Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5395 | Date: 27-Jul-1994
જઈશ ભલે જગના કોઈ ભી ખૂણામાં, તારા માથે તો મોતની લટકતી તલવાર છે
Jaīśa bhalē jaganā kōī bhī khūṇāmāṁ, tārā māthē tō mōtanī laṭakatī talavāra chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 5395 | Date: 27-Jul-1994

જઈશ ભલે જગના કોઈ ભી ખૂણામાં, તારા માથે તો મોતની લટકતી તલવાર છે

  No Audio

jaīśa bhalē jaganā kōī bhī khūṇāmāṁ, tārā māthē tō mōtanī laṭakatī talavāra chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1994-07-27 1994-07-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=894 જઈશ ભલે જગના કોઈ ભી ખૂણામાં, તારા માથે તો મોતની લટકતી તલવાર છે જઈશ ભલે જગના કોઈ ભી ખૂણામાં, તારા માથે તો મોતની લટકતી તલવાર છે

પડશે શિર ઉપર ક્યારે તો તારા જીવનમાં, ના કોઈથી તો એ કહી શકાય છે

છે મોતની તલવાર અચૂક તો એવી, કાર્ય પૂરું એનું કર્યાં વિના ના રહેવાની છે

સહુના માથે રહી છે તો જુદી જુદી, એ તો એની એ તલવાર તો છે

જોશે ના એ વાટ તારી, સાંભળશે ના કોઈ વાત તારી, અચૂક એ પડવાની છે

જન્મ્યા જે જે જગમાં, ઝપાટામાં લીધા વિના એને તો એ રહેવાની નથી

છે જગમાં સહુનાં કૃત્યો ઉપર તો એ અંકુશ, ના મુક્ત કોઈને એ રાખવાની છે

દુઃખી હશે કે સુખી હશે તું જગમાં, ના કાંઈ એ તો, એ તો જોવાની છે

સમજી લેજે જીવનમાં આ સત્યને તો તું, તને તો એ કામ લાગવાનું નથી

બચી નથી શક્યું કોઈ એમાંથી, બચવાની શક્યતા તારી ના ઊભી થવાની છે
Increase Font Decrease Font

જઈશ ભલે જગના કોઈ ભી ખૂણામાં, તારા માથે તો મોતની લટકતી તલવાર છે

પડશે શિર ઉપર ક્યારે તો તારા જીવનમાં, ના કોઈથી તો એ કહી શકાય છે

છે મોતની તલવાર અચૂક તો એવી, કાર્ય પૂરું એનું કર્યાં વિના ના રહેવાની છે

સહુના માથે રહી છે તો જુદી જુદી, એ તો એની એ તલવાર તો છે

જોશે ના એ વાટ તારી, સાંભળશે ના કોઈ વાત તારી, અચૂક એ પડવાની છે

જન્મ્યા જે જે જગમાં, ઝપાટામાં લીધા વિના એને તો એ રહેવાની નથી

છે જગમાં સહુનાં કૃત્યો ઉપર તો એ અંકુશ, ના મુક્ત કોઈને એ રાખવાની છે

દુઃખી હશે કે સુખી હશે તું જગમાં, ના કાંઈ એ તો, એ તો જોવાની છે

સમજી લેજે જીવનમાં આ સત્યને તો તું, તને તો એ કામ લાગવાનું નથી

બચી નથી શક્યું કોઈ એમાંથી, બચવાની શક્યતા તારી ના ઊભી થવાની છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
jaīśa bhalē jaganā kōī bhī khūṇāmāṁ, tārā māthē tō mōtanī laṭakatī talavāra chē

paḍaśē śira upara kyārē tō tārā jīvanamāṁ, nā kōīthī tō ē kahī śakāya chē

chē mōtanī talavāra acūka tō ēvī, kārya pūruṁ ēnuṁ karyāṁ vinā nā rahēvānī chē

sahunā māthē rahī chē tō judī judī, ē tō ēnī ē talavāra tō chē

jōśē nā ē vāṭa tārī, sāṁbhalaśē nā kōī vāta tārī, acūka ē paḍavānī chē

janmyā jē jē jagamāṁ, jhapāṭāmāṁ līdhā vinā ēnē tō ē rahēvānī nathī

chē jagamāṁ sahunāṁ kr̥tyō upara tō ē aṁkuśa, nā mukta kōīnē ē rākhavānī chē

duḥkhī haśē kē sukhī haśē tuṁ jagamāṁ, nā kāṁī ē tō, ē tō jōvānī chē

samajī lējē jīvanamāṁ ā satyanē tō tuṁ, tanē tō ē kāma lāgavānuṁ nathī

bacī nathī śakyuṁ kōī ēmāṁthī, bacavānī śakyatā tārī nā ūbhī thavānī chē
Gujarati Bhajan no. 5395 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...539253935394...Last