BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5564 | Date: 28-Nov-1994
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે જીવન એ તો, મારી જિંદગી (2)

  No Audio

Che Jivan Eto, Maari Jindagi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1994-11-28 1994-11-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1063 છે જીવન એ તો, મારી જિંદગી (2) છે જીવન એ તો, મારી જિંદગી (2)
છે શ્વાસ જ્યાં સુધી આ તનમાં, ત્યાં સુધી છે પાસે મારી જિંદગી
છે જીવવાની એને તો મારે, તોયે જીવી નથી શક્તો મારી રીતે જિંદગી
છે મુશ્કેલીથી એ તો ભરેલી, સામના વિના નથી વીતી મારી જિંદગી
છે જિંદગી તો મારી, કરતા રહ્યાં છે એના પર અન્ય કાબૂ ને દાવા, છે એવી મારી જિંદગી
છે જિંદગી જેણે દીધી, છૂટ એણે વધુ દીધી, પકડ એના ઉપર અન્યએ ના છોડી
છે જિંદગી સગાઈઓથી ભરેલી, છે જિંદગી સાથે તો સગાઈ તો મારી
છે જિંદગી આ એવી, નથી પૂરી એ થઈ જાતી, પડશે કરવી નવી જિંદગીની તૈયારી
છે જેવી એ તો જેવી રહી લાગી, સદા તોયે એ તો પ્યારી ને પ્યારી
Gujarati Bhajan no. 5564 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે જીવન એ તો, મારી જિંદગી (2)
છે શ્વાસ જ્યાં સુધી આ તનમાં, ત્યાં સુધી છે પાસે મારી જિંદગી
છે જીવવાની એને તો મારે, તોયે જીવી નથી શક્તો મારી રીતે જિંદગી
છે મુશ્કેલીથી એ તો ભરેલી, સામના વિના નથી વીતી મારી જિંદગી
છે જિંદગી તો મારી, કરતા રહ્યાં છે એના પર અન્ય કાબૂ ને દાવા, છે એવી મારી જિંદગી
છે જિંદગી જેણે દીધી, છૂટ એણે વધુ દીધી, પકડ એના ઉપર અન્યએ ના છોડી
છે જિંદગી સગાઈઓથી ભરેલી, છે જિંદગી સાથે તો સગાઈ તો મારી
છે જિંદગી આ એવી, નથી પૂરી એ થઈ જાતી, પડશે કરવી નવી જિંદગીની તૈયારી
છે જેવી એ તો જેવી રહી લાગી, સદા તોયે એ તો પ્યારી ને પ્યારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē jīvana ē tō, mārī jiṁdagī (2)
chē śvāsa jyāṁ sudhī ā tanamāṁ, tyāṁ sudhī chē pāsē mārī jiṁdagī
chē jīvavānī ēnē tō mārē, tōyē jīvī nathī śaktō mārī rītē jiṁdagī
chē muśkēlīthī ē tō bharēlī, sāmanā vinā nathī vītī mārī jiṁdagī
chē jiṁdagī tō mārī, karatā rahyāṁ chē ēnā para anya kābū nē dāvā, chē ēvī mārī jiṁdagī
chē jiṁdagī jēṇē dīdhī, chūṭa ēṇē vadhu dīdhī, pakaḍa ēnā upara anyaē nā chōḍī
chē jiṁdagī sagāīōthī bharēlī, chē jiṁdagī sāthē tō sagāī tō mārī
chē jiṁdagī ā ēvī, nathī pūrī ē thaī jātī, paḍaśē karavī navī jiṁdagīnī taiyārī
chē jēvī ē tō jēvī rahī lāgī, sadā tōyē ē tō pyārī nē pyārī
First...55615562556355645565...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall