Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 721 | Date: 02-Mar-1987
આવશે ભૂતકાળ સાથે તારો, તો તારી છાયા બની
Āvaśē bhūtakāla sāthē tārō, tō tārī chāyā banī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 721 | Date: 02-Mar-1987

આવશે ભૂતકાળ સાથે તારો, તો તારી છાયા બની

  No Audio

āvaśē bhūtakāla sāthē tārō, tō tārī chāyā banī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-03-02 1987-03-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11710 આવશે ભૂતકાળ સાથે તારો, તો તારી છાયા બની આવશે ભૂતકાળ સાથે તારો, તો તારી છાયા બની

સદા દેખાશે એ તો વિકરાળ, તારા ખોટા કર્મો થકી

ના મૂક્યા નિયંત્રણો, તારા કર્મો પર તેં જ્યાં વળી

ધરી રહ્યો છે રૂપ વિકરાળ, જો તો તું જરા એને જરી

ધરશે રૂપ વિચિત્ર અંધકારે પણ, લેશે શાંતિ એ હરી

રહેવું પડશે સદાએ તારે તો, એનાથી ડરી ડરી

રૂંધશે વિકાસ તારો, પડશે જો હૈયે ગાંઠ એની બની

બનશે મુશ્કેલ ગાંઠ હૈયેથી, એની તો છોડવી

ભરજે સદ્જ્ઞાન કેરો પ્રકાશ, મળે હૈયામાં તને જ્યાંથી

ઓગળતી રહેશે તારી છાયા, જાશે પ્રકાશમાં એ તો ભળી
View Original Increase Font Decrease Font


આવશે ભૂતકાળ સાથે તારો, તો તારી છાયા બની

સદા દેખાશે એ તો વિકરાળ, તારા ખોટા કર્મો થકી

ના મૂક્યા નિયંત્રણો, તારા કર્મો પર તેં જ્યાં વળી

ધરી રહ્યો છે રૂપ વિકરાળ, જો તો તું જરા એને જરી

ધરશે રૂપ વિચિત્ર અંધકારે પણ, લેશે શાંતિ એ હરી

રહેવું પડશે સદાએ તારે તો, એનાથી ડરી ડરી

રૂંધશે વિકાસ તારો, પડશે જો હૈયે ગાંઠ એની બની

બનશે મુશ્કેલ ગાંઠ હૈયેથી, એની તો છોડવી

ભરજે સદ્જ્ઞાન કેરો પ્રકાશ, મળે હૈયામાં તને જ્યાંથી

ઓગળતી રહેશે તારી છાયા, જાશે પ્રકાશમાં એ તો ભળી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

āvaśē bhūtakāla sāthē tārō, tō tārī chāyā banī

sadā dēkhāśē ē tō vikarāla, tārā khōṭā karmō thakī

nā mūkyā niyaṁtraṇō, tārā karmō para tēṁ jyāṁ valī

dharī rahyō chē rūpa vikarāla, jō tō tuṁ jarā ēnē jarī

dharaśē rūpa vicitra aṁdhakārē paṇa, lēśē śāṁti ē harī

rahēvuṁ paḍaśē sadāē tārē tō, ēnāthī ḍarī ḍarī

rūṁdhaśē vikāsa tārō, paḍaśē jō haiyē gāṁṭha ēnī banī

banaśē muśkēla gāṁṭha haiyēthī, ēnī tō chōḍavī

bharajē sadjñāna kērō prakāśa, malē haiyāmāṁ tanē jyāṁthī

ōgalatī rahēśē tārī chāyā, jāśē prakāśamāṁ ē tō bhalī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan of life approach Shri Devendra Ghia, our Guruji, Pujya kaka is shedding some light on our past karmas (actions) and effects of past Karmas on our present.

He is saying...

Your past will come with you as a shadow, and it will always look monstrous because of your negative karmas (actions).

Since, you did not put any control over your actions, it is holding a monstrous form, you should observe that.

It will hold such bizarre form even in darkness, and it will surely rob you of peace in your heart. You will always remain frightened because of it.

It will obstruct your progress, if your actions create knot in your heart.

And it will be difficult to remove this knot from the heart.

Please illuminate your heart with such light of awareness that shadow of your past will start melting and merging in the light.

Kaka is explaining that the effects of all your past bad Karmas (actions) will haunt you in present and will restrain your progress in present. Law of Karma (Law of cause and effect) is not time bound. But you are bound by your Karmas (deed). There is no ending to the effects of your actions. Self awareness is the only way that one can find the cause and correct the effect of it.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 721 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...721722723...Last