Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5484 | Date: 16-Sep-1994
જાવું છે રે જાવું છું, કરી કંઈક સીમાઓને તો પાર મારે મારા જીવનના સ્વામીને તો મળવા જાવું છે
Jāvuṁ chē rē jāvuṁ chuṁ, karī kaṁīka sīmāōnē tō pāra mārē mārā jīvananā svāmīnē tō malavā jāvuṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 5484 | Date: 16-Sep-1994

જાવું છે રે જાવું છું, કરી કંઈક સીમાઓને તો પાર મારે મારા જીવનના સ્વામીને તો મળવા જાવું છે

  No Audio

jāvuṁ chē rē jāvuṁ chuṁ, karī kaṁīka sīmāōnē tō pāra mārē mārā jīvananā svāmīnē tō malavā jāvuṁ chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1994-09-16 1994-09-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=983 જાવું છે રે જાવું છું, કરી કંઈક સીમાઓને તો પાર મારે મારા જીવનના સ્વામીને તો મળવા જાવું છે જાવું છે રે જાવું છું, કરી કંઈક સીમાઓને તો પાર મારે મારા જીવનના સ્વામીને તો મળવા જાવું છે

રહી કંઈક સીમાઓની અંદર, નહીં એને મળી શકાય - કરવી પડશે એને રે પાર

દુઃખદર્દની સીમાઓની અંદર તો, નહીં રહી શકાય - કરવી પડશે...

સુખ દુઃખની સીમાઓની અંદર તો, નહીં રહી શકાય - કરવી પડશે...

જ્ઞાન ને અજ્ઞાનની સીમાઓનાં બંધન, નહીં સ્વીકારાય - કરવી પડશે...

લોભ-લાલચની સીમા, જોજે બંધન ના બની જાય - કરવી પડશે...

અહં ને અભિમાનની સીમાઓને, જોજે ના અટકાવી જાય - કરવી પડશે...

શોક ને મોહની સીમા, જોજે, પગ તારા બાંધી ના જાય - કરવી પડશે...

ગરીબાઈને દુર્બળતાની સીમા, જોજે અટકાવી ના જાય - કરવી પડશે...

સ્નેહ અને સંકોચની સીમામાં પુરાઈ નહીં રહેવાય - કરવી પડશે...

પ્રવેશી ધ્યાનની સીમામાં, જાવું પડશે, ધ્યાનની સીમાની પાર - કરવી પડશે..
View Original Increase Font Decrease Font


જાવું છે રે જાવું છું, કરી કંઈક સીમાઓને તો પાર મારે મારા જીવનના સ્વામીને તો મળવા જાવું છે

રહી કંઈક સીમાઓની અંદર, નહીં એને મળી શકાય - કરવી પડશે એને રે પાર

દુઃખદર્દની સીમાઓની અંદર તો, નહીં રહી શકાય - કરવી પડશે...

સુખ દુઃખની સીમાઓની અંદર તો, નહીં રહી શકાય - કરવી પડશે...

જ્ઞાન ને અજ્ઞાનની સીમાઓનાં બંધન, નહીં સ્વીકારાય - કરવી પડશે...

લોભ-લાલચની સીમા, જોજે બંધન ના બની જાય - કરવી પડશે...

અહં ને અભિમાનની સીમાઓને, જોજે ના અટકાવી જાય - કરવી પડશે...

શોક ને મોહની સીમા, જોજે, પગ તારા બાંધી ના જાય - કરવી પડશે...

ગરીબાઈને દુર્બળતાની સીમા, જોજે અટકાવી ના જાય - કરવી પડશે...

સ્નેહ અને સંકોચની સીમામાં પુરાઈ નહીં રહેવાય - કરવી પડશે...

પ્રવેશી ધ્યાનની સીમામાં, જાવું પડશે, ધ્યાનની સીમાની પાર - કરવી પડશે..
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jāvuṁ chē rē jāvuṁ chuṁ, karī kaṁīka sīmāōnē tō pāra mārē mārā jīvananā svāmīnē tō malavā jāvuṁ chē

rahī kaṁīka sīmāōnī aṁdara, nahīṁ ēnē malī śakāya - karavī paḍaśē ēnē rē pāra

duḥkhadardanī sīmāōnī aṁdara tō, nahīṁ rahī śakāya - karavī paḍaśē...

sukha duḥkhanī sīmāōnī aṁdara tō, nahīṁ rahī śakāya - karavī paḍaśē...

jñāna nē ajñānanī sīmāōnāṁ baṁdhana, nahīṁ svīkārāya - karavī paḍaśē...

lōbha-lālacanī sīmā, jōjē baṁdhana nā banī jāya - karavī paḍaśē...

ahaṁ nē abhimānanī sīmāōnē, jōjē nā aṭakāvī jāya - karavī paḍaśē...

śōka nē mōhanī sīmā, jōjē, paga tārā bāṁdhī nā jāya - karavī paḍaśē...

garībāīnē durbalatānī sīmā, jōjē aṭakāvī nā jāya - karavī paḍaśē...

snēha anē saṁkōcanī sīmāmāṁ purāī nahīṁ rahēvāya - karavī paḍaśē...

pravēśī dhyānanī sīmāmāṁ, jāvuṁ paḍaśē, dhyānanī sīmānī pāra - karavī paḍaśē..
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5484 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...547954805481...Last