BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5311 | Date: 06-Jun-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

દુઃખ નથી કાંઈ સર્જન એ તો બીજાનું, એ તો તારું ને તારું સર્જન છે

  No Audio

Dukh Nathi Kai Sarjan E To Beejanu, E To Taaru Ne Taaru Sarjan Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-06-06 1994-06-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=811 દુઃખ નથી કાંઈ સર્જન એ તો બીજાનું, એ તો તારું ને તારું સર્જન છે દુઃખ નથી કાંઈ સર્જન એ તો બીજાનું, એ તો તારું ને તારું સર્જન છે
છોડીને એને જઈશ તું ક્યાં, તારી ને તારી પાછળ એ તો પડવાનું છે
ઊભું કર્યું એને તેં, પોષ્યું એને તો તેં, કનડતું ને કનડતું તને, એ રહેવાનું છે
સમજીશ સારી રીતે જો એને, તને જીવનમાં એ તો ઓછું નડવાનું છે
કારણ જગાવી સર્જન તેં કર્યું, વિપરીત કારણ મોત એનું બનવાનું છે
તારી લાચારી ને તારી બિનતૈયારી, ઉત્તેજન એને તો દેતું રહેવાનું છે
તારા એ સર્જનનું તોફાન, જીવનમાં તારે ને તારે તો ભોગવવાનું છે
સુખનું સર્જન કરીશ જીવનમાં જ્યાં સાચું, ત્યાંથી એ તો ભાગવાનું છે
Gujarati Bhajan no. 5311 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દુઃખ નથી કાંઈ સર્જન એ તો બીજાનું, એ તો તારું ને તારું સર્જન છે
છોડીને એને જઈશ તું ક્યાં, તારી ને તારી પાછળ એ તો પડવાનું છે
ઊભું કર્યું એને તેં, પોષ્યું એને તો તેં, કનડતું ને કનડતું તને, એ રહેવાનું છે
સમજીશ સારી રીતે જો એને, તને જીવનમાં એ તો ઓછું નડવાનું છે
કારણ જગાવી સર્જન તેં કર્યું, વિપરીત કારણ મોત એનું બનવાનું છે
તારી લાચારી ને તારી બિનતૈયારી, ઉત્તેજન એને તો દેતું રહેવાનું છે
તારા એ સર્જનનું તોફાન, જીવનમાં તારે ને તારે તો ભોગવવાનું છે
સુખનું સર્જન કરીશ જીવનમાં જ્યાં સાચું, ત્યાંથી એ તો ભાગવાનું છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
duḥkha nathī kāṁī sarjana ē tō bījānuṁ, ē tō tāruṁ nē tāruṁ sarjana chē
chōḍīnē ēnē jaīśa tuṁ kyāṁ, tārī nē tārī pāchala ē tō paḍavānuṁ chē
ūbhuṁ karyuṁ ēnē tēṁ, pōṣyuṁ ēnē tō tēṁ, kanaḍatuṁ nē kanaḍatuṁ tanē, ē rahēvānuṁ chē
samajīśa sārī rītē jō ēnē, tanē jīvanamāṁ ē tō ōchuṁ naḍavānuṁ chē
kāraṇa jagāvī sarjana tēṁ karyuṁ, viparīta kāraṇa mōta ēnuṁ banavānuṁ chē
tārī lācārī nē tārī binataiyārī, uttējana ēnē tō dētuṁ rahēvānuṁ chē
tārā ē sarjananuṁ tōphāna, jīvanamāṁ tārē nē tārē tō bhōgavavānuṁ chē
sukhanuṁ sarjana karīśa jīvanamāṁ jyāṁ sācuṁ, tyāṁthī ē tō bhāgavānuṁ chē
First...53065307530853095310...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall