BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5484 | Date: 16-Sep-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

જાવું છે રે જાવું છું, કરી કંઈક સીમાઓને તો પાર મારે મારા જીવનના સ્વામીને તો મળવા જાવું છે

  No Audio

Javu Che Re Javu Che,Kari Kaik Seemaona To Par ,Mare Mara Jivanna Swamine To Malva Javu Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1994-09-16 1994-09-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=983 જાવું છે રે જાવું છું, કરી કંઈક સીમાઓને તો પાર મારે મારા જીવનના સ્વામીને તો મળવા જાવું છે જાવું છે રે જાવું છું, કરી કંઈક સીમાઓને તો પાર મારે મારા જીવનના સ્વામીને તો મળવા જાવું છે
રહી કંઈક સીમાઓની અંદર, નહીં એને મળી શકાય - કરવી પડશે એને રે પાર
દુઃખદર્દની સીમાઓની અંદર તો, નહીં રહી શકાય - કરવી પડશે...
સુખ દુઃખની સીમાઓની અંદર તો, નહીં રહી શકાય - કરવી પડશે...
જ્ઞાન ને અજ્ઞાનની સીમાઓનાં બંધન, નહીં સ્વીકારાય - કરવી પડશે...
લોભ-લાલચની સીમા, જોજે બંધન ના બની જાય - કરવી પડશે...
અહં ને અભિમાનની સીમાઓને, જોજે ના અટકાવી જાય - કરવી પડશે...
શોક ને મોહની સીમા, જોજે, પગ તારા બાંધી ના જાય - કરવી પડશે...
ગરીબાઈને દુર્બળતાની સીમા, જોજે અટકાવી ના જાય - કરવી પડશે...
સ્નેહ અને સંકોચની સીમામાં પુરાઈ નહીં રહેવાય - કરવી પડશે...
પ્રવેશી ધ્યાનની સીમામાં, જાવું પડશે, ધ્યાનની સીમાની પાર - કરવી પડશે..
Gujarati Bhajan no. 5484 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જાવું છે રે જાવું છું, કરી કંઈક સીમાઓને તો પાર મારે મારા જીવનના સ્વામીને તો મળવા જાવું છે
રહી કંઈક સીમાઓની અંદર, નહીં એને મળી શકાય - કરવી પડશે એને રે પાર
દુઃખદર્દની સીમાઓની અંદર તો, નહીં રહી શકાય - કરવી પડશે...
સુખ દુઃખની સીમાઓની અંદર તો, નહીં રહી શકાય - કરવી પડશે...
જ્ઞાન ને અજ્ઞાનની સીમાઓનાં બંધન, નહીં સ્વીકારાય - કરવી પડશે...
લોભ-લાલચની સીમા, જોજે બંધન ના બની જાય - કરવી પડશે...
અહં ને અભિમાનની સીમાઓને, જોજે ના અટકાવી જાય - કરવી પડશે...
શોક ને મોહની સીમા, જોજે, પગ તારા બાંધી ના જાય - કરવી પડશે...
ગરીબાઈને દુર્બળતાની સીમા, જોજે અટકાવી ના જાય - કરવી પડશે...
સ્નેહ અને સંકોચની સીમામાં પુરાઈ નહીં રહેવાય - કરવી પડશે...
પ્રવેશી ધ્યાનની સીમામાં, જાવું પડશે, ધ્યાનની સીમાની પાર - કરવી પડશે..
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jāvuṁ chē rē jāvuṁ chuṁ, karī kaṁīka sīmāōnē tō pāra mārē mārā jīvananā svāmīnē tō malavā jāvuṁ chē
rahī kaṁīka sīmāōnī aṁdara, nahīṁ ēnē malī śakāya - karavī paḍaśē ēnē rē pāra
duḥkhadardanī sīmāōnī aṁdara tō, nahīṁ rahī śakāya - karavī paḍaśē...
sukha duḥkhanī sīmāōnī aṁdara tō, nahīṁ rahī śakāya - karavī paḍaśē...
jñāna nē ajñānanī sīmāōnāṁ baṁdhana, nahīṁ svīkārāya - karavī paḍaśē...
lōbha-lālacanī sīmā, jōjē baṁdhana nā banī jāya - karavī paḍaśē...
ahaṁ nē abhimānanī sīmāōnē, jōjē nā aṭakāvī jāya - karavī paḍaśē...
śōka nē mōhanī sīmā, jōjē, paga tārā bāṁdhī nā jāya - karavī paḍaśē...
garībāīnē durbalatānī sīmā, jōjē aṭakāvī nā jāya - karavī paḍaśē...
snēha anē saṁkōcanī sīmāmāṁ purāī nahīṁ rahēvāya - karavī paḍaśē...
pravēśī dhyānanī sīmāmāṁ, jāvuṁ paḍaśē, dhyānanī sīmānī pāra - karavī paḍaśē..
First...54815482548354845485...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall