BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 506 | Date: 22-Aug-1986
   Text Size Increase Font Decrease Font

ગજવી દો આકાશ, સૌ ભેગા મળીને કરીને નાદ

  Audio

Gajvi Do Akash, Sau Bhega Mali Ne Karine Naad

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)


1986-08-22 1986-08-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11495 ગજવી દો આકાશ, સૌ ભેગા મળીને કરીને નાદ ગજવી દો આકાશ, સૌ ભેગા મળીને કરીને નાદ
   સૌ સાથે મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
લેતી એ તો સંભાળ સૌની, ન જોતી દિન કે રાત
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
રાક્ષસોને મારી, દેવોને તારી, કરતી એ જગનો ઉદ્ધાર
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
ભૂલો સદાએ માફ કરી, કરતી એ જગ ઉપર ઉપકાર
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
વાર ન કરતી સહાય કરતા, પડતો જ્યાં ભક્તોનો સાદ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
તાર્યા છે જ્યાં અનેકને, એમાં તું સંદેહ ન રાખ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
દીન દુઃખિયાના દુઃખ દૂર કરતી, સૂણીને એની ફરિયાદ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
શાંતિ ઝંખતા બાળની, સદા સાચો વિસામો છે માત
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
પીડિતો ને નિરાધારની છે એ સાચી રક્ષણહાર
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
દીધા છે દર્શન ‘મા’ કંઈકને, એમાં હવે તું મારી ગણતરી કરાવ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
https://www.youtube.com/watch?v=7NB-d-MrZvg
Gujarati Bhajan no. 506 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ગજવી દો આકાશ, સૌ ભેગા મળીને કરીને નાદ
   સૌ સાથે મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
લેતી એ તો સંભાળ સૌની, ન જોતી દિન કે રાત
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
રાક્ષસોને મારી, દેવોને તારી, કરતી એ જગનો ઉદ્ધાર
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
ભૂલો સદાએ માફ કરી, કરતી એ જગ ઉપર ઉપકાર
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
વાર ન કરતી સહાય કરતા, પડતો જ્યાં ભક્તોનો સાદ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
તાર્યા છે જ્યાં અનેકને, એમાં તું સંદેહ ન રાખ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
દીન દુઃખિયાના દુઃખ દૂર કરતી, સૂણીને એની ફરિયાદ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
શાંતિ ઝંખતા બાળની, સદા સાચો વિસામો છે માત
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
પીડિતો ને નિરાધારની છે એ સાચી રક્ષણહાર
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
દીધા છે દર્શન ‘મા’ કંઈકને, એમાં હવે તું મારી ગણતરી કરાવ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
gajavī dō ākāśa, sau bhēgā malīnē karīnē nāda
   sau sāthē malīnē bōlō, jaya jaya sidhdhaaṁbē māta
lētī ē tō saṁbhāla saunī, na jōtī dina kē rāta
   sau bhēgā malīnē bōlō, jaya jaya sidhdhaaṁbē māta
rākṣasōnē mārī, dēvōnē tārī, karatī ē jaganō uddhāra
   sau bhēgā malīnē bōlō, jaya jaya sidhdhaaṁbē māta
bhūlō sadāē māpha karī, karatī ē jaga upara upakāra
   sau bhēgā malīnē bōlō, jaya jaya sidhdhaaṁbē māta
vāra na karatī sahāya karatā, paḍatō jyāṁ bhaktōnō sāda
   sau bhēgā malīnē bōlō, jaya jaya sidhdhaaṁbē māta
tāryā chē jyāṁ anēkanē, ēmāṁ tuṁ saṁdēha na rākha
   sau bhēgā malīnē bōlō, jaya jaya sidhdhaaṁbē māta
dīna duḥkhiyānā duḥkha dūra karatī, sūṇīnē ēnī phariyāda
   sau bhēgā malīnē bōlō, jaya jaya sidhdhaaṁbē māta
śāṁti jhaṁkhatā bālanī, sadā sācō visāmō chē māta
   sau bhēgā malīnē bōlō, jaya jaya sidhdhaaṁbē māta
pīḍitō nē nirādhāranī chē ē sācī rakṣaṇahāra
   sau bhēgā malīnē bōlō, jaya jaya sidhdhaaṁbē māta
dīdhā chē darśana ‘mā' kaṁīkanē, ēmāṁ havē tuṁ mārī gaṇatarī karāva
   sau bhēgā malīnē bōlō, jaya jaya sidhdhaaṁbē māta

Explanation in English
This Gujarati Bhajan he has dedicated to the Eternal Mother singing her glory and greeting enthusiastically by hailing the Eternal Mother.

Let's all together roar in the sky, and create sounds.
Let's all come together and hail Jai Jai Siddhambe Mata! (Eternal Mother)
She takes care of everyone, never sees day or night.
Let's all come together and hail Jai Jai Siddhambe Mata!
Killed the demon's, saved the God's and saved the world.
Let's all come together and hail Jai Jai Siddhambe Mata!
Mistakes she always forgives, and obliges the whole world.
Let's all come together and hail Jai Jai Siddhambe Mata!
Never takes time to support, helps without fail whenever the devotee's call.
Let's all come together and hail Jai Jai Siddhambe Mata!
She has graced and saved many, so don't keep doubt in it.
Let's all come together and hail Jai Jai Siddhambe Mata!
Removes all the pain's of needy and poor, listening to their complaints.
Let's all come together and hail Jai Jai Siddhambe Mata!
The child who is longing for peace, shall get true rest and peace with the Divine Mother.
Let's all come together and hail Jai Jai Siddhambe Mata!
She is the true protector of the helpless victims.
Let's all come together and hail Jai Jai Siddhambe Mata!
O'Mother you have given your vision to many, now count me in it too.
Let's all come together and hail Jai Jai Siddhambe Mata!

ગજવી દો આકાશ, સૌ ભેગા મળીને કરીને નાદગજવી દો આકાશ, સૌ ભેગા મળીને કરીને નાદ
   સૌ સાથે મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
લેતી એ તો સંભાળ સૌની, ન જોતી દિન કે રાત
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
રાક્ષસોને મારી, દેવોને તારી, કરતી એ જગનો ઉદ્ધાર
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
ભૂલો સદાએ માફ કરી, કરતી એ જગ ઉપર ઉપકાર
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
વાર ન કરતી સહાય કરતા, પડતો જ્યાં ભક્તોનો સાદ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
તાર્યા છે જ્યાં અનેકને, એમાં તું સંદેહ ન રાખ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
દીન દુઃખિયાના દુઃખ દૂર કરતી, સૂણીને એની ફરિયાદ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
શાંતિ ઝંખતા બાળની, સદા સાચો વિસામો છે માત
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
પીડિતો ને નિરાધારની છે એ સાચી રક્ષણહાર
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
દીધા છે દર્શન ‘મા’ કંઈકને, એમાં હવે તું મારી ગણતરી કરાવ
   સૌ ભેગા મળીને બોલો, જય જય સિધ્ધઅંબે માત
1986-08-22https://i.ytimg.com/vi/7NB-d-MrZvg/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=7NB-d-MrZvg
First...506507508509510...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall