BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1102 | Date: 18-Dec-1987
   Text Size Increase Font Decrease Font

લખેલ નસીબને, સાચું જો તું વાંચી ના શકે

  No Audio

Lakhel Naseeb Ne, Sachu Jo Tu Na Vachi Shake

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1987-12-18 1987-12-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12591 લખેલ નસીબને, સાચું જો તું વાંચી ના શકે લખેલ નસીબને, સાચું જો તું વાંચી ના શકે
કાઢજે દોષ ના નસીબનો, સ્વીકાર કર બીનઆવડતનો
કરી સંકલ્પો ઘડી ઘડી, અમલમાં જો ના મૂકી શકે
કાઢજે દોષ ના સંકલ્પનો, કર સ્વીકાર તારી આળસનો
વ્યાપી છે માતા સઘળે, જોઈ ના શકે જો તું એને
કાઢજે દોષ ના તું `મા' નો, કર સ્વીકાર તું દોષ દૃષ્ટિનો
હૈયે અશાંતિનો ધોધ જો સદા વહેતો રહે
કાઢ ના દોષ તું શાંતિનો, કર સ્વીકાર તારી ચંચળતાનો
Gujarati Bhajan no. 1102 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
લખેલ નસીબને, સાચું જો તું વાંચી ના શકે
કાઢજે દોષ ના નસીબનો, સ્વીકાર કર બીનઆવડતનો
કરી સંકલ્પો ઘડી ઘડી, અમલમાં જો ના મૂકી શકે
કાઢજે દોષ ના સંકલ્પનો, કર સ્વીકાર તારી આળસનો
વ્યાપી છે માતા સઘળે, જોઈ ના શકે જો તું એને
કાઢજે દોષ ના તું `મા' નો, કર સ્વીકાર તું દોષ દૃષ્ટિનો
હૈયે અશાંતિનો ધોધ જો સદા વહેતો રહે
કાઢ ના દોષ તું શાંતિનો, કર સ્વીકાર તારી ચંચળતાનો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
lakhēla nasībanē, sācuṁ jō tuṁ vāṁcī nā śakē
kāḍhajē dōṣa nā nasībanō, svīkāra kara bīnaāvaḍatanō
karī saṁkalpō ghaḍī ghaḍī, amalamāṁ jō nā mūkī śakē
kāḍhajē dōṣa nā saṁkalpanō, kara svīkāra tārī ālasanō
vyāpī chē mātā saghalē, jōī nā śakē jō tuṁ ēnē
kāḍhajē dōṣa nā tuṁ `mā' nō, kara svīkāra tuṁ dōṣa dr̥ṣṭinō
haiyē aśāṁtinō dhōdha jō sadā vahētō rahē
kāḍha nā dōṣa tuṁ śāṁtinō, kara svīkāra tārī caṁcalatānō

Explanation in English
In this bhajan of life approach,
He is saying...
What is written in your destiny, if you can’t read it correctly,
Don’t put blame on the destiny, accept your lack of skills.
After the resolution, if you don’t act,
Don’t put blame on resolution, accept your laziness.
Divine Mother is omnipresent, if you can’t see her,
Don’t put blame on Divine Mother, accept your own lack of vision.
If there is unrest flowing in your heart,
Don’t put blame on peace, accept your own fickleness.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that blaming others for our situations is a tendency of every one. For all our experiences or lack of experiences, we should look for answers within us rather than blaming it on external factors. We can’t see Divine Mother because of our own ignorance, we feel restless all the time because of our own fickle nature. Even our destiny is written entirely on the basis of our own actions. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to own up to our endless thoughts, our actions, our ignorance, our imperfections. Acknowledge our own faults first and then move forward from there.

First...11011102110311041105...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall