Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6303 | Date: 06-Jul-1995
નાવડી મારી હાલક ડોલક થાય માડી, નાવડી મારી હાલક ડોલક થાય
Nāvaḍī mārī hālaka ḍōlaka thāya māḍī, nāvaḍī mārī hālaka ḍōlaka thāya

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 6303 | Date: 06-Jul-1995

નાવડી મારી હાલક ડોલક થાય માડી, નાવડી મારી હાલક ડોલક થાય

  No Audio

nāvaḍī mārī hālaka ḍōlaka thāya māḍī, nāvaḍī mārī hālaka ḍōlaka thāya

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1995-07-06 1995-07-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12292 નાવડી મારી હાલક ડોલક થાય માડી, નાવડી મારી હાલક ડોલક થાય નાવડી મારી હાલક ડોલક થાય માડી, નાવડી મારી હાલક ડોલક થાય

છે નાવડીની હાલત આવી મારી રે માડી, ભવસાગર પાર કેમ કરીને કરાય

મોજે મોજે ઊછળે મારી નાવડી રે માડી, પાણીની થાપટ ખાતી એ તો જાય

ચારે દિશાઓમાં ઊઠે છે તોફાન, હાથ રહે ના સુકાન, ભવસાગર પાર કેમ કરીને કરાય

સૂઝે ના દિશા જરાય, પડે ના સમજ, નાવડી એમાં ક્યાંને ક્યાં તો ચાલી જાય

નથી કોઈ આધાર મારી જુગદાધાર, તારા ભરોસે નાવડી તો ભવસાગરમાં આવી જાય

એક ખામી હોય નાવડીમાં તો સંભાળાય, છે ખામીઓથી ભરપૂર, કેમ કરીને સંભાળાય

આડી અવળી રહી છે એ ઊછળતી, ડૂબશે ક્યારે એમાં તો એ, ના એ તો કહેવાય

અનેક ખડકો સાથે રહી છે અથડાતી, કેમ કરીને એમાંથી એને બચાવાય

લઈ લે નાવડીનું સુકાન તારા હાથમાં માવડી, કિનારે સલામત એને પહોંચાડ
View Original Increase Font Decrease Font


નાવડી મારી હાલક ડોલક થાય માડી, નાવડી મારી હાલક ડોલક થાય

છે નાવડીની હાલત આવી મારી રે માડી, ભવસાગર પાર કેમ કરીને કરાય

મોજે મોજે ઊછળે મારી નાવડી રે માડી, પાણીની થાપટ ખાતી એ તો જાય

ચારે દિશાઓમાં ઊઠે છે તોફાન, હાથ રહે ના સુકાન, ભવસાગર પાર કેમ કરીને કરાય

સૂઝે ના દિશા જરાય, પડે ના સમજ, નાવડી એમાં ક્યાંને ક્યાં તો ચાલી જાય

નથી કોઈ આધાર મારી જુગદાધાર, તારા ભરોસે નાવડી તો ભવસાગરમાં આવી જાય

એક ખામી હોય નાવડીમાં તો સંભાળાય, છે ખામીઓથી ભરપૂર, કેમ કરીને સંભાળાય

આડી અવળી રહી છે એ ઊછળતી, ડૂબશે ક્યારે એમાં તો એ, ના એ તો કહેવાય

અનેક ખડકો સાથે રહી છે અથડાતી, કેમ કરીને એમાંથી એને બચાવાય

લઈ લે નાવડીનું સુકાન તારા હાથમાં માવડી, કિનારે સલામત એને પહોંચાડ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nāvaḍī mārī hālaka ḍōlaka thāya māḍī, nāvaḍī mārī hālaka ḍōlaka thāya

chē nāvaḍīnī hālata āvī mārī rē māḍī, bhavasāgara pāra kēma karīnē karāya

mōjē mōjē ūchalē mārī nāvaḍī rē māḍī, pāṇīnī thāpaṭa khātī ē tō jāya

cārē diśāōmāṁ ūṭhē chē tōphāna, hātha rahē nā sukāna, bhavasāgara pāra kēma karīnē karāya

sūjhē nā diśā jarāya, paḍē nā samaja, nāvaḍī ēmāṁ kyāṁnē kyāṁ tō cālī jāya

nathī kōī ādhāra mārī jugadādhāra, tārā bharōsē nāvaḍī tō bhavasāgaramāṁ āvī jāya

ēka khāmī hōya nāvaḍīmāṁ tō saṁbhālāya, chē khāmīōthī bharapūra, kēma karīnē saṁbhālāya

āḍī avalī rahī chē ē ūchalatī, ḍūbaśē kyārē ēmāṁ tō ē, nā ē tō kahēvāya

anēka khaḍakō sāthē rahī chē athaḍātī, kēma karīnē ēmāṁthī ēnē bacāvāya

laī lē nāvaḍīnuṁ sukāna tārā hāthamāṁ māvaḍī, kinārē salāmata ēnē pahōṁcāḍa
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6303 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...629862996300...Last