BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4577 | Date: 12-Mar-1993
   Text Size Increase Font Decrease Font

હાંકજે રે હાંકજે સંભાળીને રે, સંસારની હોડી રે તારી જીવનમાં, સંભાળીને તું હાંકજે રે

  No Audio

Haankaje Re Haankaje Sambhaline Re, Sansaarni Hodi Re Tari Jeevanama, Sambhaline Tu Haankaje Re

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1993-03-12 1993-03-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=77 હાંકજે રે હાંકજે સંભાળીને રે, સંસારની હોડી રે તારી જીવનમાં, સંભાળીને તું હાંકજે રે હાંકજે રે હાંકજે સંભાળીને રે, સંસારની હોડી રે તારી જીવનમાં, સંભાળીને તું હાંકજે રે
એક તીરે તો છે રે ભક્તિનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે મોહ માયાનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે પુણ્યનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે પાપનો તો નિવાસ રે
એક તીરે તો છે સત્યનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે અસત્યનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે સુખનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે દુઃખનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે પ્રેમનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે વેરનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે શાંતિનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે ઉચાટનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે સરળતાનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે લુચ્ચાઈનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે ધીરજનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે ઉત્પાતનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે પથરાયેલો ઉજાસનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે અંધકારનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે મુક્તિનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે, બંધનોનો રે નિવાસ રે
કરી પસંદગી તીરથી તો તારી રે, લંગારજે રે નાવડી રે તારી તો એ તીરે રે
Gujarati Bhajan no. 4577 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હાંકજે રે હાંકજે સંભાળીને રે, સંસારની હોડી રે તારી જીવનમાં, સંભાળીને તું હાંકજે રે
એક તીરે તો છે રે ભક્તિનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે મોહ માયાનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે પુણ્યનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે પાપનો તો નિવાસ રે
એક તીરે તો છે સત્યનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે અસત્યનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે સુખનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે દુઃખનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે પ્રેમનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે વેરનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે શાંતિનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે ઉચાટનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે સરળતાનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે લુચ્ચાઈનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે ધીરજનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે ઉત્પાતનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે પથરાયેલો ઉજાસનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે અંધકારનો રે નિવાસ રે
એક તીરે તો છે મુક્તિનો રે વાસ રે, બીજે તીરે તો છે, બંધનોનો રે નિવાસ રે
કરી પસંદગી તીરથી તો તારી રે, લંગારજે રે નાવડી રે તારી તો એ તીરે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hāṁkajē rē hāṁkajē saṁbhālīnē rē, saṁsāranī hōḍī rē tārī jīvanamāṁ, saṁbhālīnē tuṁ hāṁkajē rē
ēka tīrē tō chē rē bhaktinō rē vāsa rē, bījē tīrē tō chē mōha māyānō rē nivāsa rē
ēka tīrē tō chē puṇyanō rē vāsa rē, bījē tīrē tō chē pāpanō tō nivāsa rē
ēka tīrē tō chē satyanō rē vāsa rē, bījē tīrē tō chē asatyanō rē nivāsa rē
ēka tīrē tō chē sukhanō rē vāsa rē, bījē tīrē tō chē duḥkhanō rē nivāsa rē
ēka tīrē tō chē prēmanō rē vāsa rē, bījē tīrē tō chē vēranō rē nivāsa rē
ēka tīrē tō chē śāṁtinō rē vāsa rē, bījē tīrē tō chē ucāṭanō rē nivāsa rē
ēka tīrē tō chē saralatānō rē vāsa rē, bījē tīrē tō chē luccāīnō rē nivāsa rē
ēka tīrē tō chē dhīrajanō rē vāsa rē, bījē tīrē tō chē utpātanō rē nivāsa rē
ēka tīrē tō chē patharāyēlō ujāsanō rē vāsa rē, bījē tīrē tō chē aṁdhakāranō rē nivāsa rē
ēka tīrē tō chē muktinō rē vāsa rē, bījē tīrē tō chē, baṁdhanōnō rē nivāsa rē
karī pasaṁdagī tīrathī tō tārī rē, laṁgārajē rē nāvaḍī rē tārī tō ē tīrē rē
First...45714572457345744575...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall