Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 771 | Date: 25-Apr-1987
જીવનના તાલ તારા, `મા’ ના તાલ સાથે તાલ દેવા લાગે
Jīvananā tāla tārā, `mā' nā tāla sāthē tāla dēvā lāgē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 771 | Date: 25-Apr-1987

જીવનના તાલ તારા, `મા’ ના તાલ સાથે તાલ દેવા લાગે

  No Audio

jīvananā tāla tārā, `mā' nā tāla sāthē tāla dēvā lāgē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1987-04-25 1987-04-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=11760 જીવનના તાલ તારા, `મા’ ના તાલ સાથે તાલ દેવા લાગે જીવનના તાલ તારા, `મા’ ના તાલ સાથે તાલ દેવા લાગે

   કર્મો જીવનના તને તો નહિ બાંધે

જીવનના સૂર તારા `મા’ ના સૂર સાથે મળવા જ્યાં લાગે

   જીવન સંગીત અનોખું, ત્યાં તો લાગે

આચાર તારા, `મા’ ના આચાર સાથે, સાથ દેવા લાગે

   જીવન તણી ફિકર ત્યાં કદી ના જાગે

ભાવેભાવ, હૈયાના તારા, `મા’ ના ભાવમાં ભળવા લાગે

   અલગતા તૂટી, હૈયું ત્યાં એક થાવા લાગે

કર્મોકેરી કથનીમાંથી, વિચાર કેરા વંટોળમાંથી હટી જાશે

   શાંતિ કેરું પાન કરી, શાંતિ પામી જાશે

આનંદસાગર `મા’ ના ચરણ જ્યાં પકડાશે

   અણુ અણુ તારા આનંદે તરબોળ થાશે

તેજપૂંજ `મા’ ની સાથે ચિત્ત જ્યાં જોડાશે

   અંધકાર હટી હૈયે પ્રકાશ પથરાશે

અણુ અણુની એકતા `મા’ ની સાથે સધાશે

   નજર તારી પડતાં, દર્શન `મા’ ના થાવા લાગે
View Original Increase Font Decrease Font


જીવનના તાલ તારા, `મા’ ના તાલ સાથે તાલ દેવા લાગે

   કર્મો જીવનના તને તો નહિ બાંધે

જીવનના સૂર તારા `મા’ ના સૂર સાથે મળવા જ્યાં લાગે

   જીવન સંગીત અનોખું, ત્યાં તો લાગે

આચાર તારા, `મા’ ના આચાર સાથે, સાથ દેવા લાગે

   જીવન તણી ફિકર ત્યાં કદી ના જાગે

ભાવેભાવ, હૈયાના તારા, `મા’ ના ભાવમાં ભળવા લાગે

   અલગતા તૂટી, હૈયું ત્યાં એક થાવા લાગે

કર્મોકેરી કથનીમાંથી, વિચાર કેરા વંટોળમાંથી હટી જાશે

   શાંતિ કેરું પાન કરી, શાંતિ પામી જાશે

આનંદસાગર `મા’ ના ચરણ જ્યાં પકડાશે

   અણુ અણુ તારા આનંદે તરબોળ થાશે

તેજપૂંજ `મા’ ની સાથે ચિત્ત જ્યાં જોડાશે

   અંધકાર હટી હૈયે પ્રકાશ પથરાશે

અણુ અણુની એકતા `મા’ ની સાથે સધાશે

   નજર તારી પડતાં, દર્શન `મા’ ના થાવા લાગે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvananā tāla tārā, `mā' nā tāla sāthē tāla dēvā lāgē

   karmō jīvananā tanē tō nahi bāṁdhē

jīvananā sūra tārā `mā' nā sūra sāthē malavā jyāṁ lāgē

   jīvana saṁgīta anōkhuṁ, tyāṁ tō lāgē

ācāra tārā, `mā' nā ācāra sāthē, sātha dēvā lāgē

   jīvana taṇī phikara tyāṁ kadī nā jāgē

bhāvēbhāva, haiyānā tārā, `mā' nā bhāvamāṁ bhalavā lāgē

   alagatā tūṭī, haiyuṁ tyāṁ ēka thāvā lāgē

karmōkērī kathanīmāṁthī, vicāra kērā vaṁṭōlamāṁthī haṭī jāśē

   śāṁti kēruṁ pāna karī, śāṁti pāmī jāśē

ānaṁdasāgara `mā' nā caraṇa jyāṁ pakaḍāśē

   aṇu aṇu tārā ānaṁdē tarabōla thāśē

tējapūṁja `mā' nī sāthē citta jyāṁ jōḍāśē

   aṁdhakāra haṭī haiyē prakāśa patharāśē

aṇu aṇunī ēkatā `mā' nī sāthē sadhāśē

   najara tārī paḍatāṁ, darśana `mā' nā thāvā lāgē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Shri Devendra Ghia fondly called Kaka is expressing how one should be in sync with Supreme

He is saying...

When you sync your rhythm (actions) with rhythm(actions) of Divine Mother, your Karmas(deeds) will not bind you.

When you sync your music(thoughts) with music of Divine Mother,

Music of your life will be unique.

When you sync your conduct with conduct of Divine Mother,

No worries will arise in your life.

When you sync your emotions with emotions of Divine Mother,

Separation will vanish, hearts will unite as one.

When you leave your self-induced actions and self- created thoughts,

You will experience ultimate peace.

When you touch the feet of Divine Mother, which are like ocean of joy,

You will feel joy to the core.

When you connect with Divine Mother, who is full of divinity and illumination,

Darkness will go away from your heart and brightness will spread through your heart.

When you connect with Divine Mother in totality,

You will get the glimpse of Divine Mother wherever you look.

When you offer your life, your actions, your thoughts, your love, your worship to Divine Mother, you will experience unknown bliss and joy. Worries will disappear and energy will flow.

The best way to find yourself is to lose yourself in devotion of Divine Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 771 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...769770771...Last