Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 699 | Date: 07-Feb-1987
ઘસડાઈ વિકારે જગમાં ફર્યો ખૂબ તું
Ghasaḍāī vikārē jagamāṁ pharyō khūba tuṁ

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

Hymn No. 699 | Date: 07-Feb-1987

ઘસડાઈ વિકારે જગમાં ફર્યો ખૂબ તું

  No Audio

ghasaḍāī vikārē jagamāṁ pharyō khūba tuṁ

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)

1987-02-07 1987-02-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11688 ઘસડાઈ વિકારે જગમાં ફર્યો ખૂબ તું ઘસડાઈ વિકારે જગમાં ફર્યો ખૂબ તું

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

ભરાઈ ક્રોધે, મેળવ્યા તો તે ઝઘડા

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

ડૂબી કામમાં, ખોઈ તે તો જિંદગી

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

લપટાઈ લોભે, ભૂલ્યો તું માણસાઈ

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

લલચાઈ મોહમાં, ભૂલ્યો તું તો સચ્ચાઈ

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

છકીને મદમાં, રહ્યો સદા તું બહેકી

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

જલીને ઈર્ષ્યામાં, હોળી હૈયે તો સળગી

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

સુકાઈ હૈયે જ્યાં તો દયા, ક્ષમા ભાગી ત્યાંથી

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

ડૂબીને ક્રૂરતામાં, માનવતાને તેં તો રહેંસી

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

જગમાં ફરી ફરી, ખોઈ જિંદગી, ના મેળવ્યું કંઈ

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું
View Original Increase Font Decrease Font


ઘસડાઈ વિકારે જગમાં ફર્યો ખૂબ તું

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

ભરાઈ ક્રોધે, મેળવ્યા તો તે ઝઘડા

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

ડૂબી કામમાં, ખોઈ તે તો જિંદગી

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

લપટાઈ લોભે, ભૂલ્યો તું માણસાઈ

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

લલચાઈ મોહમાં, ભૂલ્યો તું તો સચ્ચાઈ

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

છકીને મદમાં, રહ્યો સદા તું બહેકી

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

જલીને ઈર્ષ્યામાં, હોળી હૈયે તો સળગી

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

સુકાઈ હૈયે જ્યાં તો દયા, ક્ષમા ભાગી ત્યાંથી

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

ડૂબીને ક્રૂરતામાં, માનવતાને તેં તો રહેંસી

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું

જગમાં ફરી ફરી, ખોઈ જિંદગી, ના મેળવ્યું કંઈ

   આખર તો તેં મેળવ્યું શું, ખોયું શું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ghasaḍāī vikārē jagamāṁ pharyō khūba tuṁ

   ākhara tō tēṁ mēlavyuṁ śuṁ, khōyuṁ śuṁ

bharāī krōdhē, mēlavyā tō tē jhaghaḍā

   ākhara tō tēṁ mēlavyuṁ śuṁ, khōyuṁ śuṁ

ḍūbī kāmamāṁ, khōī tē tō jiṁdagī

   ākhara tō tēṁ mēlavyuṁ śuṁ, khōyuṁ śuṁ

lapaṭāī lōbhē, bhūlyō tuṁ māṇasāī

   ākhara tō tēṁ mēlavyuṁ śuṁ, khōyuṁ śuṁ

lalacāī mōhamāṁ, bhūlyō tuṁ tō saccāī

   ākhara tō tēṁ mēlavyuṁ śuṁ, khōyuṁ śuṁ

chakīnē madamāṁ, rahyō sadā tuṁ bahēkī

   ākhara tō tēṁ mēlavyuṁ śuṁ, khōyuṁ śuṁ

jalīnē īrṣyāmāṁ, hōlī haiyē tō salagī

   ākhara tō tēṁ mēlavyuṁ śuṁ, khōyuṁ śuṁ

sukāī haiyē jyāṁ tō dayā, kṣamā bhāgī tyāṁthī

   ākhara tō tēṁ mēlavyuṁ śuṁ, khōyuṁ śuṁ

ḍūbīnē krūratāmāṁ, mānavatānē tēṁ tō rahēṁsī

   ākhara tō tēṁ mēlavyuṁ śuṁ, khōyuṁ śuṁ

jagamāṁ pharī pharī, khōī jiṁdagī, nā mēlavyuṁ kaṁī

   ākhara tō tēṁ mēlavyuṁ śuṁ, khōyuṁ śuṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia, fondly called Kaka, directs one to introspect about their inherent values and qualities and implications of it.

He is saying...

Dragging your life with your shortcomings, you wander a lot,

In the end what did you achieve and what did you lose.

Filled with anger, you got involved in many fights,

In the end what did you achieve and what did you lose.

Drowning in desires, you actually lost your life,

In the end what did you achieve and what did you lose.

Wrapped in greed, you forgot humanity,

In the end what did you achieve and what did you lose.

Swept in temptation, you forgot the truth,

In the end what did you achieve and what did you lose.

Filled with ego, you got mislead,

In the end what did you achieve and what did you lose.

Burning in jealousy, you created fire in your heart,

In the end what did you achieve and what did you lose.

Since, kindness dried in your heart, forgiveness disappeared from there,

In the end what did you achieve and what did you lose.

Buried in cruelty, you killed humanity in you,

In the end what did you achieve and what did you lose.

Wandering in this world, you lost your life,

In the end what did you achieve and what did you lose.

Kaka is directing to think about all the and many disorders like greed, jealousy, desires, anger... in us and where it is leading us. We are no where in the vicinity of Godliness. Unless we make sincere efforts to change ourselves first, we are surely not reaching anywhere near spiritual path., forget the growth.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 699 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...697698699...Last