāṁ jyāṁ banē chē, jyārē jyārē banē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 5183 | Date: 20-Mar-1994

જે જે બને છે, જ્યાં જ્યાં બને છે, જ્યારે જ્યારે બને છે

  No Audio

jē jē banē chē, jyāṁ jyāṁ banē chē, jyārē jyārē banē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1994-03-20 1994-03-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=683 જે જે બને છે, જ્યાં જ્યાં બને છે, જ્યારે જ્યારે બને છે જે જે બને છે, જ્યાં જ્યાં બને છે, જ્યારે જ્યારે બને છે

પ્રભુની જાણ વિના, જગમાં તો, ના કાંઈ બને છે

ફોગટ ચિંતા જગમાં તો એની, શાને તો તું કરે છે

ચાલતું રહ્યું છે, ચાલતું રહે છે, પ્રભુ જ્યાં એ ચલાવતા આવ્યા છે

કર્તા તો જગના તો છે પ્રભુ, કર્તા શાને તું એનો તો બને છે

વળશે તારું તો શું ચિંતા તો કરવાથી, ચિંતા કરવાથી ના કાંઈ વળવાનું છે

ના કાંઈ તો છે જગમાં તો તારું, ગણીને બધું તારું ને તારું

છૂપું ના રહેશે તો કાંઈ પ્રભુથી, ના એની જાણ બહાર તો કાંઈ બને છે

સુખદુઃખ તો જેને, તું તો ગણે છે, પ્રભુ એને તારાં કર્મોની દેન કહે છે

સાંનિધ્ય સાધી લે મનથી તું પ્રભુનું, ના લીન એમાં કેમ તું રહે છે
View Original Increase Font Decrease Font


જે જે બને છે, જ્યાં જ્યાં બને છે, જ્યારે જ્યારે બને છે

પ્રભુની જાણ વિના, જગમાં તો, ના કાંઈ બને છે

ફોગટ ચિંતા જગમાં તો એની, શાને તો તું કરે છે

ચાલતું રહ્યું છે, ચાલતું રહે છે, પ્રભુ જ્યાં એ ચલાવતા આવ્યા છે

કર્તા તો જગના તો છે પ્રભુ, કર્તા શાને તું એનો તો બને છે

વળશે તારું તો શું ચિંતા તો કરવાથી, ચિંતા કરવાથી ના કાંઈ વળવાનું છે

ના કાંઈ તો છે જગમાં તો તારું, ગણીને બધું તારું ને તારું

છૂપું ના રહેશે તો કાંઈ પ્રભુથી, ના એની જાણ બહાર તો કાંઈ બને છે

સુખદુઃખ તો જેને, તું તો ગણે છે, પ્રભુ એને તારાં કર્મોની દેન કહે છે

સાંનિધ્ય સાધી લે મનથી તું પ્રભુનું, ના લીન એમાં કેમ તું રહે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jē jē banē chē, jyāṁ jyāṁ banē chē, jyārē jyārē banē chē

prabhunī jāṇa vinā, jagamāṁ tō, nā kāṁī banē chē

phōgaṭa ciṁtā jagamāṁ tō ēnī, śānē tō tuṁ karē chē

cālatuṁ rahyuṁ chē, cālatuṁ rahē chē, prabhu jyāṁ ē calāvatā āvyā chē

kartā tō jaganā tō chē prabhu, kartā śānē tuṁ ēnō tō banē chē

valaśē tāruṁ tō śuṁ ciṁtā tō karavāthī, ciṁtā karavāthī nā kāṁī valavānuṁ chē

nā kāṁī tō chē jagamāṁ tō tāruṁ, gaṇīnē badhuṁ tāruṁ nē tāruṁ

chūpuṁ nā rahēśē tō kāṁī prabhuthī, nā ēnī jāṇa bahāra tō kāṁī banē chē

sukhaduḥkha tō jēnē, tuṁ tō gaṇē chē, prabhu ēnē tārāṁ karmōnī dēna kahē chē

sāṁnidhya sādhī lē manathī tuṁ prabhunuṁ, nā līna ēmāṁ kēma tuṁ rahē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5183 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...517951805181...Last