BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5291 | Date: 24-May-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

શાને જીવનમાં રહ્યો છે તું, બૂમો પાડતો ને પાડતો

  No Audio

Shaane Jeevanama Rahyo Che Tu, Bumo Paadato Ne Paadato

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1994-05-24 1994-05-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=791 શાને જીવનમાં રહ્યો છે તું, બૂમો પાડતો ને પાડતો શાને જીવનમાં રહ્યો છે તું, બૂમો પાડતો ને પાડતો
જીવનમાં કાંઈ કર્યાં વિના, તારું વળવાનું શું છે
વેડફી વેડફી અમૂલ્ય સમય જીવનમાં તો જ્યાં
સમયની બૂમો જીવનમાં શાને તું પાડી રહ્યો છે
છોડવી નથી જીવનમાં જ્યાં, માયા તારે ને તારે
પ્રભુ ઉપર દોષ શાને તો તું ઢોળી રહ્યો છે
ઇચ્છાઓને ના રોકી જીવનમાં તો તેં તો જ્યારે
હવે એના દુઃખથી જીવનમાં, દુઃખી શાને થાતો રહ્યો છે
મૂકી ના શક્યો અનન્ય વિશ્વાસ, પ્રભુમાં તું તો જ્યારે
સાંત્વના પ્રભુની ક્યાંથી તું પામી શકવાનો છે
સદ્ગુણોને જીવનમાં જ્યાં અપનાવી ના શક્યો
દુર્ગુણોનો શિકાર જીવનમાં તો તું બનવાનો છે
Gujarati Bhajan no. 5291 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
શાને જીવનમાં રહ્યો છે તું, બૂમો પાડતો ને પાડતો
જીવનમાં કાંઈ કર્યાં વિના, તારું વળવાનું શું છે
વેડફી વેડફી અમૂલ્ય સમય જીવનમાં તો જ્યાં
સમયની બૂમો જીવનમાં શાને તું પાડી રહ્યો છે
છોડવી નથી જીવનમાં જ્યાં, માયા તારે ને તારે
પ્રભુ ઉપર દોષ શાને તો તું ઢોળી રહ્યો છે
ઇચ્છાઓને ના રોકી જીવનમાં તો તેં તો જ્યારે
હવે એના દુઃખથી જીવનમાં, દુઃખી શાને થાતો રહ્યો છે
મૂકી ના શક્યો અનન્ય વિશ્વાસ, પ્રભુમાં તું તો જ્યારે
સાંત્વના પ્રભુની ક્યાંથી તું પામી શકવાનો છે
સદ્ગુણોને જીવનમાં જ્યાં અપનાવી ના શક્યો
દુર્ગુણોનો શિકાર જીવનમાં તો તું બનવાનો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
śānē jīvanamāṁ rahyō chē tuṁ, būmō pāḍatō nē pāḍatō
jīvanamāṁ kāṁī karyāṁ vinā, tāruṁ valavānuṁ śuṁ chē
vēḍaphī vēḍaphī amūlya samaya jīvanamāṁ tō jyāṁ
samayanī būmō jīvanamāṁ śānē tuṁ pāḍī rahyō chē
chōḍavī nathī jīvanamāṁ jyāṁ, māyā tārē nē tārē
prabhu upara dōṣa śānē tō tuṁ ḍhōlī rahyō chē
icchāōnē nā rōkī jīvanamāṁ tō tēṁ tō jyārē
havē ēnā duḥkhathī jīvanamāṁ, duḥkhī śānē thātō rahyō chē
mūkī nā śakyō ananya viśvāsa, prabhumāṁ tuṁ tō jyārē
sāṁtvanā prabhunī kyāṁthī tuṁ pāmī śakavānō chē
sadguṇōnē jīvanamāṁ jyāṁ apanāvī nā śakyō
durguṇōnō śikāra jīvanamāṁ tō tuṁ banavānō chē
First...52865287528852895290...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall