BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5204 | Date: 11-Apr-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

બોલતા ને બોલતા રહે છે, તો સહુ જગમાં ને જગમાં

  No Audio

Boltne Bolta Rahe Che,To Sahu Jagma Ne Jagma

પ્રકૃતિ, લીલા (Nature, Gods play)


1994-04-11 1994-04-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=704 બોલતા ને બોલતા રહે છે, તો સહુ જગમાં ને જગમાં બોલતા ને બોલતા રહે છે, તો સહુ જગમાં ને જગમાં
કોઈ વગર વિચાર્યું બોલશે, તો કોઈ સમજીને બોલશે
કરતા ને કરતા રહેશે સહુ, તો જગમાં ને જગમાં
કોઈ વગર વિચાર્યું તો કરશે, તો કોઈ સમજીને કરશે
કોઈ ને કોઈના સાથ તો રહેશે, મળતાં તો જગમાં ને જગમાં
કોઈ અજાણતા તો એ દેશે, તો કોઈ સમજીને દેશે
થાતું ને થાતું રહેશે બધું, તો જગમાં ને જગમાં
કાંઈક તો અણધાર્યું થાશે, કાંઈક તો ધાર્યું થાશે
વણઝાર ને વણઝાર ચાલે છે, કર્મોની તો જગમાં ને જગમાં
કોઈ કર્મો તો અટકી જાશે, કોઈ કર્મો તો ના અટકશે
Gujarati Bhajan no. 5204 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
બોલતા ને બોલતા રહે છે, તો સહુ જગમાં ને જગમાં
કોઈ વગર વિચાર્યું બોલશે, તો કોઈ સમજીને બોલશે
કરતા ને કરતા રહેશે સહુ, તો જગમાં ને જગમાં
કોઈ વગર વિચાર્યું તો કરશે, તો કોઈ સમજીને કરશે
કોઈ ને કોઈના સાથ તો રહેશે, મળતાં તો જગમાં ને જગમાં
કોઈ અજાણતા તો એ દેશે, તો કોઈ સમજીને દેશે
થાતું ને થાતું રહેશે બધું, તો જગમાં ને જગમાં
કાંઈક તો અણધાર્યું થાશે, કાંઈક તો ધાર્યું થાશે
વણઝાર ને વણઝાર ચાલે છે, કર્મોની તો જગમાં ને જગમાં
કોઈ કર્મો તો અટકી જાશે, કોઈ કર્મો તો ના અટકશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bōlatā nē bōlatā rahē chē, tō sahu jagamāṁ nē jagamāṁ
kōī vagara vicāryuṁ bōlaśē, tō kōī samajīnē bōlaśē
karatā nē karatā rahēśē sahu, tō jagamāṁ nē jagamāṁ
kōī vagara vicāryuṁ tō karaśē, tō kōī samajīnē karaśē
kōī nē kōīnā sātha tō rahēśē, malatāṁ tō jagamāṁ nē jagamāṁ
kōī ajāṇatā tō ē dēśē, tō kōī samajīnē dēśē
thātuṁ nē thātuṁ rahēśē badhuṁ, tō jagamāṁ nē jagamāṁ
kāṁīka tō aṇadhāryuṁ thāśē, kāṁīka tō dhāryuṁ thāśē
vaṇajhāra nē vaṇajhāra cālē chē, karmōnī tō jagamāṁ nē jagamāṁ
kōī karmō tō aṭakī jāśē, kōī karmō tō nā aṭakaśē
First...52015202520352045205...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall