Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 5583 | Date: 14-Dec-1994
દૂરને દૂર (2) રહ્યાં છો પ્રભુ કેમ તમે મારાથી તો દૂર ને દૂર
Dūranē dūra (2) rahyāṁ chō prabhu kēma tamē mārāthī tō dūra nē dūra

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 5583 | Date: 14-Dec-1994

દૂરને દૂર (2) રહ્યાં છો પ્રભુ કેમ તમે મારાથી તો દૂર ને દૂર

  No Audio

dūranē dūra (2) rahyāṁ chō prabhu kēma tamē mārāthī tō dūra nē dūra

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1994-12-14 1994-12-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1082 દૂરને દૂર (2) રહ્યાં છો પ્રભુ કેમ તમે મારાથી તો દૂર ને દૂર દૂરને દૂર (2) રહ્યાં છો પ્રભુ કેમ તમે મારાથી તો દૂર ને દૂર

કર્યું છે એવું મેં શું, જીવનમાં બની ગયા છે, મારા કાજે આવા રે ક્રૂર

છીએ અમે માંદલા ને માયકાંગલા, જીવનમાં અમે તો જરૂર

શાને દેખાડો છો, અમારા ઉપર તમે આવું તો શૂર

જાગતાને જાગતા, ઊઠતાંને ઊઠતાં અમારા હૈયે, તમારા કાજે ભાવના પૂર

બનાવી દીધાં છે, થયા છીએ અમે સંજોગોથી તો મજબૂર

અમારા પ્રેમથી બનાવી દેશું, અમે ભી તને તો મજબૂર

જીવન હશે અમારું તો જેવુંને જેવું, જાણીએ છીએ અમે તો એટલું

લેશું જ્યાં નામ તમારું પ્રેમથી બની જાશે, જીવન અમારું ત્યાં સુમધુર

ભલે મળ્યા નથી અમે રે તને, ખોઈ નથી હૈયેથી હામ તો અમે

છે હૈયે હામ તો ભરી, એક દિવસ મળશું આપણે જરૂર

કર્યા છે ગૂના જીવનમાં તો ઘણા, છે હૈયે અમારા આશા તો ભરી

કરી દેશે માફ, દેશે અમને માફી, કરશે માફ અમારા બધા કસૂર
View Original Increase Font Decrease Font


દૂરને દૂર (2) રહ્યાં છો પ્રભુ કેમ તમે મારાથી તો દૂર ને દૂર

કર્યું છે એવું મેં શું, જીવનમાં બની ગયા છે, મારા કાજે આવા રે ક્રૂર

છીએ અમે માંદલા ને માયકાંગલા, જીવનમાં અમે તો જરૂર

શાને દેખાડો છો, અમારા ઉપર તમે આવું તો શૂર

જાગતાને જાગતા, ઊઠતાંને ઊઠતાં અમારા હૈયે, તમારા કાજે ભાવના પૂર

બનાવી દીધાં છે, થયા છીએ અમે સંજોગોથી તો મજબૂર

અમારા પ્રેમથી બનાવી દેશું, અમે ભી તને તો મજબૂર

જીવન હશે અમારું તો જેવુંને જેવું, જાણીએ છીએ અમે તો એટલું

લેશું જ્યાં નામ તમારું પ્રેમથી બની જાશે, જીવન અમારું ત્યાં સુમધુર

ભલે મળ્યા નથી અમે રે તને, ખોઈ નથી હૈયેથી હામ તો અમે

છે હૈયે હામ તો ભરી, એક દિવસ મળશું આપણે જરૂર

કર્યા છે ગૂના જીવનમાં તો ઘણા, છે હૈયે અમારા આશા તો ભરી

કરી દેશે માફ, દેશે અમને માફી, કરશે માફ અમારા બધા કસૂર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dūranē dūra (2) rahyāṁ chō prabhu kēma tamē mārāthī tō dūra nē dūra

karyuṁ chē ēvuṁ mēṁ śuṁ, jīvanamāṁ banī gayā chē, mārā kājē āvā rē krūra

chīē amē māṁdalā nē māyakāṁgalā, jīvanamāṁ amē tō jarūra

śānē dēkhāḍō chō, amārā upara tamē āvuṁ tō śūra

jāgatānē jāgatā, ūṭhatāṁnē ūṭhatāṁ amārā haiyē, tamārā kājē bhāvanā pūra

banāvī dīdhāṁ chē, thayā chīē amē saṁjōgōthī tō majabūra

amārā prēmathī banāvī dēśuṁ, amē bhī tanē tō majabūra

jīvana haśē amāruṁ tō jēvuṁnē jēvuṁ, jāṇīē chīē amē tō ēṭaluṁ

lēśuṁ jyāṁ nāma tamāruṁ prēmathī banī jāśē, jīvana amāruṁ tyāṁ sumadhura

bhalē malyā nathī amē rē tanē, khōī nathī haiyēthī hāma tō amē

chē haiyē hāma tō bharī, ēka divasa malaśuṁ āpaṇē jarūra

karyā chē gūnā jīvanamāṁ tō ghaṇā, chē haiyē amārā āśā tō bharī

karī dēśē māpha, dēśē amanē māphī, karaśē māpha amārā badhā kasūra
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 5583 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...557855795580...Last