Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 747 | Date: 20-Mar-1987
અમે તો ભીંજાયા માડી, તારા તો ભાવમાં
Amē tō bhīṁjāyā māḍī, tārā tō bhāvamāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 747 | Date: 20-Mar-1987

અમે તો ભીંજાયા માડી, તારા તો ભાવમાં

  No Audio

amē tō bhīṁjāyā māḍī, tārā tō bhāvamāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1987-03-20 1987-03-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11736 અમે તો ભીંજાયા માડી, તારા તો ભાવમાં અમે તો ભીંજાયા માડી, તારા તો ભાવમાં

   તું ભી તો ભીંજાજે માડી, અમારા તો ભાવમાં

અમે તો બંધાયા માડી, તારા તો પ્યારમાં

   તું ભી તો બંધાજે માડી, અમારા તો પ્યારમાં

અમે તો ઝંખીએ માડી, રહેવા તારી તો સાથમાં

   તું ભી તો ઝંખજે માડી, રહેવા અમારી સાથમાં

નીરખતાં તને માડી, રહીએ ના અમે ભાનમાં

   નીરખતાં અમને માડી, ના રહેજે તું ભી ભાનમાં

અમે તો ઝૂરીએ માડી, તારા તો વિયોગમાં

   તું ભી તો ઝૂરજે માડી, અમારા વિયોગમાં

પાડીએ પગલાં માડી, અમે તો તારા દ્વારમાં

   તું પણ પાડજે પગલાં માડી, અમારા દ્વારમાં

દીધો છે હાથ અમારો માડી, તારા તો હાથમાં

   તું પણ દેજે તારો હાથ તો અમારા હાથમાં

મળતાં તને તો માડી, આવીએ અમે આનંદમાં

   તું પણ મળતાં અમને માડી, રહેજે આનંદમાં

યુગો યુગોથી ઝીલ્યાં છે માડી, ઘા વિધાતાના કારમાં

   ઝીલશું અમે એ તો માડી, સદા તારા પ્યારમાં
View Original Increase Font Decrease Font


અમે તો ભીંજાયા માડી, તારા તો ભાવમાં

   તું ભી તો ભીંજાજે માડી, અમારા તો ભાવમાં

અમે તો બંધાયા માડી, તારા તો પ્યારમાં

   તું ભી તો બંધાજે માડી, અમારા તો પ્યારમાં

અમે તો ઝંખીએ માડી, રહેવા તારી તો સાથમાં

   તું ભી તો ઝંખજે માડી, રહેવા અમારી સાથમાં

નીરખતાં તને માડી, રહીએ ના અમે ભાનમાં

   નીરખતાં અમને માડી, ના રહેજે તું ભી ભાનમાં

અમે તો ઝૂરીએ માડી, તારા તો વિયોગમાં

   તું ભી તો ઝૂરજે માડી, અમારા વિયોગમાં

પાડીએ પગલાં માડી, અમે તો તારા દ્વારમાં

   તું પણ પાડજે પગલાં માડી, અમારા દ્વારમાં

દીધો છે હાથ અમારો માડી, તારા તો હાથમાં

   તું પણ દેજે તારો હાથ તો અમારા હાથમાં

મળતાં તને તો માડી, આવીએ અમે આનંદમાં

   તું પણ મળતાં અમને માડી, રહેજે આનંદમાં

યુગો યુગોથી ઝીલ્યાં છે માડી, ઘા વિધાતાના કારમાં

   ઝીલશું અમે એ તો માડી, સદા તારા પ્યારમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

amē tō bhīṁjāyā māḍī, tārā tō bhāvamāṁ

   tuṁ bhī tō bhīṁjājē māḍī, amārā tō bhāvamāṁ

amē tō baṁdhāyā māḍī, tārā tō pyāramāṁ

   tuṁ bhī tō baṁdhājē māḍī, amārā tō pyāramāṁ

amē tō jhaṁkhīē māḍī, rahēvā tārī tō sāthamāṁ

   tuṁ bhī tō jhaṁkhajē māḍī, rahēvā amārī sāthamāṁ

nīrakhatāṁ tanē māḍī, rahīē nā amē bhānamāṁ

   nīrakhatāṁ amanē māḍī, nā rahējē tuṁ bhī bhānamāṁ

amē tō jhūrīē māḍī, tārā tō viyōgamāṁ

   tuṁ bhī tō jhūrajē māḍī, amārā viyōgamāṁ

pāḍīē pagalāṁ māḍī, amē tō tārā dvāramāṁ

   tuṁ paṇa pāḍajē pagalāṁ māḍī, amārā dvāramāṁ

dīdhō chē hātha amārō māḍī, tārā tō hāthamāṁ

   tuṁ paṇa dējē tārō hātha tō amārā hāthamāṁ

malatāṁ tanē tō māḍī, āvīē amē ānaṁdamāṁ

   tuṁ paṇa malatāṁ amanē māḍī, rahējē ānaṁdamāṁ

yugō yugōthī jhīlyāṁ chē māḍī, ghā vidhātānā kāramāṁ

   jhīlaśuṁ amē ē tō māḍī, sadā tārā pyāramāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this one more devotional, Gujarati bhajan,

He is communicating...

We are soaked in feelings for you so deep, O Mother, you also get soaked in feelings for us.

We are bounded in your love so deep, O Mother, you also get bounded in love for us.

We are yearning to be with you, O Mother, you also yearn to be with us.

Looking at you, we lose our senses, O Mother, you also feel the same looking at us.

We are feeling the anguish in separation from you, O Mother, you also feel the same anguish in disconnection with us.

We are taking steps towards your doorstep, O Mother, you also take steps towards our doorstep.

We have given our hands in your hands, O Mother, you also give your hands in our hands.

Meeting with you, gives us immense pleasure, O Mother, you also feel the pleasure meeting us.

Since ages, we have suffered sharp blows of destiny, O Mother, we will always bear with it, because we love you.

Kaka is explaining that we should lift ourselves to the level where Divine Mother also feels equal connection of love, respect and longing for us as we are feeling for her.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 747 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...745746747...Last