Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5198 | Date: 06-Apr-1994
રે - તો કેટલું સારું, રે - તો કેટલું સારું
Rē - tō kēṭaluṁ sāruṁ, rē - tō kēṭaluṁ sāruṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 5198 | Date: 06-Apr-1994

રે - તો કેટલું સારું, રે - તો કેટલું સારું

  No Audio

rē - tō kēṭaluṁ sāruṁ, rē - tō kēṭaluṁ sāruṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1994-04-06 1994-04-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=698 રે - તો કેટલું સારું, રે - તો કેટલું સારું રે - તો કેટલું સારું, રે - તો કેટલું સારું

રે પ્રભુ, તને સાચી રીતે જીવનમાં જો, સમજી શક્યો હોત તો તો કેટલું સારું

તારી સાચી રાહને રાહે જીવનમાં જો ચાલ્યો હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં સાચા પ્રેમનું પાન કરી, અન્યને પાયાં હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં રે પ્રભુ દિલથી તારો, દીવાનો બન્યો હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં તો સુખદુઃખને જો, ભૂલી શક્યો હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં તો ખોટી નિરાશાઓમાં, ડૂબ્યો રહ્યો ના હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં હૈયેથી અહં ને અભિમાનને, ખંખેરી શક્યો હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં સહુની સાથે યોગ્ય રીતે જો, વર્તી શક્યો હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં સર્વે ગુણોને જો, અપનાવી શક્યો હોત તો કેટલું સારું

આ જીવનમાં જીવનને જો, છેલ્લો ફેરો બનાવી શકું તો કેટલું સારું
View Original Increase Font Decrease Font


રે - તો કેટલું સારું, રે - તો કેટલું સારું

રે પ્રભુ, તને સાચી રીતે જીવનમાં જો, સમજી શક્યો હોત તો તો કેટલું સારું

તારી સાચી રાહને રાહે જીવનમાં જો ચાલ્યો હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં સાચા પ્રેમનું પાન કરી, અન્યને પાયાં હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં રે પ્રભુ દિલથી તારો, દીવાનો બન્યો હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં તો સુખદુઃખને જો, ભૂલી શક્યો હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં તો ખોટી નિરાશાઓમાં, ડૂબ્યો રહ્યો ના હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં હૈયેથી અહં ને અભિમાનને, ખંખેરી શક્યો હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં સહુની સાથે યોગ્ય રીતે જો, વર્તી શક્યો હોત તો કેટલું સારું

જીવનમાં સર્વે ગુણોને જો, અપનાવી શક્યો હોત તો કેટલું સારું

આ જીવનમાં જીવનને જો, છેલ્લો ફેરો બનાવી શકું તો કેટલું સારું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rē - tō kēṭaluṁ sāruṁ, rē - tō kēṭaluṁ sāruṁ

rē prabhu, tanē sācī rītē jīvanamāṁ jō, samajī śakyō hōta tō tō kēṭaluṁ sāruṁ

tārī sācī rāhanē rāhē jīvanamāṁ jō cālyō hōta tō kēṭaluṁ sāruṁ

jīvanamāṁ sācā prēmanuṁ pāna karī, anyanē pāyāṁ hōta tō kēṭaluṁ sāruṁ

jīvanamāṁ rē prabhu dilathī tārō, dīvānō banyō hōta tō kēṭaluṁ sāruṁ

jīvanamāṁ tō sukhaduḥkhanē jō, bhūlī śakyō hōta tō kēṭaluṁ sāruṁ

jīvanamāṁ tō khōṭī nirāśāōmāṁ, ḍūbyō rahyō nā hōta tō kēṭaluṁ sāruṁ

jīvanamāṁ haiyēthī ahaṁ nē abhimānanē, khaṁkhērī śakyō hōta tō kēṭaluṁ sāruṁ

jīvanamāṁ sahunī sāthē yōgya rītē jō, vartī śakyō hōta tō kēṭaluṁ sāruṁ

jīvanamāṁ sarvē guṇōnē jō, apanāvī śakyō hōta tō kēṭaluṁ sāruṁ

ā jīvanamāṁ jīvananē jō, chēllō phērō banāvī śakuṁ tō kēṭaluṁ sāruṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5198 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...519451955196...Last