Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5204 | Date: 11-Apr-1994
બોલતા ને બોલતા રહે છે, તો સહુ જગમાં ને જગમાં
Bōlatā nē bōlatā rahē chē, tō sahu jagamāṁ nē jagamāṁ

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

Hymn No. 5204 | Date: 11-Apr-1994

બોલતા ને બોલતા રહે છે, તો સહુ જગમાં ને જગમાં

  No Audio

bōlatā nē bōlatā rahē chē, tō sahu jagamāṁ nē jagamāṁ

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)

1994-04-11 1994-04-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=704 બોલતા ને બોલતા રહે છે, તો સહુ જગમાં ને જગમાં બોલતા ને બોલતા રહે છે, તો સહુ જગમાં ને જગમાં

કોઈ વગર વિચાર્યું બોલશે, તો કોઈ સમજીને બોલશે

કરતા ને કરતા રહેશે સહુ, તો જગમાં ને જગમાં

કોઈ વગર વિચાર્યું તો કરશે, તો કોઈ સમજીને કરશે

કોઈ ને કોઈના સાથ તો રહેશે, મળતાં તો જગમાં ને જગમાં

કોઈ અજાણતા તો એ દેશે, તો કોઈ સમજીને દેશે

થાતું ને થાતું રહેશે બધું, તો જગમાં ને જગમાં

કાંઈક તો અણધાર્યું થાશે, કાંઈક તો ધાર્યું થાશે

વણઝાર ને વણઝાર ચાલે છે, કર્મોની તો જગમાં ને જગમાં

કોઈ કર્મો તો અટકી જાશે, કોઈ કર્મો તો ના અટકશે
View Original Increase Font Decrease Font


બોલતા ને બોલતા રહે છે, તો સહુ જગમાં ને જગમાં

કોઈ વગર વિચાર્યું બોલશે, તો કોઈ સમજીને બોલશે

કરતા ને કરતા રહેશે સહુ, તો જગમાં ને જગમાં

કોઈ વગર વિચાર્યું તો કરશે, તો કોઈ સમજીને કરશે

કોઈ ને કોઈના સાથ તો રહેશે, મળતાં તો જગમાં ને જગમાં

કોઈ અજાણતા તો એ દેશે, તો કોઈ સમજીને દેશે

થાતું ને થાતું રહેશે બધું, તો જગમાં ને જગમાં

કાંઈક તો અણધાર્યું થાશે, કાંઈક તો ધાર્યું થાશે

વણઝાર ને વણઝાર ચાલે છે, કર્મોની તો જગમાં ને જગમાં

કોઈ કર્મો તો અટકી જાશે, કોઈ કર્મો તો ના અટકશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bōlatā nē bōlatā rahē chē, tō sahu jagamāṁ nē jagamāṁ

kōī vagara vicāryuṁ bōlaśē, tō kōī samajīnē bōlaśē

karatā nē karatā rahēśē sahu, tō jagamāṁ nē jagamāṁ

kōī vagara vicāryuṁ tō karaśē, tō kōī samajīnē karaśē

kōī nē kōīnā sātha tō rahēśē, malatāṁ tō jagamāṁ nē jagamāṁ

kōī ajāṇatā tō ē dēśē, tō kōī samajīnē dēśē

thātuṁ nē thātuṁ rahēśē badhuṁ, tō jagamāṁ nē jagamāṁ

kāṁīka tō aṇadhāryuṁ thāśē, kāṁīka tō dhāryuṁ thāśē

vaṇajhāra nē vaṇajhāra cālē chē, karmōnī tō jagamāṁ nē jagamāṁ

kōī karmō tō aṭakī jāśē, kōī karmō tō nā aṭakaśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5204 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...520052015202...Last