BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5298 | Date: 28-May-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે શું તું જીવનમાં તો એવો, બનવું હતું જીવનમાં તારે તો જેવો

  No Audio

Cheshu Tu Jivanmato Avo,Banvu Hatu Jivanma Tare To Jevo

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1994-05-28 1994-05-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=798 છે શું તું જીવનમાં તો એવો, બનવું હતું જીવનમાં તારે તો જેવો છે શું તું જીવનમાં તો એવો, બનવું હતું જીવનમાં તારે તો જેવો
બની શક્યો છે શું તું એવો, ના કેમ બની શક્યો જીવનમાં તું એવો
રોક્યો બનતાં જીવનમાં તને કોણે, શાને બની ના શક્યો જીવનમાં તું એવો
ભૂલો ને ભૂલો કરતો રહ્યો તું જીવનમાં, ના એને કેમ તો તું સુધારી શક્યો
કોશિશોમાં ક્યાં, પાછો તું પડયો, જીવનમાં કોશિશો પૂરી કેમ ના તું કરી શક્યો
તારો ને તારો સાથ તો જીવનમાં, શાને જીવનમાં ના તું લઈ શક્યો
ખાજે દયા જીવનમાં પહેલી તો તું તારી, બનતું હતું જેવું, ના તું બની શક્યો
જોઈ જોઈ પ્રગતિ જીવનમાં તો અન્યની, શાને એમાંથી તું ના સમજી શક્યો
બગડયું નથી હજી તો જીવનમાં, બની જા જીવનમાં, બનવું છે જીવનમાં તારે જેવો
Gujarati Bhajan no. 5298 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે શું તું જીવનમાં તો એવો, બનવું હતું જીવનમાં તારે તો જેવો
બની શક્યો છે શું તું એવો, ના કેમ બની શક્યો જીવનમાં તું એવો
રોક્યો બનતાં જીવનમાં તને કોણે, શાને બની ના શક્યો જીવનમાં તું એવો
ભૂલો ને ભૂલો કરતો રહ્યો તું જીવનમાં, ના એને કેમ તો તું સુધારી શક્યો
કોશિશોમાં ક્યાં, પાછો તું પડયો, જીવનમાં કોશિશો પૂરી કેમ ના તું કરી શક્યો
તારો ને તારો સાથ તો જીવનમાં, શાને જીવનમાં ના તું લઈ શક્યો
ખાજે દયા જીવનમાં પહેલી તો તું તારી, બનતું હતું જેવું, ના તું બની શક્યો
જોઈ જોઈ પ્રગતિ જીવનમાં તો અન્યની, શાને એમાંથી તું ના સમજી શક્યો
બગડયું નથી હજી તો જીવનમાં, બની જા જીવનમાં, બનવું છે જીવનમાં તારે જેવો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē śuṁ tuṁ jīvanamāṁ tō ēvō, banavuṁ hatuṁ jīvanamāṁ tārē tō jēvō
banī śakyō chē śuṁ tuṁ ēvō, nā kēma banī śakyō jīvanamāṁ tuṁ ēvō
rōkyō banatāṁ jīvanamāṁ tanē kōṇē, śānē banī nā śakyō jīvanamāṁ tuṁ ēvō
bhūlō nē bhūlō karatō rahyō tuṁ jīvanamāṁ, nā ēnē kēma tō tuṁ sudhārī śakyō
kōśiśōmāṁ kyāṁ, pāchō tuṁ paḍayō, jīvanamāṁ kōśiśō pūrī kēma nā tuṁ karī śakyō
tārō nē tārō sātha tō jīvanamāṁ, śānē jīvanamāṁ nā tuṁ laī śakyō
khājē dayā jīvanamāṁ pahēlī tō tuṁ tārī, banatuṁ hatuṁ jēvuṁ, nā tuṁ banī śakyō
jōī jōī pragati jīvanamāṁ tō anyanī, śānē ēmāṁthī tuṁ nā samajī śakyō
bagaḍayuṁ nathī hajī tō jīvanamāṁ, banī jā jīvanamāṁ, banavuṁ chē jīvanamāṁ tārē jēvō
First...52965297529852995300...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall