Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5313 | Date: 07-Jun-1994
ભરવી છે ફાળ જીવનમાં મોટી મોટી, દિલ તો છે મારું નાનું નાનું
Bharavī chē phāla jīvanamāṁ mōṭī mōṭī, dila tō chē māruṁ nānuṁ nānuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 5313 | Date: 07-Jun-1994

ભરવી છે ફાળ જીવનમાં મોટી મોટી, દિલ તો છે મારું નાનું નાનું

  No Audio

bharavī chē phāla jīvanamāṁ mōṭī mōṭī, dila tō chē māruṁ nānuṁ nānuṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1994-06-07 1994-06-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=813 ભરવી છે ફાળ જીવનમાં મોટી મોટી, દિલ તો છે મારું નાનું નાનું ભરવી છે ફાળ જીવનમાં મોટી મોટી, દિલ તો છે મારું નાનું નાનું

જીરવાશે કેમ એ આંચકા જીવનમાં, જીવનમાં મને નથી એ સમજાતું

છે જેવું એ, છે પાસે એ તો મારું, છે એ તો પ્રભુ દીધેલું તારું ને તારું

તારી વિશાળતા ને વ્યાપકતાને રે પ્રભુ, દિલમાં એને તો છે સમાવવું

પૂનમના તેજને ઝીલવાને રે તારા, અમાસના અંધકારમાં પણ ભટકવું પડયું

નડતું રહ્યું છે જીવનમાં ઘણું ઘણું, ભર્યું છે હૈયામાં તો જે ખોટું ખોટું

ભરવી નથી ફાળ એવી, ચીસ નીકળી જાય એવી, છે હૈયું તો મારું નાનું નાનું

રહી શક્તિના સંગાથમાં, ભરવી છે ફાળ જીવનમાં, દુઃખદર્દ તો, નથી રે જોવું

નાના દિલને મારે કરવું છે મોટું, પ્રભુ તારી વિશાળતાને એમાં સમાવી શકું

કરવું નથી દિલ જીવનમાં હવે તો એવું, દિલ બનતું જાયે, નાનું ને નાનું
View Original Increase Font Decrease Font


ભરવી છે ફાળ જીવનમાં મોટી મોટી, દિલ તો છે મારું નાનું નાનું

જીરવાશે કેમ એ આંચકા જીવનમાં, જીવનમાં મને નથી એ સમજાતું

છે જેવું એ, છે પાસે એ તો મારું, છે એ તો પ્રભુ દીધેલું તારું ને તારું

તારી વિશાળતા ને વ્યાપકતાને રે પ્રભુ, દિલમાં એને તો છે સમાવવું

પૂનમના તેજને ઝીલવાને રે તારા, અમાસના અંધકારમાં પણ ભટકવું પડયું

નડતું રહ્યું છે જીવનમાં ઘણું ઘણું, ભર્યું છે હૈયામાં તો જે ખોટું ખોટું

ભરવી નથી ફાળ એવી, ચીસ નીકળી જાય એવી, છે હૈયું તો મારું નાનું નાનું

રહી શક્તિના સંગાથમાં, ભરવી છે ફાળ જીવનમાં, દુઃખદર્દ તો, નથી રે જોવું

નાના દિલને મારે કરવું છે મોટું, પ્રભુ તારી વિશાળતાને એમાં સમાવી શકું

કરવું નથી દિલ જીવનમાં હવે તો એવું, દિલ બનતું જાયે, નાનું ને નાનું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bharavī chē phāla jīvanamāṁ mōṭī mōṭī, dila tō chē māruṁ nānuṁ nānuṁ

jīravāśē kēma ē āṁcakā jīvanamāṁ, jīvanamāṁ manē nathī ē samajātuṁ

chē jēvuṁ ē, chē pāsē ē tō māruṁ, chē ē tō prabhu dīdhēluṁ tāruṁ nē tāruṁ

tārī viśālatā nē vyāpakatānē rē prabhu, dilamāṁ ēnē tō chē samāvavuṁ

pūnamanā tējanē jhīlavānē rē tārā, amāsanā aṁdhakāramāṁ paṇa bhaṭakavuṁ paḍayuṁ

naḍatuṁ rahyuṁ chē jīvanamāṁ ghaṇuṁ ghaṇuṁ, bharyuṁ chē haiyāmāṁ tō jē khōṭuṁ khōṭuṁ

bharavī nathī phāla ēvī, cīsa nīkalī jāya ēvī, chē haiyuṁ tō māruṁ nānuṁ nānuṁ

rahī śaktinā saṁgāthamāṁ, bharavī chē phāla jīvanamāṁ, duḥkhadarda tō, nathī rē jōvuṁ

nānā dilanē mārē karavuṁ chē mōṭuṁ, prabhu tārī viśālatānē ēmāṁ samāvī śakuṁ

karavuṁ nathī dila jīvanamāṁ havē tō ēvuṁ, dila banatuṁ jāyē, nānuṁ nē nānuṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5313 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...531153125313...Last