Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 548 | Date: 06-Oct-1986
ઝંખી-ઝંખી હું તો ઝૂરી રહ્યો, દર્શન તારા હજી થયા નથી
Jhaṁkhī-jhaṁkhī huṁ tō jhūrī rahyō, darśana tārā hajī thayā nathī

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 548 | Date: 06-Oct-1986

ઝંખી-ઝંખી હું તો ઝૂરી રહ્યો, દર્શન તારા હજી થયા નથી

  No Audio

jhaṁkhī-jhaṁkhī huṁ tō jhūrī rahyō, darśana tārā hajī thayā nathī

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1986-10-06 1986-10-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11537 ઝંખી-ઝંખી હું તો ઝૂરી રહ્યો, દર્શન તારા હજી થયા નથી ઝંખી-ઝંખી હું તો ઝૂરી રહ્યો, દર્શન તારા હજી થયા નથી

વિયોગે હું તો તડપી રહ્યો, તોય હૈયે ભાવ પૂરા જાગ્યા નથી

કોશિશ ઘણી હું તો કરતો રહ્યો, કૃપા તારી સમજ્યો નથી

આવ્યો છું જ્યાં હું જગમાં, જગની માયા હજી છૂટી નથી

સંસારમાં હું ઘણો ખૂંપી ગયો, સંસાર હૈયેથી છૂટયો નથી

કીધા કર્મો હું ભોગવી રહ્યો, કર્મો મારા હજી ખૂટયા નથી

રહ્યો હું તો એવો ને એવો, હજી હું તો સુધર્યો નથી

કહેવું તને શું હવે તો માડી, આદત મારી હું તો ભૂલ્યો નથી

રસ્તે હું તો અટવાતો રહ્યો, રસ્તો સાચો મને સૂજ્યો નથી

દીધું તેં તો મુજને ઘણું, માગવાનું હજી હું તો ચૂક્યો નથી

માગતો હું તો સદા રહ્યો, માગતાં હું તો અટક્યો નથી

આશા હૈયે ભરી છે ઘણી, હજી હું તો સફળ થયો નથી
View Original Increase Font Decrease Font


ઝંખી-ઝંખી હું તો ઝૂરી રહ્યો, દર્શન તારા હજી થયા નથી

વિયોગે હું તો તડપી રહ્યો, તોય હૈયે ભાવ પૂરા જાગ્યા નથી

કોશિશ ઘણી હું તો કરતો રહ્યો, કૃપા તારી સમજ્યો નથી

આવ્યો છું જ્યાં હું જગમાં, જગની માયા હજી છૂટી નથી

સંસારમાં હું ઘણો ખૂંપી ગયો, સંસાર હૈયેથી છૂટયો નથી

કીધા કર્મો હું ભોગવી રહ્યો, કર્મો મારા હજી ખૂટયા નથી

રહ્યો હું તો એવો ને એવો, હજી હું તો સુધર્યો નથી

કહેવું તને શું હવે તો માડી, આદત મારી હું તો ભૂલ્યો નથી

રસ્તે હું તો અટવાતો રહ્યો, રસ્તો સાચો મને સૂજ્યો નથી

દીધું તેં તો મુજને ઘણું, માગવાનું હજી હું તો ચૂક્યો નથી

માગતો હું તો સદા રહ્યો, માગતાં હું તો અટક્યો નથી

આશા હૈયે ભરી છે ઘણી, હજી હું તો સફળ થયો નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jhaṁkhī-jhaṁkhī huṁ tō jhūrī rahyō, darśana tārā hajī thayā nathī

viyōgē huṁ tō taḍapī rahyō, tōya haiyē bhāva pūrā jāgyā nathī

kōśiśa ghaṇī huṁ tō karatō rahyō, kr̥pā tārī samajyō nathī

āvyō chuṁ jyāṁ huṁ jagamāṁ, jaganī māyā hajī chūṭī nathī

saṁsāramāṁ huṁ ghaṇō khūṁpī gayō, saṁsāra haiyēthī chūṭayō nathī

kīdhā karmō huṁ bhōgavī rahyō, karmō mārā hajī khūṭayā nathī

rahyō huṁ tō ēvō nē ēvō, hajī huṁ tō sudharyō nathī

kahēvuṁ tanē śuṁ havē tō māḍī, ādata mārī huṁ tō bhūlyō nathī

rastē huṁ tō aṭavātō rahyō, rastō sācō manē sūjyō nathī

dīdhuṁ tēṁ tō mujanē ghaṇuṁ, māgavānuṁ hajī huṁ tō cūkyō nathī

māgatō huṁ tō sadā rahyō, māgatāṁ huṁ tō aṭakyō nathī

āśā haiyē bharī chē ghaṇī, hajī huṁ tō saphala thayō nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji is in self realising and introspecting his devotion as still he is unable to view the Lord. So he is becoming quite eager and impatient to view the Divine and elaborating on the pains which he is going through

Kakaji is requesting

Longing and waiting since quite long time, I am tired still I have not got your vision.

I am suffering due to weaning, but still in your heart no warmth and hopes have arisen.

I am trying a lot again and again but couldn't understand your grace.

From where I have come in this world, the love for the world is still not released.

I got lost in this world but this world, has not left from my heart.

I am still suffering my Karma's (deeds), my Karma (Deeds) has not broken yet.

I have still remained the same, I have not improved still.

What shall I tell you now O' Mother! I haven't forgotten my habits.

I was stuck on the road, I have still not got the correct road.

You have always given me a lot, I have never failed to ask.

I frequently have kept on demanding, never did I stuck while demanding.

There are lot of hope's filled in my heart but I have not succeeded yet.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 548 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...547548549...Last