BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5397 | Date: 27-Jul-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

તને કેમ કરીને સમજાવું રે મનવા, તને કેમ કરી સમજાવું

  No Audio

Tane Kem Kari Ne Samajavu Re Manava, Tane Kem Kari Samjavu

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1994-07-27 1994-07-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=896 તને કેમ કરીને સમજાવું રે મનવા, તને કેમ કરી સમજાવું તને કેમ કરીને સમજાવું રે મનવા, તને કેમ કરી સમજાવું
ફરી ફરીને રે જગમાં, ઉપાધિ ને ઉપાધિ, ઊભી રહે તું કરતું ને કરતું
તને કેમ કરીને અટકાવું રે મનવા, તને કેમ કરીને સમજાવું
દુનિયાના રંગ તો છે રે જુદા, તારા ઢંગ તો છે જુદા ને જુદા
સંકળાયા છીએ જગમાં તો જીવનમાં જ્યાં, આપણે સાથે ને સાથે
કોશિશો ને કોશિશો કરી કરી, તને હું તો સમજાવું
છોડે ના તું તારા રે રસ્તા, ઉપાધિ ઊભી કરે, તું તો સદા
તું તારી મસ્તી નથી રે છોડતો, રાહ સમય તો નથી કાંઈ જોવાનો
નથી કાંઈ હાર્યો રે તું વળતો, નથી કાંઈ તું થાકીને તો બેસતો
પીડાઓથી રહે ભલે તું ઘેરાયેલો, લંગડાતો ને લંગડાતો રહે તોય તું દોડતો
તને ગમે જ્યાં કોઈ ઠેકાણાં, લઈને બે ઘડી વિસામો ત્યાં રહે પાછો તું દોડતો
તારા અનુભવ વિનાનો, નથી રે કોઈ માનવી તો જગમાં
માને માનવ મજબૂત તો પોતાને, મજબૂર તારી આગળ તોય રહેતો
Gujarati Bhajan no. 5397 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તને કેમ કરીને સમજાવું રે મનવા, તને કેમ કરી સમજાવું
ફરી ફરીને રે જગમાં, ઉપાધિ ને ઉપાધિ, ઊભી રહે તું કરતું ને કરતું
તને કેમ કરીને અટકાવું રે મનવા, તને કેમ કરીને સમજાવું
દુનિયાના રંગ તો છે રે જુદા, તારા ઢંગ તો છે જુદા ને જુદા
સંકળાયા છીએ જગમાં તો જીવનમાં જ્યાં, આપણે સાથે ને સાથે
કોશિશો ને કોશિશો કરી કરી, તને હું તો સમજાવું
છોડે ના તું તારા રે રસ્તા, ઉપાધિ ઊભી કરે, તું તો સદા
તું તારી મસ્તી નથી રે છોડતો, રાહ સમય તો નથી કાંઈ જોવાનો
નથી કાંઈ હાર્યો રે તું વળતો, નથી કાંઈ તું થાકીને તો બેસતો
પીડાઓથી રહે ભલે તું ઘેરાયેલો, લંગડાતો ને લંગડાતો રહે તોય તું દોડતો
તને ગમે જ્યાં કોઈ ઠેકાણાં, લઈને બે ઘડી વિસામો ત્યાં રહે પાછો તું દોડતો
તારા અનુભવ વિનાનો, નથી રે કોઈ માનવી તો જગમાં
માને માનવ મજબૂત તો પોતાને, મજબૂર તારી આગળ તોય રહેતો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tanē kēma karīnē samajāvuṁ rē manavā, tanē kēma karī samajāvuṁ
pharī pharīnē rē jagamāṁ, upādhi nē upādhi, ūbhī rahē tuṁ karatuṁ nē karatuṁ
tanē kēma karīnē aṭakāvuṁ rē manavā, tanē kēma karīnē samajāvuṁ
duniyānā raṁga tō chē rē judā, tārā ḍhaṁga tō chē judā nē judā
saṁkalāyā chīē jagamāṁ tō jīvanamāṁ jyāṁ, āpaṇē sāthē nē sāthē
kōśiśō nē kōśiśō karī karī, tanē huṁ tō samajāvuṁ
chōḍē nā tuṁ tārā rē rastā, upādhi ūbhī karē, tuṁ tō sadā
tuṁ tārī mastī nathī rē chōḍatō, rāha samaya tō nathī kāṁī jōvānō
nathī kāṁī hāryō rē tuṁ valatō, nathī kāṁī tuṁ thākīnē tō bēsatō
pīḍāōthī rahē bhalē tuṁ ghērāyēlō, laṁgaḍātō nē laṁgaḍātō rahē tōya tuṁ dōḍatō
tanē gamē jyāṁ kōī ṭhēkāṇāṁ, laīnē bē ghaḍī visāmō tyāṁ rahē pāchō tuṁ dōḍatō
tārā anubhava vinānō, nathī rē kōī mānavī tō jagamāṁ
mānē mānava majabūta tō pōtānē, majabūra tārī āgala tōya rahētō
First...53915392539353945395...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall